Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Jović
dr Marija Jović
Vanredni profesor
Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću
Kabinet 202a
Telefon: +381 11 39 50 848