Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Поповић
др Милена Поповић
Асистент
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет 309а
Телефон: +381 11 39 50 863
Образовање
 • Мастер2011.  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, „Селекција кандидата помоћу CONJOINT анализе и ДЕА методе“
 • Диплома: 2010.  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,  „Статистичка анализа платног биланса Републике Србије“
Универзитетска звања
 • 2013, Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2011, Стручни сарадник лабораторије за операциона истраживања „Јован Петрић“, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Истраживачка област

Операциона истраживања

Одабране референце
Поглавље у монографији међународнг значаја (M14)
 • Popović, M., Milošević, S., Kuzmanović, M., "Specific Aspects of Investment Valuation Under Uncertainty", Chapter 10 in: K. Grzybowska, (Ed.), Contemporary management: learning and knowledge in business, Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 2012, pp: 137-149, ISBN: 978-83-7775-192-3
Радови објављени у научним часописима међународног значаја (M21)
 • Kuzmanovic, M.,Savic, G., Popovic, M., Martic, M. (2013)."A New Approach to Evaluation of University Teaching Considering Heterogeneity of Students' Preferences", Higher Education66 (2), pp. 153-171. doi: 10.1007/s10734-012-9596-2. ISSN: 0018-1560.
Радови објављени у научним часописима међународног значаја (M23)
 • Kuzmanović, M., Djurović, M., Martić, M., (2012)."Factors affecting cooperation in social dilemmas: Experimental Evidence from one-shot Prisoner's dilemma", TTEM - Technics Technologies Education Management, 7(1), pp 384-394, ISSN: 1840-1503.
Радови објављени у научним часописима међународног значаја (M24)
 • Popović, M., Milošević, S.,Kuzmanović, M., "Using AHP and Financial Criteria for Evaluating Alternatives to Reduce Risk of Investment", Research in Logistics & Production, 2, (4/2012), pp. 377-386. ISSN (Print): 2083-4942. ISSN (Online): 2083-4950.
Радови објављени у часописима националног значаја (M51)
 • Popović M., Kuzmanović M., Martić, M. (2012). "Using Conjoint Analysis to Elicit Employers’ Preferences Toward Key Competencies for a Business Manager Position. Management" – Journal for Theory and Practice Management, 17(63), 17-26. DOI:10.7595/management.fon.2012.0011
 • Popović, M., Kuzmanović, M., Andrić Gušavac, B., "The agency dilemma: Information asymmetry in the “principal-agent” problem", Management, vol 17, no 62, 2012, pp. 11-17. ISSN 1820-0222
Радови саопштени на скупу међународног значаја (M33)
 • Popović, M., Kuzmanović, M., Nikodijević, A., Marinović, M., "Recruitment process based on key competencies", Proceedings of EMC 2014 - IV International Symposium „Engineering Management and Competitiveness“, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, University of Novi Sad, June 20 - 21, 2014, pp. 156-162. ISBN: 978-86-7672-224-2
 • Marinović, M., Popović, M., Kuzmanović, M., "Preferences towards Organic vs. Non-organic food: an empirical study of consumers in Serbia", Proceedings of XIV International Symposium SYMORG 2014, 6-10 jun, 2014, Zlatibor, Serbia. pp. 1165-1172. ISBN: 978-86-7680-295-1
 • Radovanović, S., Vukićević, M., Milovanović, E., Popović, M., „MetahAtt: Metaheuristic based optimization extension." Proceedings of 5th Rapid-Miner Community Meeting and Conference – RapidMiner World 2014 (pp. 33-46). Boston, 2014. United States of America: Shaker Verlag, Aachen. ISBN: 978-3-8440-2946-8
 • Popović, M., Ucek, M., Kuzmanović, M., Petrovic, N., “Determining Consumer Preferences towards Environmental Packaging”, Proceedings of XI Balkan Conference on Operational Research – BALCOR 2013. Belgrade and Zlatibor, 7-11 September, 2013. pp. 424-431. ISBN: 978-86-7680-285-2.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Члан организационог одбора SYMOPIS 2012 године и
 • Члан организационог одбора SYMOPIS/BALCOR 2013 у организацији Факултета организационих наука.