Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Сукновић
др Милија Сукновић
Редовни професор
Катедра за организацију пословних система
Кабинет 312
Телефон: +381 11 39 50 861
Образовање
 • Докторат: 2001, ФОН, "Развој методологије подршке групном одлучивању"
 • Магистратура: 1995, ФОН, "Методологија пројектовања система за подршку одлучивању интегралног пословања комерцијалне службе,"
 • Диплома: 1990, ФОН, "Проблеми формaтирања и коришћења математичких модела оптимизације"
Универзитетска звања
 • 2012, Редовни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2006, Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2001, Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1996, Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1991, Асистент приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2007-2014, Продекан за наставу
Професионално искуство
 • 1991, Информациони систем комерцијално техничке  функције, ГИП "Слободан Јовић", учесник, ФОН,
 • 1991, Информациони систем НИП Техничке књиге, ИТРИС, учесник, ФОН,
 • 1993, Операциона истраживања у управљању  предузећем, Министарство  за  науку  и  технологију  Републике   Србије, учесник, ФОН,
 • 1996, Петогодишњи стратешки пројекат, Системске науке и операциона истраживања, Министарство  за  науку  и  технологију  Републике   Србије, учесник, ФОН,
 • 1997, Информационе основе и обука радника, Народна банка Југославије, Београд, учесник, ФОН,
 • 1999, Информационе основе и обука радника, Електро-техничко предузеће, СВЕТЛОСТ", учесник, ФОН,
 • 2002, Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције, (2002-2005), учесник, ФОН,
 • 2005, Стратешки пројекат РС 1910: Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције, учесник, ФОН,
 • 2005, Пројектовање и развој базе података - ОЛАП коцке о саобраћајним незгодама на подручју града Београда, пројектант складишта података, ФОН и Саобраћајни Факултет,  учесник,
 • 2004-2006, Програм преквалификације припадника Војске Србије и Црне Горе - ПРИСМА, предавач, учесник, ФОН,
 • 2005-2008, Стратешки пројекат РС 149044: Модерни трендови у менаџменту, учесник, учесник, ФОН,
 • 2008-2009, Развој платформе за моделовање компоненти и документовање развијених модела унутар стандардног процеса дејта мајнинга (ТР 12013),  учесник, ФОН,
 • 2011-2014, Интеракција етиопатогенетских механизама пародонтопатије и периимплантитиса са системским болестима данашњице (ИИИ 41008), ФОН и Стоматолошки факултет, учесник,
 • 2014-2016, Предвиђање будућих стања пацијената: Развој и примена брзих, ефективних и интерпретабилних алгоритама за здравство (SCOPES 2014-2016, број пројекта: IZ3Z0_152415), Швајцарска национална научна фондације (SNSF)
Истраживачка област
Tеорија одлучивања,Системи за подршку одлучивању,Вишекритеријумска анализа,Машинско учење,Откривање законитости у подацима,Складишта података,Пословна интелигенција
Одабране референце
 • Suknovic M, Delibasic B, Jovanovic M, Vukicevic M, Becejski-Vujaklija D, Obradovic Z (2012) Reusable Components in Decision Tree Induction Algorithms, Computational Statistics. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00180-011-0242-8, ISSN = 0943-4062, IF = 0.482, IF(5) = 0.771
 • Radojević, G, Suknović, M, Scoring models: towards the more realistic approach, Computer Science and Information Systems, Vol. 6, No. 1, p. 45-69, www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=1820-02140901045R, ISSN: 1820-0214, DOI: 10.2298/CSIS0901045R, IF=0.324 за 2010.г., 2009.
 • Delibasic B, Jovanovic M, Vukicevic M, Suknovic M, Obradovic Z (2011) Component-based decision trees for classification, Intelligent Data Analysis 15(5), 671-693, http://dx.doi.org/10.3233/IDA-2011-0489, ISSN: 1088-467X, ISSN = 1088-467X, IF= 0.472, IF(5) = 0.707
 • Sanja Vukovic, Boris Delibasic, Ana Uzelac, Milija Suknovic (2012) A case-based reasoning model that uses preference theory functions for credit scoring, Expert Systems with Applications http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.181, IF=1.854, IF(5)=2.339, ISSN=0957-4174
 • M. Vukicevic, M. Jovanovic, B. Delibasic, S. Isljamovic, M. Suknovic (2012) Reusable component-based architecture for decision tree algorithm design, International Journal on Artificial Intelligence Tools. doi: http://dx.doi.org/10.1142/S0218213012500224, IF=0.25, IF(5)=0.453, 
 • B. Delibasic, M. Vukicevic, M. Jovanovic, M. Suknovic, M., (2012) White-Box or Black-Box Decision Tree Algorithms: Which to Use in Education?, IEEE Transactions on Education, vol.PP, no.99, doi: http://dx.doi.org/10.1109/TE.2012.2217342, IF=0.95, IF(5)=1.177, ISSN=0018-9359
 • Vukicevic M, Kirchner K, Delibasic B, Jovanovic M, Ruhland J, Suknovic M (2012) Finding best algorithmic components for clustering microarray data, Knowledge and Information Systems,http://dx.doi.org/10.1007/s10115-012-0542-5, IF=2,639, IF(5)=2,49, ISSN = 0219-1377
 • Jovanovic M, Delibasic B, Vukicevic M, Suknovic M, Martic M (2014), Evolutionary approach for automated component-based decision tree algorithm design, Intelligent Data Analysis 18(1), 25-42, DOI: http://dx.doi.org/10.3233/IDA-130626, IF (5)= 0.5, ISSN= 1088-467X
 • Vujošević, D, Kovačević, I, Suknović, M, Lalić, N,  A Comparison of the sability of Performing Ad Hoc Querying on Dimensionally Modeled Data Versus Operationally Modeled Data, Decision Support Systems,  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.dss.2012.05.004,  IF=2.135 за 2010.г., 2012.
Остала библиографија
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • од 2007, члан едиторијал борда часописа YUJOR,
 • од 2011, члан координационог одбора Европске радне групе за Системе за подршку одлучивању (EURO Working Group on Decision Support Systems),
Награде и признања
 • 2004, најбољи рад на конференцији YUINFO: Čupić, M., Delibašić, B., Suknović, M., Krulj, D. "Informacioni portali i menadžment znanja"