Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Латиновић
др Милица Латиновић
Доцент
Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство
Кабинет Б004
Телефон: +381 11 39 50 875
Образовање
 • Мастер: 2007, The University of Nottingham, Nottigham University Business School, Pricing Weather Derivatives
 • Диплома: 2006, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Хеџ фондови као алтернативна класа активе
Универзитетска звања
 • 2013, Асистент, Факултет организационих наука
 • 2010, Асистент, Факултет организационих наука
 • 2009, Сарадник у настави, Факултет организационих наука
 • 2008, Сарадник у настави, Факултет организационих наука
Истраживачка област
Модели вредновања хартија од вредности, Реалне опције, Еколошке финансије, Корпоративно управљање, Корпоративно реструктурирање
Одабране референце
 • Barjaktarović Rakočević S, Latinović M, Milosavljević M. (2014). "Working Capital Management Practices and Financial Performance: Evidence from Serbia", in: Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M. (eds.) 'Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach', Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, pp. 258-262. ISBN: 978-1-137-40220-2.
 • Latinović, M., Obradović T., Dmitrović, V: Empirical Evidence on Efficiency of Traditional Versus Behavioural Asset-Pricing Models: An Overview, XIV International Symposium SymOrg jun 2014, 2014, Zlatibor, Srbija.
 • Латиновић, М., Дмитровић, В., Обрадовић, Т. (2014). Вредност управљања односима са купцима у пројектном окружењу, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2014 – Управљање пројектима у ИТ окружењу, Удружење за управљање пројектима Србије, Београд, Србија, мај, 345-349.
 • Latinovic, M., Obradovic, T. (2013). The Performance of Socially Responsible Investments. In J. Klich (Ed.), Modern Challenges for International Business in Europe (pp. 29-40). Krakow: Cracow University of Economics. ISBN 978-83-939576-1-3.
 • Bogojevic Arsic, V., Latinovic, M., Petrovic, N. (2013). Sustainable switching option in green hotels construction, Proceedings of the 3rd Conference of the International Network of Business and Management Journals, The Technical University of Lisbon (UTL), Lisbon, Portugal, june.
 • Barjaktarović Rakočević, S., Latinović, M., Milosavljević M. „Еffects of working capital management on profitability in Serbia“, Symposium Proceedings, XIII International Symposium SymOrg 2012 – Innovative management & Business performance, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, Srbija, jun 2012. ISBN: 978-86-7680-255-5
 • Латиновић, М., Обрадовић, Т., Дмитровић, В. (2012). Награђивање на бази финансијских мера перформанси, XVI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2012 – У сусрет економији знања – управљање пројектима знања, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, мај, 120-124. ISBN: 978-86-86385-09-3.
 • Latinović, M., Obradović, T., Dmitrović, V. „Real Options and Emerging Markets: An Overview“, Proceedings of 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Hellenic Operational Research Society (HELORS) and University of Macedonia, University of Macedonia, Economic and Social Sciences, Thessaloniki, Greece, septembar 2011, Vol. 2, 112-119, ISBN: 978-960-87277-7-9.
 • Латиновић, М. (2010). Предности и недостаци VAR-a, Зборник радова (ЦД), XII међународни симпозијум SymOrg 2010 – Организационе науке и менаџмент знања, Факултет организационих наука, Златибор, Србија, јун. ISBN: 978-86-7680-216-6.
 • Латиновић, М. (2008). Карбонско тржиште, Манагемент – часопис за теорију и праксу менаџмента, vol. 13, br. 49-50, 101-109.
Остала библиографија
 • Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја,
  • Barjaktarović Rakočević S, Latinović M, Milosavljević M. (2014). 'Working Capital Management Practices and Financial Performance: Evidence from Serbia', in: Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M. (eds.) 'Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach', Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, pp. 258-262. ISBN: 978-1-137-40220-2.
  • Latinovic, M., Obradovic, T. (2013). 'The Performance of Socially Responsible Investments'. In J. Klich (Ed.), ‘Modern Challenges for International Business in Europe’ (pp. 29-40). Krakow: Cracow University of Economics. ISBN 978-83-939576-1-3.
 • Радови објављени у научним часописима међународног значаја,
  • Latinović, M., Obradović, T: The Performance of Socially Responsible Investments. Entrepreneurial Business and Economics Review, 1(2),  2013, pp. 29-40. ISSN 2353-883X 
 • Зборници међународних научних скупова,
  • Obradović T, Dmitrović V, Latinović M. (2014). Performance Management Methdology: Integrative Approach, XIV International Symposium SymOrg, jun 2014, Zlatibor, Sеrbia.
  • Latinović, M., Obradović T., Dmitrović, V. (2014). Empirical Evidence on Efficiency of Traditional Versus Behavioural Asset-Pricing Models: An Overview, XIV International Symposium SymOrg jun 2014, Zlatibor, Sеrbia.
  • Dmitrović, V., Latinović, M., Obradović T. (2014). Financial Reporting in Contemporary Business Conditions, XIV International Symposium SymOrg jun 2014, Zlatibor, Sеrbia.
  • Latinovic, M, Obradovic, T. (2014). Performance of Socially Responsible Investments, International Scientific Conference on International Entrepreneurship and Internationalization of Firms in Visegrad Countries V4, Cracow University of Economics, Poland, Kraków, april.
  • Bogojevic Arsic, V., Latinovic, M., Petrovic, N. (2013). Sustainable switching option in green hotels construction, Proceedings of the 3rd Conference of the International Network of Business and Management Journals, The Technical University of Lisbon (UTL), Lisbon, Portugal, june.
  • Barjaktarović Rakočević, S., Latinović, M., Milosavljević M. (2012). Еffects of working capital management on profitability in Serbia, Symposium Proceedings, XIII International Symposium SymOrg 2012 – Innovative management & Business performance, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, Srbija, jun 2012. ISBN: 978-86-7680-255-5
  • Obradović, T., Latinović, M., Dmitrović, V. (2012). Performance Based Sucess – Myth or Reality, Symposium Proceedings, XIII International Symposium SymOrg 2012 – Innovative management & Business performance, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, Srbija, jun 2012. ISBN: 978-86-7680-255-5
  • Obradović, T., Dmitrović, V., Latinović, M. (2011). Application of Contemporary Cost Management Concept in Serbian Local Government, 14th Toulon-Verona Conference, University of Alicante, Spain, septembar.
  • Latinović, M., Obradović, T., Dmitrović, V. (2011). Real Options and Emerging Markets: An Overview, Proceedings of 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), Hellenic Operational Research Society (HELORS) and University of Macedonia, University of Macedonia, Economic and Social Sciences, Thessaloniki, Greece, septembеr 2011, Vol. 2, 112-119, ISBN: 978-960-87277-7-9.
 • Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације,
 • Часописи националног значаја,
  • Obradović T, Dmitrović V, Latinović M (2012). Financial forecasting for company valuation purposes, Serbian Project Management Journal, vol. 2, No. 1, p. 62-70, ISSN 2217-7256.
  • Латиновић, М. (2008). Карбонско тржиште, Манагемент – часопис за теорију и праксу менаџмента, вол. 13, бр. 49-50, 101-109.
 • Зборници скупова националног значаја,
  • Латиновић, М., Дмитровић, В., Обрадовић, Т. (2014). Вредност управљања односима са купцима у пројектном окружењу, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2014 – Управљање пројектима у ИТ окружењу, Удружење за управљање пројектима Србије, Београд, Србија, мај, 345-349.
  • Дмитровић, В., Латиновић, М., Обрадовић, Т. (2014). Проблематично питање рачуноводства – извештавање о интелектуалном капиталу, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2014 – Управљање пројектима у ИТ окружењу, Удружење за управљање пројектима Србије, Београд, Србија, мај, 111-115.
  • Обрадовић, Т., Латиновић, М., Дмитровић, В. (2014). Вредновање компаније: тржишни приступ, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2014 – Управљање пројектима у ИТ окружењу, Удружење за управљање пројектима Србије, Београд, Србија, мај, 102-106.
  • Латиновић, М., Обрадовић, Т., Дмитровић, В. (2013). Перформансе менаџмента људским ресурсима пројектних организација, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2013 – Савремене тенденције у пројектном и иновационом менаџменту, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, јун, 125-129.
  • Обрадовић, Т., Латиновић, М., Дмитровић, В. (2013). Иновативно управљање: еволуција концепта менаџмента перформанси, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2013 – Савремене тенденције у пројектном и иновационом менаџменту, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, јун, 163-168.
  • Дмитровић, В., Обрадовић, Т., Латиновић, М. (2013). Бренд као важан елемент нематеријалне имовине, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2013 – Савремене тенденције у пројектном и иновационом менаџменту, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, јун, 49-53.
  • Латиновић, М., Обрадовић, Т., Дмитровић, В. (2012). Награђивање на бази финансијских мера перформанси, XVI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2012 – У сусрет економији знања – управљање пројектима знања, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, мај, 120-124. ISBN: 978-86-86385-09-3.
  • Обрадовић, Т., Дмитровић, В., Латиновић, М. (2012). Вредновање као парадигма финансијског знања компаније, XVI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2012 – У сусрет економији знања – управљање пројектима знања, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, мај, 454-458. ISBN: 978-86-86385-09-3.
  • Дмитровић, В., Обрадовић, Т., Латиновић, М. (2012). Финансијски извештаји као реална слика пословања у функцији пословног одлучивања, XVI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2012 – У сусрет економији знања – управљање пројектима знања, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, мај,  125-129. ISBN: 978-86-86385-09-3.
  • Латиновић M. (2011). Примена стабла одлучивања на вредновање реалних опција, SYM-OP-IS 2011 – XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима, Економски факултет у Београду, Тара, Србија, октобар 2011, 471-474. ISBN: 978-86-403-1168-7.
  • Обрадовић Т., Латиновић M., Дмитровић В. (2011). Управљање портфолиом обвезница: пасивне стратегије, VIII скуп привредника и научника SPIN '11, Факултет организационих наука и Привредна комора Србије, Београд, Србија, новембар 2011, 520-527. ISBN:978-86-7680-244-9.
  • Дмитровић, В., Обрадовић, Т., Латиновић, М. (2011). Извори и мерење интелектуалног капитала, XV Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2011- Пројектни менаџмент у Србији – успеси и могућности, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, јун, 240-244. ISBN: 978-86-86385-08-6.
  • Обрадовић, Т., Дмитровић, В., Латиновић, М. (2011). Финансијска оцена пројеката: изазови одређивања дисконтне стопе, XV Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2011- Пројектни менаџмент у Србији – успеси и могућности, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, Србија, јун, 115-119. ISBN: 978-86-86385-08-6.
  • Латиновић, М. (2010). Предности и недостаци VAR-a, Зборник радова (ЦД), XII међународни симпозијум SymOrg 2010 – Организационе науке и менаџмент знања, Факултет организационих наука, Златибор, Србија, јун. ISBN: 978-86-7680-216-6.
  • Латиновић M., Милосављевић M. (2009). Финансијски аспекти ланаца снабдевања, VII скуп привредника и научника – SPIN’09 „Операциони менаџмент и глобална криза“, Факултет организационих наука  и Привредна комора Србије, Београд, Србија, 353-360. ISBN: 978-86-7680-202-9.
  • Латиновић, М. (2008).  Карбонско тржиште, Зборник радова (ЦД), XI међународни симпозијум SymOrg 2008 – Менаџмент и друштвена одговорност,  “Menadžment i društvena odgovornost”, Факултет организационих наука, Златибор, Србија, јун.
  • Латиновић, М. (2006). Хеџ фондови – део финансијске архитектуре,  Зборник радова (ЦД), X међународни симпозијум SymOrg 2006 – Промене организације и менаџмента – изазови европских интеграција, Факултет организационих наука, Златибор, Србија, јун.
  • Латиновић, М., Мирчетић, И. (2004). Преузимање – напад и одбрана, IX међународни симпозијум SymOrg 2004 – Менаџмент – кључни фактори успеха (студентска секција), “Menadžment – ključni faktori uspeha” (studentska sekcija), Факултет организационих наука, Златибор, Србија, јун.
 • Магистарске и докторске тезе,
 • Техничка и развојна решења,
 • Патенти, ауторске изложбе, тестови
Награде и признања
 • Стипендија додељена од стране Универзитета у Нотингему (The University of Nottingham - Serbia Scholarship)
 • Стипендија Министарства просвете и спорта – Фонда за младе таленте РС