Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Костић Станковић
др Mилица Костић Станковић
Редовни професор
Катедра за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу
Кабинет 308
Телефон: +381 11 39 50 849
Образовање
 • Докторат: 2003, Факултет организационих наука, наслов рада: Интеграција комуникацијских активности маркетинга и односа с јавношћу
 • Магистратура: 1998, Факултет организационих наукa, наслов рада: Промотивна стратегија и управљање пословном комуникацијом
 • Диплома: 1994, Факултет организационих наукa, наслов рада: Односи с јавношћу у функцији комуникацијске и промотивне активности организације
Универзитетска звања
 • 1.03.2013. године: Pедовни професор за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
 • 1.06.2008. године: Ванредни професор за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
 • 19.06.2003. године: Доцент за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
 • 01.09.1998. године: Асистент на предметима Маркетинг, Стратешки маркетинг и Односи с јавношћу
 • 01.04.1997. године: Асистент приправник на предметима Маркетинг, Стратешки маркетинг и Односи с јавношћу
 • 01.04.1995. године: Стручни сарадник на предметима Маркетинг, Стратешки маркетинг и Односи с јавношћу
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2015 -  Ангажована као рецензент у оцењивању квалитета уџбеника од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, Центар за стручно образовање и образовање запослених, Сектор за програме и уџбенике
 • 2014 -  Председник комисије студијских програма Менаџмент, Менаџмент и организација, Менаџмент у јавном сектору и Управљање пословањем Факултета организационх наука
 • 2013 -  Уредник домаће редакције часописа Management који издаје Факултет организационих наука Универзитета у Београда
 • 2013 -  Израдa наставног плана и програма и организовањe и извођењe наставе на предмету Комуницирање са јавношћу, на мастер академским студијама на Факултету политичких наука, Универзитета у Бањалуци
 • 2012. Члан уређивачког одбора часописа Management који издаје Факултет организационих наука Универзитета у Београда
 • 2012. Члан уређивачког одбора (научне редакције) часописа Нови Економист, који издаје Универзитет у источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
 • 2011 -  Ангажована као рецензент од стране Европске маркетиншке академије (Europeаn Mаrketing Acаdemy - EMAC)
 • 2010 -  Међународни експерт Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине, за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа у Босни и Херцеговини и јединица у њиховом саставу и вредновање студијских програма (Вијеће министара БиХ)
 • 2009 -  Oрганизовањe и израдa наставног плана и програма и извођењe наставе на предмету Преговарање и комуникација, на дипломским академским студијама на Грађевинском факултету Универзитета у Београду
 • 2009 - Ангажована од стране Завода за уџбенике, као рецензент уџбеника из области пословне комуникације и маркетинга,
 • 2008 - 2014. Члан Пословног савета банке Banca Intesa
 • 2007 - 2013. Члан жирија за доделу Признања Друштва Србије за односе с јавношћу за најбоље пројекте и активности у два мандата
 • 2007 - 2011. Члан управног одбора на Универзитету за пословни инжењеринг и менаџмент у Бања Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • 2007 - 2009. Гостујући наставник на предмету Управљање односима с јавношћу, на последипломским магистарским студијама Економског факултета Универзитета у Београду
 • 2007 -  Рецензент комисије националног савета за високошколско образовање (Министарства просвете и спорта Републике Србије) за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу и вредновање студијских програма
 • 2007 - Руководилац Центра за односе с јавношћу Факултета организационих наукаУниверзитета у Београду
 • 2007 - 2011. Члан Надзорног одбора Друштва Србије за односе с јавношћу
 • 2006. Председник стручног жирија студентског такмичења ’’PR week Belgrade 2006’’ у Београду
 • 2006. Члан организационог одбора међународне конференције, ''PR week Belgrade 2006'' у Београду
 • 2006. Консултант Министарства просвете и спорта, у оквиру пројектне компоненте ’’Децентрализација у образовању’’, која се односи на увођење просветних картона у образовне установе
 • 2006 -  Члан Издавачког одбора Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • 2005 - 2014. Oрганизовањe и израдa наставног плана и програма и извођењe наставе на групи маркетиншких предмета на основним и на последипломским студијама на Универзитету за пословни инжењеринг и менаџмент у Бања Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • 2005. Именована за председника Комисије за односе с јавношћу Београдског Универзитета
 • 2005. Потпредседник у програмском одбору Фестивала маркетиншких остварења ’’Златни петао’’ у Београду
 • 2004. Учествовала у раду стручног жирија студентског такмичења ‘’Balkan Business Case Challenge for Serbia and Montenegro 2004’’
 • 2003 - Ангажована као рецензент у научним часописима: Management - Београд, Journal of US - China Public Administration - David Publishing, USA, Наука и идентитет - Источно Сарајево и Медијске студије - Загреб, Economic Research - Загреб
 • 2002-2006. У два мандата, била је члан Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • 2002-2003. Гостујући предавач (Maркетинг), Факултет за финансијски менаџмент и осигурање - Београд
 • 2001-2002. Гостујући предавач (Односи с јавношћу), Академија лепих уметности -Београд
 • 2001. Члан Савета за научно-истраживачки рад Управе за односе с јавношћу Савезног министарства за одбрану
 • 2000 - 2003 Члан Извршног одбора удружења ФОНДИП Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • 1998-2015. Члан организационог одбора VI, VII и VIII, потпредседник организационог одбора X и XI и члан програмског одбора XIII, XIV и XV међународног симпозијума SymOrg
 • 1996 -1997. Гостујући предавач (Maркетинг), Политехничка академија - Београд
 • 1995 -  Консултант за маркетинг и односе с јавношћу, „Радионица душe”, Београд
 • 1994-1995. Maркетинг менаџер, „Радионица душe”, Београд
Професионално искуство
 • 2014 -  Едукација начелника општине Бањалука (Пословна комункација и односи с јавношћу), Сарадник на пројекту – предавач, UNDP, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • 2013 -  Програм подршке локалним самоуправама у процесу евопских интеграција, Стручни сарадник, предавач и аутор два приручника за едукацију, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије.
 • 2013 - 2015. Члан жирија за избор најбољих огласних порука домаћих компанија, Часопис „ТАВОО“, Београд
 • 2009. Едукација руководилаца односа с јавношћу у министарствима Владе Републике Српске (Односи с јавношћу, односи с медијима, вештине пословне комуникације), Сарадник на пројекту - предавач, Влада Републике Српске, Босна и Херцеговина
 • 2008. TEMPUS ETFJP- 00051-2008, Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia - CONCUR, Сарадник на пројекту - члан комисија за одбрану мастер радова, Универзитет у Новом Саду и др.
 • 2007-2008. Дефинисање основа за подизање нивоа квалитета Факултета организационих наука, Руководилац Подсистема продаје, Факултет организационих наука, Београд
 • 2007. TEMPUS JEP 41037-2007, Master Programme in Land Law and Economy (Course: Negotiation аnd Communication), Сарадник на пројекту - предавач, Royal Institute of Technology (KTH, Stockholm, Sweden), Helsinki University of Technology (TKK, Helsinki, Finland) and The University of Ljubljana (UL)
 • 2007. Едукација руководилаца сектора Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (Односи с јавношћу и односи с медијима), Руководилац пројекта и предавач, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • 2006 - 2007. Комуникација у здравству, Сарадник на пројекту - предавач, Град Београд - Секретаријат за здравство, Београд
 • 2006. Децентрализација у образовању (пројектна компонента увођења просветних картона у образовне установе); Стручни консултант, Министарство просвете и спорта Републике Србије, Сектор за развој образовања и међународну просветну сарадњу
 • 2006. Public Access to Parliament: Forging Sustainable Approaches to Openness (део пројекта везан за Унапређење капацитета Сектора за информисање Народне скупштине Србије), Мисија OEBS-a у Србији; Сарадник на пројекту - предавач, OEBS, Србија
 • 2006. Програм односа с јавношћу и пословне комуникације Српске академије наука и уметности; Извршни руководилац пројекта, Српска академија наука и уметности, Београд
 • 2005. EDU FAIR 2005 - Сајамски наступ Факултета организационих наука; Руководилац пројекта, Факултет организационих наука, Београд
 • 2005. Сајам образовања Нови Сад 2005 - Сајамски наступ Факултета организационих наука; Руководилац пројекта, Факултет организационих наука, Београд
 • 2005. Програм односа с јавношћу и пословне комуникације Универзитета у Београду; Извршни руководилац пројекта, Универзитет у Београду
 • 2005. Предавач на семинару ’’Стратегија комуникације министарства одбране СЦГ’’, Министарство одбране Србије и Црне Горе
 • 2004-2009. PRISMA - Programme for Ressetlement in Serbia and Montenegro Army; Сарадник на пројекту преквалификације војног кадра за цивилна занимања - предавач, Министарство одбране Велике Британије и Северне Ирске и Министарство одбране Србије
 • 2004 - 2009. Програм односа с јавношћу и пословне комуникације Факултета организационих наука, Извршни руководилац пројекта, Факултет организационих наука, Београд
 • 2004. EDU FAIR 2004 - Сајамски наступ Факултета организационих наука; Руководилац пројекта, Факултет организационих наука, Београд
 • 2004. Едукација декана учитељских факултета у Србији (Основе управљања и односа с јавношћу у високообразовним институцијама); Извршни руководилац и предавач, Учитељски факултет у Београду у сарадњи са Универзитетом из Финске
 • 2004. Едукација у оквиру пројекта Развој интерне комуникације у здравственом сектору (Институт за јавно здравље „Батут“, Здравље Актавис, Клиника Ристић)
 • 2003-2004. Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције - стратешки научно-истраживачки пројекат (шифра пројекта 1910); Сарадник на пројекту, Министарство за науку, технологије и истраживања (Ресор за основна истраживања), Београд
 • 2002-2003. Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције - стратешки научно-истраживачки пројекат (шифра пројекта 1910); Сарадник на пројекту, Министарство за науку, технологије и истраживања (Ресор за основна истраживања), Београд
 • 2002-2003. Програм односа с јавношћу и пословне комуникације Факултета организационих наука; Извршни руководилац пројекта, Факултет организационих наука, Београд
 • 2002. Модел организационе структуре и функционисања (реорганизација) TRAYAL корпорације; тема: Анализа тржишта; Сарадник на пројекту, “TRAYAL”, Крушевац
 • 2002. PR и маркетинг кампања изградње спортско-рекреативног центра Пирот; тема: Програм односа с јавношћу; Сарадник на пројекту, Скупштина општине Пирот
 • 2002. Дефинисање стратегије развоја (концепта) и репозиционирање производног програма на тржишту Ваздухопловног завода “ОРАО” Бијељина"; тема: Маркетинг и односи с јавношћу; Сарадник на пројекту, Ваздухопловни завод “ОРАО”, Бијељина
 • 2002. Бизнис план Факултета организационих наука; Сарадник на пројекту, Факултет организационих наука, Београд
 • 2001. Израда бизнис плана; тема: Маркетинг план; Сарадник на пројекту, Институт за заштиту биља и животну средину, Београд
 • 2001. Едукација запослених и примена савремених метода комуникације; тема: Технике пословне комуникације; Сарадник на пројекту - предавач, “Делта банка”, Београд
 • 2001. Израда бизнис плана према методологији европске агенције за подстицај развоја малих и средњих предузећа у Југоисточној Европи; тема: Маркетинг план; Сарадник на пројекту, “Зидар”, Неготин
 • 1998. Едукација запослених у областима: маркетинга, продаје, односа с јавношћу и пословне комуникације; тема: Технике пословне комуникације; Сарадник на пројекту - предавач, “Нитекс”, Ниш
 • 1998. Едукација запослених у области Односа с јавношћу и пословне комуникације; тема: Технике пословне комуникације; Сарадник на пројекту - предавач, “Изолација” - Холдинг АД, Београд
 • 1997 - 1998. Пројектовање, увођење и атестирање система квалитета према захтевима стандарда YUS ISO 9004-2 на Факултету организационих наука Сарадник на пројекту, Факултет организационих наука, Београд
 • 1996. Организовање сектора за маркетинг - II фаза; тема: Односи с јавношћу; Сарадник на пројекту, Рафинерија нафте, Нови Сад
Истраживачка област
Управљање маркетингом, односи с јавношћу и пословна комуникација


Одабране референце
 • Костић-Станковић М, (2014), Односи с јавношћу и страни инвеститори, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, Београд, ISBN: 978-86-88459-27-3
 • Костић-Станковић М, (2013), Маркетинг и рурални развој, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, Београд, ISBN: 978-86-88459-27-3.
 • Костић-Станковић М, (2013), Маркетинг и туризам, Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, Београд, ISBN: 978-86-88459-27-3.
 • Костић-Станковић М, (2013), Маркетиншко комуницирaње у успpављању односима са купцима, Задужбинa Андрејевић, Београд, ISSN 1821-2484.
 • Филиповић В, Костић-Станковић М, (2013), Маркетинг менаџмент (десето допуњено издање), ФОН - Институт за менаџмент, Београд, ISBN: 978-86-910807-0-9.
 • Филиповић В, Костић-Станковић М, (2012), Односи с јавношћу (пето допуњено издање), ФОН Менаџмент, Београд, ISBN: 978-86-7680-243-2.
 • Костић-Станковић М, (2011), Интегрисане пословне комуникације, ФОН Менаџмент, Београд, ISBN 978-86-7680-237-1.
 • Костић-Станковић М, (2009), Пословна комуникација - преговарање и комуникација, Грађевински факултет, Београд, ISBN: 978-86-7518-098-2.
 • Костић-Станковић М, (2008), Управљање маркетингом, Односи с јавношћу и Пословна комуникација (одреднице), Лексикон менаџмента, Редактор: Јовановић П, Факултет организационих наука, Београд.
 • Костић-Станковић М, (2007), Међународни маркетинг, Факултет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука, БиХ, ISBN: 978-99938-742-7-0.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • 2015 -  Члан Извршног одбора друштвене акције Ћирилично писмо у тржишним комуникацијама
 • 2011 -  Члан Европске маркетиншке академије (Europeаn Mаrketing Acаdemy - EMAC)
 • 2005 -  Члан Друштва Србије за односе с јавношћу
 • Један je oд оснивача Удружења за маркетинг Србије - СЕМАНаграде и признања
 • 2013. Добитних је Признања за развој маркетиншке мисли на професионалној манифестацији Маркетиншки догађај 2013. године
 • 2012. На 33. конкурсу Задужбине Андрејевић рад јој је изабран за објављивање у библиотеци Посебна издања, као најбољи у тој дисциплини
 • 2011. Добила је награду „Best Paper Award“, као један од аутора и излагач на међународној конференцији BALCOR, у Солуну, 2011. године
 • 2011 Добитник је повеље „Капетан Миша Анастасијевић“ за развој маркетинга и пословне комуникације
 • 2005 Пројекат ‘’Програм односа с јавношћу и пословне комуникације Факултета организационих наука’’, на коме је радила као извршни руководилац, добио је награду Удружења југословенских професионалаца за односе с јавношћу, у категорији пројеката
 • 2005 Сајамски наступ Факултета организационих наука, чији је била руководилац, проглашен је за најбољи на Сајму образовања 2005. године
 • 2002 Књига ‘’Односи с јавношћу - пословна комуникација, пословни имиџ, професионално понашање’’, чији је коаутор, добила је награду Удружења југословенских професионалаца за односе с јавношћу, у категорији публикација.
Остала библиографија

Књига, уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у публикацији те врсте са више аутора:

 • Костић-Станковић М, (2011), Управљање маркетингом, Односи с јавношћу и пословна комуникација (одреднице), Лексикон појмова за припрему пријемног испита за мастер студије, Редактори: Петровић Д, Ондреј Ј, Факултет организационих наука, Београд, ISBN: 978-86-7680-198-5.
 • Марковић А, Илић Б, Васиљевић Д, Петровић Д, Филиповић Ј, Костић-Станковић М, Сукновић М, Јашко О, Барјактаровић-Ракочевић С, Влајић С (2010), Приручник за припрему за пријемни испит на Факултету организационих наука, Поглавља: Управљање маркетингом, Односи с јавношћу и Пословна комуникација, Факултет организационих наука, Београд, ISBN: 978-867680-115-2, COBISS.SR-ID: 140389644.
 • Костић-Станковић М, (2007), Маркетинг менаџмент (седмо допуњено издање), ФОН - Институт за менаџмент, Београд, ISBN: 978-86-910807-0-9.
 • Костић-Станковић М, (2003), Управљање маркетингом, Односи с јавношћу и Пословна комуникација (одреднице), Лексикон менаџмента, Редактор: Јовановић П, Факултет организационих наука, Београд.
 • Филиповић В, Костић М, Прохаска С, (2001), Односи с јавношћу - Пословна комуникација, Пословни имиџ, Професионално понашање, ФОН Менаџмент, Београд, ISBN 86-80239-70-4.
 • Филиповић В, Костић М, Јаничић Р, Видаковић Б, (1998), Практикум из предмета Организација маркетинга, ФОН Менаџмент, Београд.
Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја:
 • Властелица-Бакић Т, Филиповић В, Костић-Станковић М, (2014), Social Responsibility and Ethics of marketing and corporate communications, Innovative Management and Firm Performance (Леви Јакшић М, Барјактаровић Ракочевић С, Мартић М. Ed.), Palgrave Macmilian, Лондон, стр. 106-122, ISBN: 978-1137-402-20-2.
 • Костић-Станковић М, Дамњановић В, (2012), EU ENLARGEMENT PERSPECTIVE - Inside and outside concepts, стр. 235-243, ISBN: 978-9958-641-02-2.

Радови објављени у научним часописима међународног значаја:

 • Цвијовић Ј, Костић-Станковић М, Kрстић Г, Стојановић Љ, (2015), Marketing communication in the area of breast and cervical cancer prevention, Војносанитетски преглед, Impact Factor: 0.269, ISI Journal Citation Reports 2013, 0.269, Online first November 0, pp. 1-10, ISSN: 0042-8450.
 • Тодовић Д, Макајић-Николић Д, Костић-Станковић М, Мартић М, (2015), Police officer scheduling using goal programming, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 38, 2, pp. 295-313, ISSN: 1363-951X.
 • Маричић М, Костић-Станковић М, (2014), Towards an impartial Responsible Competitiveness Index: a twofold multivariate I-distance approach, Quality & Quantity, 48 (7), Impact Factor: 0.761, ISI Journal Citation Reports 2013, ISSN1573-7845.
 • Вукић M, Кузмановић M, Костић-Станковић М, (2014), Understanding the heterogeneity of generation Y's preferences for travelling: a conjoint analysis approach, International Journal of Tourism Research, Impact Factor: 1.024, ISI Journal Citation Reports 2013, 07/2014; DOI: 10.1002/jtr.2015, ISSN: 1522-1970.
 • Костић-Станковић М, Цвијовић Ј, (2014), Research on cooperation and communication within intellectual diaspora networks: a case study from Serbia, Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal - ESMSJ, 4, 2, ISSN: 2247 - 2479.
 • Костић-Станковић М, Макајић-Николић Д, Мартић М, (2013), Optimization of University Promotion Plan, Actual Problems of Economics (SSCI), Impact Factor: 0.039, ISI Journal Citation Reports 2011, No. 1 (139)/2013, стр. 367-377, ISSN: 1993-6788.
 • Костић-Станковић М, Цвијовић Ј, Жаркић Јоксимовић Н, (2013), Internal Public Relations within Serbian Intellectual Diaspora, Actual Problems of Economics (SSCI), Impact Factor: 0.039, ISI Journal Citation Reports 2011, 6/2013, ISSN: 1993-6788.
 • Макајић-Николић Д, Костић-Станковић М, Слијепчевић М, (2012), Multiple Special Event Timetabling Using Goal Programming, Technics Technologies Education Management (SCI), Impact Factor: 0.351, ISI Journal Citation Reports 2011, 7/2012, стр. 259-269, ISSN: 1840-1503.
 • Костић-Станковић М, Макајић-Николић Д, Мартић М, (2012), The Optimization Of The Higher Education Organizations Promotion Plan, Индустрија - часопис Економског института у Београду, 3/2012, Vol. 40, No. 3, стр. 33-55, ISSN: 0350-0373, UDK 371.214.1:65.012.2.
 • Ивановић М, Костић-Станковић М, Огњанов Г, (2012), Друштвени маркетинг у пословању непрофитних организација, ТEME, 3/2012, стр. 1215-1240, ISSN 0353-7919, UDK 339.138: 061.2 (497.11).
 • Штављанин В, Филиповић В, Костић-Станковић М, (2011), Social Media in Marketing and PR, Journal of Information Technology and Applications, 1/2011, стр. 113-119, ISSN: 2232-9625.

Зборници међународних научних скупова:

 • Јеремић В, Костић-Станковић М, Мартић М, Марковић А, (2016), Тaking the regional university rankings to a new level: Evidence from Latin America, Universidad 2016 - 10mo Congreso Internacional de Educación Superior, Kубa
 • Стефанов Д, Макајић-Николић Д, Костић-Станковић М, (2015), Determination of exact number of employees by means of Petri Nets, The 12th Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2015, 09. 09.-13. 09. 2015, Romania (зборник на CD-у)
 • Mojићевић В, Костић-Станковић М, Лечић - Цветковић Д, Цвијовић J, Јеремић В, (2015), Evaluation of education service quality in Serbia: The SERVQUAL approach, BASIQ 2015: New trends in sustainable business and consumption, (зборник на CD-у) стр. 234 - 241, Букурешт
 • Комазец С, Тодоровић И, Костић-Станковић М, Јашко O. (2015). Introducing CRM Concept and Accompanying Organizational Change in Public Company as a Possibility for Improving Satisfaction of Residents. Economic and Social Development, 9th International Scientific Conference, Varaždin, Croatia, pp. 469-478. ISBN: 978-953-6125-16-6.
 • Лечић-Цветковић Д, Костић-Станковић М, Цвијовић J, Koмпировић O, (2014), Cooperation of SMEs and insurance companies in creation of marketing value of insurance premiums, 7th International Scientific Conference on Economic and Social Development - ESD, New York, стр. 710 – 719, ISBN: 978-953-6125-12-8.
 • Костић-Станковић М, Цвијовић J, (2014), Consumers’ attitudes towards purchasing fashion counterfeits, XIV International Symposium SymOrg 2014-New Business Models and Sustainable Competiveness, стр. 1080-1086, ISBN: 978-86-7680-295-11.
 • Цвијовић J, Костић-Станковић М, Kрстић Г, (2014), Role of marketing communication in cancer prevention, XIV International Symposium SymOrg 2014 - New Business Models and Sustainable Competiveness, стр. 1105-1112, ISBN: 978-86-7680-295-11.
 • Вукић M, Кузмановић M, Костић-Станковић М, (2014), Travel behaviour of teenagers: key attributes in choosing tourist offer, XIV International Symposium Symorg 2014 - New Business Models and Sustainable Competiveness, стр. 1157-1165, ISBN: 978-86-7680-295-11.
 • Јеремић В, Костић-Станковић М, Aлександар М, Мартић М, (2014), Towards a framework for evaluating scientific efficiencyof world-class universities, ICEMI 2014 ConferenceInternational Conference on Education and Management Innovation, Rio de Janeiro,  Brazil.
 • Костић-Станковић М, Филиповић В, Милутиновић В, (2012), Destination Marketing - Analyzes оf Event Management Effects оn the Reputation, 1st Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC 2012), стр. 161-169, ISSN: 1338-7871, ISBN: 978-80-554-0551-3.
 • Костић-Станковић М, Макајић-Николић Д, Властелица-Бакић Т, (2012), New Approach to Risk Analysis in Marketing Communications Using Fault Tree Analysis, 3rd EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, стр. 126-133, ISBN: 978-86-403-1240-0.
 • Властелица-Бакић Т, Костић-Станковић М, Цицварић-Костић С, (2012), The Impact of Sources of Information on Corporate Reputation, 3rd EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, стр. 259-266, ISBN: 978-86-403-1240-0.
 • Костић-Станковић М, Цвијовић Ј, (2012), Research оn Communication within the Serbian Diaspora, XIII International Symposium Symorg 2012. Innovative Management & Business Performance, стр. 385-393, ISBN: 978-86-7680-255-5.
 • Властелица-Бакић Т, Филиповић В, Костић-Станковић М, (2012), Social Responsibility and Ethics of Marketing and Corporate Communication, XIII International Symposium Symorg 2012. Innovative Management & Business Performance, Златибор, 2012, стр. 485-491, ISBN: 978-86-7680-255-5.
 • Макајић-Николић Д, Мартић М, Филиповић В, Костић-Станковић М, (2012), Problem Solving of University Promotion by Using GOAL Programming, Universidad 2012, Congreso International de Educacion Superior, Cuba, CD издање, ISBN: 978-959-1614-34-6.
 • Костић-Станковић М, Лечић-Цветковић Д, Голубовић-Протић Б, (2012), Level оf Internet Advertising Usage Like Implication оf Social аnd Tehnological Development, International Conference of Social and Technological Development (STED), Bosnia and Hercegovina, http://conference.univerzitetpim.com/proceedings.
 • Костић-Станковић М, Дамњановић В, (2011), The Social Media Interaction: Case Study In Students Perspective, 1st International Conference "Economic System of European Union and the Accession of Bosnia & Herzegovina", Витез, CD издање, стр. 172-179, ISBN: 978-86-7680-255-5.
 • Макајић-Николић Д, Костић-Станковић М, Властелица-Бакић Т, (2011), Modelling Advertising Scheduling to Improve Media Planning, 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Vol. 2, Thessaloniki, Greece, стр. 370-376, ISBN 978-960-87277-7-9.
 • Слијепчевић М, Костић-Станковић М, Макајић-Николић Д, (2010), Metodology of Planning a Socially Responsible Campaign Based on Targeted Programming, First Regional Conference of the European Decision Sciences Institute 2010, Barcelona, Espana, july 2-3, 2010, www.iese.edu/en/events/OtrosEventos/EDSIConference/ Conference.
 • Јовић М, Сукновић М, Костић-Станковић М, Филиповић В, (2009), Marketing Decision Support Systems, IPSI-2009, Venice, Italy, стр. 27-30 ISBN: 86-7466-117-3, http://internetconferences.net/ipsi/files/VIPSI-2009-BoA.pdf.
 • Макајић - Николић Д, Костић-Станковић М, Властелица - Бакић Т, (2007), Risk Analysis In Integrated Marketing Communication Using Petri Nets, 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, Prague, стр. 258-259.
 • Властелица Т, Костић М, (2006), Media Strategies - Integration of Marketing and Corporate Communication Tactics, X Slovenske konference o odnosih z javnostmi “Evolucija komuniciranja -od posredovanja do povezivanja”, Slovenia, str.84-85,ISBN: 1091690870-4-6.
 • Властелица Т, Костић М, Бакић И, (2005), Communicating Corporate Values and Social Responsibility in Countries in Transition - Challenges For International companies, The 7th Annual EUPRERA Conference „New Challenges for Public Relations“, Lisboa, Portugalia, стр. 36-38.
 • Цицварић С, Костић М, Дамњановић В, (2005), Communicating Brand as a New Corporate Value, The 7th Annual EUPRERA Conference „New Challenges for Public Relations“, Lisboa, Portugalia, стр. 31-33.
 • Властелица Т, Костић М, Цицварић С, (2005), The PRO model for evaluation of PR Effectiveness, The International Scientific Conference “Public Relations Measurement and Evaluation”, Bled, Slovenia.
 • Филиповић В, Костић М, Цицварић С, Властелица Т, (2005), Introducing Communication Department in Local Government, 8th “Toulon - Verona” Conference, Palermo, Italia, стр. 233-236.
 • Филиповић В, Костић М, Цицварић С, (2004), The Role of Customer Relationship in Establishing of Brand Equity, the 23rd Scientific Conference, Portorož, Slovenia, стр. 294-298.
 • Костић М, Барјактаровић-Ракочевић С, Цицварић С, (2004), Improvement of Competencies of Managers in Educational Institution - Case of Serbia, The 7th Scientific Conference ‘’Quality in Services, Health Care, Higher Education, Local Government’’, Toulon-Verona, стр. 357-361.
 • Костић М, Властелица Т, Цицварић С, (2004), Public Relations for Higher Education Institutions, the 7th Scientific Conference ‘’Quality in Services, Health Care, Higher Education, Local Government’’, Toulon-Verona, 2004, cтр. 279-285.
 • Костић М, Јашко О, (2004), Change Resistance in Education of Managers for Relational Marketing Concept Appliance, International Scientific Days, Nitra.
 • Филиповић В, Костић М, Цицварић С, (2003), The Position of Marketing, Public Relations and Business Communinication in Serbian Business Systems, The 22nd Scientific Conference, Portorož, Slovenia, стр. 471-474.
 • Костић М, (2003), The Relevance of Research in the Planning of Public Relations Activities, The 22nd Scientific Conference, Portorož, Slovenia, стр. 475-478.
 • Филиповић В, Костић М, Милићевић В, Цицварић С, (2002), The Role of Marketing in Redefining of Program Orientation and Production Program of an Enterprise, The 21st Scientific Conference, Portorož, Slovenia, стр. 1081-1086.
 • Костић М, Филиповић В, Цицварић С, (2002), The Needs for Adoption of RМ Concept, The 21st Scientific Conference, Portorož, Slovenia, стр. 1096-1101.
 • Филиповић В, Костић М, (2002), Characteristics of Business Communication and Proffesional Image of Accountants, EAA Congress 2002, Copenhagen.
 • Филиповић В, Костић М, Макајић Д, (1998), Multicriteria Problem of Optimal Media Selection, International Conference on nonlinear analysis and convex analysis NACA ’98, Niigata City, Japan, стр. 118-122.

Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације:

 • Филиповић В, Костић М, (1998), Изазови менаџмента и маркетинга у глобалном окружењу, Поглавље: Систем квалитета као изазов за маркетинг менаџмент, Економски факултет, Београд, стр. 275-283, ISBN 86-403-0253-7.

Часописи националног значаја:

 • Китић Б, Костић-Станковић М, Цвијовић J, Лечић-Цветковић Д, (2015), Environmental aspect of business communications, Journal for theory and practice "Management", 74, стр. 69-76, ISSN: 1820-0222.
 • Тодовић Д, Макајић-Николић Д, Костић-Станковић М, Мартић М, (2015), Распоређивање полицајаца - рад у сменама, Безбједност, полиција, грађани, 1-2, стр. 184 – 195, ISSN:1840-0698.
 • Башић Ж, Костић-Станковић М, Цвијовић Ј, (2015), Утицај културних разлика на формулисање стратегије маркетиншког комуницирања мултинационалних компанија, Анали пословне економије, 12, стр. 109 -121, ISSN: 1840-3298.
 • Цвијовић Ј, Костић-Станковић М, Јаничић Р, (2014), Коришћење база података у оглашавању, Маркетинг, 45, 4, стр. 299-311, ISSN: 0354-3471.
 • Стефанов Д, Костић-Станковић М, (2014), Организација контакт центара - канали комуникације и запослени у контакт центру, Банкарство, 1/2015, стр. 116-135, ISSN: 1451-4354, COBISS.SR-ID: 109903884.
 • Тепавац Д, Костић-Станковић М, (2014), Значај корпоративне друштвене одговорности у креирању бренда, Маркетинг, 45, 1, стр. 29-40, ISSN: 0354-3471.
 • Цвијовић J, Костић-Станковић М, Сарић M, (2013), Значај корпоративне комуникације у друштвено одговорном пословању, Знакови и поруке, 6, 1, стр. 37- 54, ISSN: 1840-3239.
 • Цвијовић J, Костић-Станковић М, Петронијевић M, (2013), Улога унапређења продаје у изградњи бренда, Aнали пословне економијe, 6, 10, стр. 15-27, ISSN: 1840-3298.
 • Ђорђевић A, Костић-Станковић М, Цвијовић J, (2013), Упоредна анализа традиционалног и оглашавања путем нових медија, Novi Ekonomist, ISSN: 1840-2313.
 • Костић-Станковић М, Филиповић В, Равић Н, (2012), Истраживање стања маркетиншког комуницирања у профитним и непрофитним организацијама, Нови економист, 12/2012, V део, 11. рад, стр. 25-34, ISSN: 1840-2313.
 • Костић-Станковић М, Штављанин В, Протић-Голубовић, (2012), Анализа заступљености оглашавања путем Интернета у организацијама у Србији, Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, Инфо М, 42/2012, стр. 4-12, ISSN: 1451-4397, UDC: 659.1:004.738.5 (497.11).
 • Костић-Станковић М, Недељковић Н, (2012), Комуникација берзе са циљним групама јавности, Journal for Management Theory and Practice Мanagement, 62/2012, стр. 19-29, ISSN: 03 54-8635, COBISS: SR-ID: 110318855, енглеско издање ISSN: 1820-0222.
 • Костић-Станковић М, Властелица-Бакић Т, Бајовић М, (2012), Значај култура високог и ниског контекста у међународном маркетингу, Анали пословне економије, 6/2012, стр. 53-69, ISSN: 1840-3298.
 • Недељковић Н, Костић-Станковић М, Штављанин В, (2012), XBRL извештавање и односи са инвеститорима - решење свих проблема или додатно оптерећење, Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе Инфо М, 41/2012, стр. 15-20, ISSN: 1451-4397, UDC: 336.6:005.5.
 • Филиповић В, Костић-Станковић М, Јоксимовић И, (2011), Фактори малопродаје у позиционирању бренда, Маркетинг, 41/2011, стр. 229-236, ISSN: 0354-3471, UDC: 339+658, Ulrich ID: 1788176, COBISS.SR-ID: 749828.
 • Костић-Станковић М, Филиповић В, Властелица-Бакић Т, (2011), Планирање односа с јавношћу у високошколским институцијама, Анали пословне економије, 5/2011, стр. 112-125, ISSN: 1840-3298, UDC: 659.4:378.4.
 • Костић-Станковић М, Макајић-Николић Д, Слијепчевић М, (2011), Планирање друштвено одговорне кампање са вишеструким специјалним догађајем, Journal for Management Theory and Practice Мanagement, 2011, стр. 15-23, ISSN: 03 54-8635, COBISS:SR-ID: 110318855, енглеско издање ISSN: 1820-0222.
 • Костић-Станковић М, Ивановић М, (2009), Примена принципа маркетинга и квалитета у функцији развоја високошколског образовања, Анали пословне економије, 4/2009, стр.139-154, ISSN: 1840-3298, UDC: 330.11.
 • Костић-Станковић М, Макајић-Николић Д, Властелица-Бакић Т, (2008), Анализа ризика маркетиншке комуникације, Лидер-директор, 4/2008, стр. 21-26, ISSN: 1820-5453. (М53)
 • Костић-Станковић М, Филиповић В, Зубер Љ, (2007), Релациони маркетинг -концепт интеграције маркетинга и односа с јавношћу, Анали пословне економије, 1/2007, стр. 105-119, ISSN: 1840-3298, UDK: 330.11.
 • Костић-Станковић М, Штављанин В, (2007), Примена софтверских симулација маркетиншких процеса у едукацији, Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе Инфо М, 24/2007, стр. 28-35, ISSN: 1451-4397, UDC: 659.25.
 • Костић-Станковић М, (2007), Примена RFM методе у успостављању и утврђивању успешности односа са купцима, Journal for Management Theory and Practice Management, 46/2007, стр. 19-24, ISSN: 1820-0222, UDC: 005, енглеско издање: ISSN: 1820-0222.
 • Костић М, Филиповић В, Жаркић-Јоксимовић Н, (2001), Методе планирања финансијских средстава за конкретне промоцијске стратегије, Стратегијски менаџмент, 2001, стр. 66-73, ISSN: 1821-3448.
 • Филиповић В, Костић М, Цицварић С, (2001), Стратегијски оријентисана пословна комуникација са политичким и државним организацијама и институцијама, Journal for Management Theory and Practice Management, 21-22/2001, стр. 24-28, ISSN: 1820-0222.
 • Костић М, (1998), Стратегијски оквир управљања дистрибуцијом - студија случаја, Journal for Management Theory and Practice Management, 9/1998, стр. 62-63, ISSN: 1820-0222.
 • Филиповић В, Костић М, Жаркић-Јоксимовић Н, (1998), Маркетинг циљеви и стратегије непрофитних организација, Стратегијски менаџмент, 1998, стр. 22-27, ISSN: 1821-3448.
 • Костић М, Филиповић В, Јашко О, (1998), Анализа интерних и екстерних фактора окружења као основа стратешког маркетинг плана, Стратегијски менаџмент, 1998, стр. 21-27, ISSN: 1821-3448.
 • Јашко О, Костић М, Филиповић В, (1998), Маркетинг информациони систем предузећа за дистрибуцију пестицида, Стратегијски менаџмент, 1999, стр. 101-107, ISSN: 1821-3448.
 • Јашко О, Костић М, (1997), Стратешки оквир реализације организационих промена - студија случаја, Стратегијски менаџмент, 1/1997, стр. 73-79, ISSN: 1821-3448.
 • Филиповић В, Костић М, Жаркић-Јоксимовић Н, (1997), Еколошки аспект маркетинг стратегије, Стратегијски менаџмент, 3-4/1997, стр. 87-91, ISSN: 1821-3448.
 • Филиповић В, Костић М, (1997), Етика и професионално понашање у односима с јавношћу, Journal for Management Theory and Practice Management, 5/1997, стр. 29-34, ISSN: 1820-0222.

Зборници скупова националног значаја:

 • Костић-Станковић М, Милошев Д, Јовановић В, (2016), Етички аспект медијских комуникација у туризму, V Јахорина бизнис форум 2016: Туризам и конкурентност, 24-26. Фебруар 2016.
 • Југовић Т, Костић-Станковић М, Цвијовић Ј, (2016), Промоција туристичких дестинација заснована на управљању односима са корисницима, V Јахорина бизнис форум 2016: Туризам и конкурентност, 24-26. Фебруар 2016.
 • Костић-Станковић М, Стојановић Љ, Цвијовић Ј, (2015), Планирање институционалног идентитета и имиџа у циљу јачања репутације организације посебне намене, Спин 2015 - X Скуп научника и привредника,стр.  526-533, ISBN:978-86-7680-319-4.
 • Јовановић В, Јашко О, Костић-Станковић М, (2015), Увођење односа са јавношћу у локалне самоуправе србије као последица промена, Спин 2015 - X Скуп научника и привредника,стр. 511-518, ISBN: 978-86-7680-319-4.
 • Костић-Станковић М, Тодовић Д, (2015), Интегрисање корпоративних комуникација у развоју пословног комуницирања, Спин 2015 - X Скуп научника и привредника,стр. 534-540, ISBN: 978-86-7680-319-4.
 • Стефанов Д, Костић-Станковић М, Макајић-Николић Д, (2015), Распоређивање оператера у Служби подршке Контакт центра Комерцијалне банке ад Београд. SYМ-ОP-IS 2014 (стр. 355-360). Дивчибаре: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет. ISBN: ISBN:978-86-7395-325-0.
 • Костић-Станковић М, Тодовић Д, Цвијовић Ј, (2015), Карактеристике маркетиншких активности у непрофитним организацијама, XLII симпозијум o операционим истраживањима - SYM-OP-IS 2015, Сребрно језеро, стр. 52-55. (зборник на CD-у)
 • Костић-Станковић М, Цвијовић Ј, (2015), Алтернативни типови оглашавања путем различитих медија, Зборник радова I конференције “Медији и савремена економија”, Бања Лука, стр. 158-169, ISBN: 978-99938-1-267-8.
 • Башић Ж, Костић-Станковић М, Цвијовић J, (2014), Утицај ултурних разлика на формулисање маркетинг микса мултинационалних компанија, Конференција о друштвеном и економском развоју (STED), Бања Лука 2014, стр.40. (зборник на CD-у)
 • Kитић Б, Костић-Станковић М, Цвијовић J, Лечић-Цветковић Д, (2013), Еколошки аспект пословних комуникација, Спин 2013 - IX скуп научника и привредника, стр. 103-110, ISBN: 978-86-7680-288-3.
 • Moхачи T, Костић-Станковић М, Цвијовић J, (2013), Друштвено одговорно пословање енергетских компанија у Србији, Спин 2013 - IX скуп научника и привредника, стр.111-118, ISBN: 978-86-7680-288-3.
 • Костић-Станковић М, Макајић-Николић Д, Вујошевић М, (2011), Коришћење стабла неисправности у управљању ризиком оглашавања, Спин 2011, стр. 115-122, ISBN: 978-86-7680-244-9.
 • Филиповић В, Костић-Станковић М, Јоксимовић И, (2011), Управљање малопродајом засновано на моделу поља деловања, Спин 2011, стр. 107-115, ISBN: 978-86-7680-244-9.
 • Костић-Станковић М, Недељковић Н, (2011), Значај комуникације берзе са инвеститорима, СПИН 2011, стр. 122-128, ISBN: 978-86-7680-244-9.
 • Костић-Станковић М, Јоксимовић И, (2011), Управљање пројектом интернационализације продаје, YUPMA 2011, Златибор, стр 344-349, ISBN: 978-86-86385-08-6.
 • Костић-Станковић М, Петровић Д, Властелица-Бакић Т, (2011), Интеркултурална компетенција као фактор успешног преговарања, YUPMA 2011, Златибор, стр 205-210, ISBN 978-86-86385-08-6.
 • Властелица Т, Костић-Станковић М, Филиповић В, (2010), Комуникацијски аспекти управљања репутацијом - модели и мерење, Sym Org 2010, Златибор, 9-12. јун 2010, CD издање, ISBN: 978-86-7680-216-6.
 • Костић М, Филиповић В, Властелица Т, (2006), Утицај културолошких фактора на међународну пословну комуникацију, Sym Org 2006, Златибор, CD издање.
 • Костић М, Цицварић С, (2006), Утицај земље порекла у наступу на међународном тржишту, Sym Org 2006, Златибор, CD издање.
 • Властелица Т, Костић М, Дамњановић В, (2005), Утицај Интернета на стратегије успешних односа с јавношћу, YUINFO 2005, Зборник радова, стр. 78-83.
 • Цицварић С, Костић М, Властелица Т, (2005), Управљање пројектом изградње бренда, Са пројект менаџментом у европске интеграције YUPMA 2005, стр. 165-169.
 • Костић М, Цицварић С, (2004), Управљање пројектом интегрисања комуникацијских активности маркетинга, YUPMA 2004, Златибор, стр. 378-382.
 • Костић М, Јашко О, (2004), Интегрисана маркетиншка комуникација као основа савременог пословања, Sym Org 2004, Златибор, ISBN: 86-7680-022-7.
 • Костић М, Филиповић В, Властелица Т, (2004), Специфичности односа с јавношћу високообразовних институција, Sym Org 2004, Златибор, ISBN: 86-7680-022-7.
 • Костић М, Јашко О, (2003), Истраживање положаја маркетинга у пословним системима Србије у функцији савладавања отпора организационим променама, Значај маркетиншких истраживања за унапређење пословања, Аранђеловац, стр. 162-169.
 • Костић М, Филиповић В, (2003), Улога резултата истраживања јавног мњења у формулисању стратегије економске пропаганде, Значај маркетиншких истраживања за унапређење пословања, Аранђеловац, стр. 154-161.
 • Костић М, Цицварић С, (2002), Маркетинг план - важан део бизнис плана, YUPMA 2002, Златибор, стр. 79-83.
 • Филиповић В, Костић М, Цицварић С, (2002), Управљање робном марком у циљу успостављања њене реалне вредности, Sym Org 2002, Златибор, стр. 373-378.
 • Костић М, Успостављање и утврђивање успешности односа са купцима, Sym Org 2002, Златибор, стр. 663-669.
 • Костић М, Филиповић В, (2001) Маркетиншки приступ управљању научно-истраживачким пројектима, YUPMA 2001, Златибор, стр. 109-113.
 • Филиповић В, Костић М, Цицварић С, (2001), Парламентарна спона - лобирање, SYM-OP-IS 2001, Београд, стр. 361-364.
 • Филиповић В, Костић М, Цицварић С, (2001), Формирање успешне робне марке као потенцијал развоја маркетинга, Развој маркетинга - нове тенденције, Ниш, 2001, стр. 149-157, ISBN 86-80121-61-4.
 • Костић М, Филиповић В, Цицварић С, (2001), Релациони маркетинг као развојна маркетинг оријентација, Развој маркетинга - нове тенденције, Ниш, стр. 67-73, ISBN 86-80121-61-4.
 • Јашко О, Костић М, (2000), Интерна комуникација у функцији савладавања отпора променама, Sym Org 2000, Златибор, стр. 619-625.
 • Костић М, Филиповић В, Интерактивност као резултат промена у концепту маркетиншке комуникације, Sym Org 2000, Златибор, стр. 613-619.
 • Костић М, Макајић Д, (2000), Примена мрежног планирања у развоју новог производа, SYM-OP-IS 2000, Београд, стр. 283-286.
 • Филиповић В, Костић М, Жаркић-Јоксимовић Н, Критеријуми избора у процесу доношења стратегијских маркетинг одлука, SYM-OP-IS 2000, Београд, стр. 271-274.
 • Филиповић В, Костић М, (1999), Односи с јавношћу у кризним ситуацијама, SYM-OP-IS ‘99, Београд, стр. 221-224.
 • Костић М, (1998), Промотивне стратегије усмерене ка иностраном тржишту, Sym Org ‘98, Златибор, стр. 575-581.
 • Јаничић Р, Костић М, Филиповић В, (1998), База података о потрошачима као основа у маркетинг одлучивању, SYM-OP-IS ‘98, Херцег Нови, стр. 139-142.
 • Јашко О, Костић М, (1997), Пројектна и матрична организација у маркетиншким агенцијама, YUPMA ‘97, Златибор, стр. 106-111.
 • Костић М, Макајић Д, Јаничић Р, (1997), Оптимални избор медија применом циљног и вишекритеријумског програмирања, SYM-OP-IS ‘97, Котор.
 • Јаничић Р, Костић М, Макајић Д, (1997), Модели и методе операционих истраживања у комбиновању инструмената маркетинг микса, SYM-OP-IS ‘97, Котор, стр. 21-24.
 • Костић М, Јашко О, (1997), Комуникација унутар организације у функцији усвајања и ревизије програма интегрисане комуникације, Управљање предузећем и ИТ ‘97, Приштина, стр. 86-91.
 • Филиповић В, Костић М, (1997), Информације управљачког рачуноводства у функцији маркетинг одлучивања, Управљање предузећем и информационе технологије ‘97, Приштина, стр. 123-128.
 • Костић М, (1996), Значај маркетинг концепције за непрофитне организације, Sym Org ‘96, Врњачка Бања, стр. 739-744.
 • Костић М, Мартић М, Макајић Д, (1996) Мерење тржишне ефикасности марке производа помоћу анализе обавијених података, SYM-OP-IS ‘96, Златибор, стр. 489-493.
 • Јашко О, Костић М, (1996), Унапређење конкурентности предузећа стратегијским планирањем рачунарски интегрисане производње, Sinfon ‘96, Златибор, (1p.).
 • Костић М, (1995), Примена мрежног планирања у маркетинг истраживању, Sinfon ‘95, Златибор, стр. 51, ISBN 86-80239-12-7.
 • Макајић Д, Костић М, (1995), Примена вишекритеријумског програмирања у решавању проблема избора медија, Sinfon ‘95, Златибор (награђен као најбољи рад у секцији), стр. 50, ISBN 86-80239-12-7.
Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног или општег карактера
 • Костић-Станковић М, (2012), Бенчмаркинг - копирање добрих примера по сваку цену (уводни чланак), Taboo- О свету маркетинга, ГМА - Групација маркетиншких агенција, Београд, 59-60/2012, стр. 4, ISSN: 1451-2068, COBISS 185018375.
 • Костић М, (2008), Правила пословне комуникације (чланак), Taboo, ГМА - Групација маркетиншких агенција, Београд, 25/2006 стр. 152, ISSN: 1451-2068.
Менторствa магистaрских и докторских дисертацијa:
 • 2005. “Примена модела смарт у електронској маркетнг комуникацији”, Магистaрски рад, Марина Јовановић
 • 2007. “Модел интегрисане маркетиншке комуникације у образовним институцијама”, Магистaрски рад, Ана Крстић
 • 2007. “Развој интерне комуникације у јавним предузећима”,Магистaрски рад, Живорад Анђелковић
 • 2007. “Управљање пословном комуникацијом у банкарству”, Докторски рад, Слободан Рајковић
 • 2008. “Позиционирање високошколског образовања имплементацијом принципа болоњске декларације”, Магистaрски рад, Милка Ивановић
 • 2008. “Стратегија односа с јавношћу у државном парламенту”, Магистaрски рад, Тијана Савков
 • 2012. “Планирање промотивне кампање у политичком маркетингу”, Магистaрски рад, Душан Раичковић
 • 2014. “Улога интерних односа с јавношћу у имплементацији система менаџмента квалитета у јавном сектору“, Магистaрски рад, Валентина Вукотић
 • 2011. “Стратегија друштвеног маркетинга у позиционирању непрофитних организација”, Докторски рад, Милка Ивановић
 • 2011 –  “Утицај маркетинга на организационе промене у медијским организацијама”, Докторски рад, Љубомир Зубер
 • 2012 – “Односи с јавношћу у функцији јачања репутације организација посебне намене”, Докторски рад, Љупче Стојановић
 • 2013 –  “Улога контакт центара у унапређењу пословне комуникације”, Магистaрски рад, Александар Јевђић
 • 2014 – “Унапређивање интегрисаних комуникација у функцији промоције војне професије”, Докторски рад, Горан Ненадовић
 • 2015 – “Унапређење пословне комуникације у банкарству увођењем контакт центара”, Докторски рад, Данијела Стефанов
 • 2015 –  “Интегрисано оглашавање базирано на когнитивним и афективним реакцијама аудиторијума”, Докторски рад, Јелена Цвијовић
 • 2015 –  “Конкурентно позиционирање туристичке дестинације на међународном тржишту”, Докторски рад, Верица Милутиновић
 • 2016.  “Унапређење инструмената комуникације у односима са инвеститорима у Србији”, Докторски рад, Наталија Недељковић
 • 2016.  “Анализа потенцијала за успешну промоцију туристичких дестинација”, Магистaрски рад, Дејан Марковски