Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Доброта
др Марина Доброта
Доцент
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет 319
Телефон: +381 11 39 50 822
Образовање
 • Докторат: 2015, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, “Статистички приступ формирању композитних индикатора заснован на Ивановићевом одстојању”
 • Мастер: 2009, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, “Технике и модели откривања законитости у медицинским подацима”
 • Диплома: 2008, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, “Кључни индикатори перформанси као алат за подршку одлучивању”

Универзитетска звања
 • 2015, Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2010, Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2008, Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Професионално искуство
 • 2008, „Повећање конкурентности предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом на тржишту у Републици Србији“, Министарство рада и социјалне политике, Програм Уједињених нација за развој (UnitedNationsDevelopmentProgramme – UNDP)
 • 2011, „MasterStudiesDevelopmentProgram (MSDP)“, WorldUniversityService (WUS) Austria
 • 2011-2015,„Канцер и трудноћа“, Стратешки пројекат III41023, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
 • 2011-2015, „InfrastructureforTechnology-EnhancedLearninginSerbia“, Стратешки пројекат III47003, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
Истраживачка област
Рачунарска статистика
Одабране референце
 • Marina Dobrota, VeljkoJeremic, Aleksandar Markovic (2012). A New Perspective on the ICT Development Index. Information Development, 28(4), 271-280. doi: 10.1177/0266666912446497. ISSN: 1741-6469, E-ISSN: 0266-6669. (M23, IF2011:0.205, IF2012:0.375)
 • Ana Horvat, Marina Dobrota, Maja Krsmanovic, MladenCudanov (2013). Student Perception of Moodle LMS: A Satisfaction and Significance Analysis. Interactive Learning Environments,Published online. doi:10.1080/10494820.2013.788033. ISSN: 1049-4820, E-ISSN:1744-5191. (M21, IF2012:1.302, IF2013:0.750)
 • Dusan Milosevic, Jovan Filipovic, MladenĐuric, Marina Dobrota (2014). Benchmarking diaspora performance as an input for policy makers: a comparative statistical analysis. Current Science, 107(8), 1253–1259. ISSN: 0011-3891.(M22, IF2012:0.905, IF2013:0.833)
 • Marina Dobrota, SlađanaBenković (2014). Comparing ’Ex-Cathedra’ and IT-SupportedTeaching Methods and Techniques: Policy of Teaching Practice. Croatian Journal of Education, 16(Sp.Ed.3), 91-108. ISSN: 1848-5189. (M23, IF2012:0.125, IF2013:0.034)
 • Marina Dobrota, MilicaBulajic, Lutz Bornmann, VeljkoJeremic (2015). A New Approach to QS University Ranking Using Composite I-distance Indicator: Uncertainty and Sensitivity Analyses. Journal of the Association for Information Science and Technology, In press. doi:10.1002/asi.23355.ISSN: 2330-1643. (M21, IF2013:2.23)
 • Slađana Benković, Marina Dobrota (2012). Application of teaching methods and techniques in Serbian Universities: progress over time. Management, 16(63), 35-43. doi: 10.7595/management.fon.2012.0007. ISSN: 1820-0222. (M51)
 • Marina Dobrota, NatasaPetrovic, Marko Cirovic, Veljko Jeremic (2013). Measuring and evaluating air pollution per inhabitant: A statistical approach. Proceedings of the 4th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2013), Elsevier, January 19-20, Dubai, United Arab Emirates. ISSN: 2212-6708, Vol. 5, pp. 33-37. doi: 10.1016/j.apcbee.2013.05.007. (M33)
 • Marina Dobrota, Milan Martić (2013). Educational Development in Europe: Positions of Balkan Countries. Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), September 7-11, Belgrade& Zlatibor, Serbia. ISBN: 978-86-7680-285-2, pp. 759-766. Onlineproceedengs, Retrieved from http://www.balcor2013.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/FINAL_Balcor2013_Proceedings.pdf (M33)
 • Marina Dobrota, JovanaStojilkovic, Ana Poledica, Veljko Jeremic (2014). Statistical Composite Indicator for Estimating the Degree of Information Society Development. Proceedings of the 4th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2014), March 09-13, Kopaonik, Serbia. ISBN: 978-86-85525-14-8. Online proceedings, Retrieved from http://www.yuinfo.org/icist2014/Proceedings/ICIST_2014_Proceedings.PDF (M33)
 • Marina Dobrota, Milica Bulajic, Veljko Jeremic (2014). A way to enhance the PerspektywyUniversityRankingmethodology. In IREG-7 Conference: Employability and Academic Rankings – Reflections and Impacts. May 14-16, London, UK.  (M33)
Остала библиографија
 • Монографије међународног значаја:
  • Мarina Dobrota, Milica Bulajic, Zoran Radojicic (2014). Data Mining Models for Prediction of Customers’ Satisfaction: The CART Analysis. In M. Levi Jaksic, S. BarjaktarovicRakocevic& M. MarticInnovativeManagementand Firm Performance. London: Palgrave Macmillan. ISBN:9781137402202 (M11)
 • Радови објављени у научним часописима међународног значаја:
  • Marina Dobrota, VeljkoJeremic, AleksandarMarkovic (2012). A New Perspective on the ICT Development Index. Information Development, 28(4), 271-280. doi: 10.1177/0266666912446497. ISSN: 1741-6469, E-ISSN: 0266-6669. (M23, IF2011:0.205, IF2012:0.375)
  • Ana Horvat, Marina Dobrota, Maja Krsmanovic, MladenCudanov (2013). Student Perception of Moodle LMS: A Satisfaction and Significance Analysis. Interactive Learning Environments,Published online. doi:10.1080/10494820.2013.788033. ISSN: 1049-4820, E-ISSN:1744-5191. (M21, IF2012:1.302, IF2013:0.750)
  • Dusan Milosevic, Jovan Filipovic, MladenĐuric, Marina Dobrota (2014). Benchmarking diaspora performance as an input for policy makers: a comparative statistical analysis. Current Science, 107(8), 1253–1259. ISSN: 0011-3891.(M22, IF2012:0.905, IF2013:0.833)
  • Marina Dobrota, SlađanaBenković (2014). Comparing ’Ex-Cathedra’ and IT-SupportedTeaching Methods and Techniques: Policy of Teaching Practice. Croatian Journal of Education, 16(Sp.Ed.3), 91-108. ISSN: 1848-5189. (M23, IF2012:0.125, IF2013:0.034)
  • Marina Dobrota, MilicaBulajic, Lutz Bornmann, VeljkoJeremic (2015). A New Approach to QS University Ranking Using Composite I-distance Indicator: Uncertainty and Sensitivity Analyses. Journal of the Association for Information Science and Technology, In press. doi:10.1002/asi.23355  ISSN: 2330-1643. (M21, IF2013:2.23)
 • Зборници међународних научних скупова:
  • Marina Dobrota, Milica Bulajic, Zoran Radojicic (2011). Data Mining in Medicine: Using CART for Prediction of Outcome in Septic Patient Treatment. Proceedings of the 14th Toulon Verona Conference “Organizational Excellence in Service”, University of Alicante, September 01-03, Alicante, Spain. CD,ISBN: 978-88904327-1-2. (M33)
  • Marina Dobrota, Milica Bulajic, Zoran Radojicic (2011). Data Mining in Medicine: Comparison of the Results of Predictive Neural Networks on Medical Data Acquired in Three Different Time Moments. Proceedings of the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Vol. 2, pp. 19-27, September 22-25, Thessaloniki, Greece. ISBN: 978-960-87277-7-9, (M33).
  • Marina Dobrota, Veljko Jeremic, Marina Jovanovic-Milenkovic, Aleksandar Djokovic (2012). Students’ Satisfaction with Information System of Faculty of Organizational Sciences. Proceedings of the3rd International Academic Conference organized by International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), IISES and University of Economics in Prague,September 09-12, Lisbon, Portugal. CD, pp. 210-220, ISBN: 978‐80‐905241‐2‐5.(M33)
  • Marina Dobrota, NatasaPetrovic, Marko Cirovic, Veljko Jeremic (2013). Measuring and evaluating air pollution per inhabitant: A statistical approach. Proceedings of the 4th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2013), Elsevier, January 19-20, Dubai, United Arab Emirates. ISSN: 2212-6708, Vol. 5, pp. 33-37. doi: 10.1016/j.apcbee.2013.05.007. (M33)
  • Marina Dobrota, Milan Martić (2013). Educational Development in Europe: Positions of Balkan Countries. Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), September 7-11, Belgrade& Zlatibor, Serbia. ISBN: 978-86-7680-285-2, pp. 759-766. Onlineproceedengs, Retrieved from http://www.balcor2013.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/FINAL_Balcor2013_Proceedings.pdf (M33)
  • Ana Horvat, Jelena Ruso, Marina Dobrota, Mladen Djuric (2013). Gender Analysis of Education System Performances in South-Eastern Europe. Proceedings of the Advances in Business-Related Scientific Research Conference (ABSRC 2013), October 02-04, Rome, Italy. CD, ISBN: 978-961-6347-52-5. (M33)
  • Marina Dobrota, Jovana Stojilkovic, Ana Poledica, Veljko Jeremic (2014). Statistical Composite Indicator for Estimating the Degree of Information Society Development. Proceedings of the 4th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2014), March 09-13, Kopaonik, Serbia. ISBN: 978-86-85525-14-8. Online proceedings, Retrieved from http://www.yuinfo.org/icist2014/Proceedings/ICIST_2014_Proceedings.PDF (M33)
  • Marina Dobrota, Milica Bulajic, Veljko Jeremic (2014). A way to enhance the Perspektywy University Ranking methodology. In IREG-7 Conference: Employability and Academic Rankings – Reflections and Impacts. May 14-16, London, UK.  (M33)
 • Националне монографије:
  • Marina Dobrota, Veljko Jeremić, Zoran Radojičić (2014). Kancer i trudnoća - važnost postojanja Registra pacijenata. U V. Kesić Kancer, fertilitet i trudnoća (336-344). Beograd: Zavod za udžbenike. (M41) 336-344

 • Часописи националног значаја,
  • Slađana Benković, Marina Dobrota (2012). Application of teaching methods and techniques in Serbian Universities: progress over time. Management, 16(63), 35-43. doi: 10.7595/management.fon.2012.0007. ISSN: 1820-0222. (M51)
  • Marina Dobrota, Ana Nikodijević, Dobrivoje Mihailović (2012). Influence of the Customer Experience on Satisfaction with Mobile Phones. Journal of Engineering Management and Competitiveness, 2(2), 1-7.ISSN: 2217-8147. (M53)
  • Ana Horvat, Maja Krsmanović, Marina Dobrota, Mladen Čudanov (2013). Students` Trust in Distance Learning: Changes in Satisfaction and Significance. Management, 16(69), 47-54. DOI: 10.7595/management.fon.2013.0026. ISSN: 1820-0222. (M51)
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Статистичко друштво Србије