Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Despotović-Zrakić
dr Marijana Despotović-Zrakić
Redovni profesor
Katedra za elektronsko poslovanje
Kabinet 303
Telefon: +381 11 39 50 864 ; +381 11 39 50 841