Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Ćirović
Marko Ćirović
Asistent
Katedra za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja
Kabinet B008
Telefon: +381 11 39 50 879