Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Škembarević
Milica Škembarević
Saradnik u nastavi
Katedra za informacione sisteme
Kabinet 501
Telefon: +381 11 3950 856