Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Maričić
dr Milica Maričić
Asistent
Katedra za operaciona istraživanja i statistiku
Kabinet 319