Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Suknović
dr Milija Suknović
Redovni profesor
Katedra za organizaciju poslovnih sistema
Kabinet 312
Telefon: +381 11 39 50 861
Obrazovanje
 • Doktorat: 2001, FON, "Razvoj metodologije podrške grupnom odlučivanju"
 • Magistratura: 1995, FON, "Metodologija projektovanja sistema za podršku odlučivanju integralnog poslovanja komercijalne službe,"
 • Diploma: 1990, FON, "Problemi formatiranja i korišćenja matematičkih modela optimizacije"
Univerzitetska zvanja
 • 2012, Redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 2006, Vanredni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 2001, Docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 1996, Asistent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 1991, Asistent pripravnik, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Ostalo radno iskustvo i angažovanje
 • 2007-2014, Prodekan za nastavu
Profesionalno iskustvo
 • 1991, Informacioni sistem komercijalno tehničke  funkcije, GIP "Slobodan Jović", učesnik, FON,
 • 1991, Informacioni sistem NIP Tehničke knjige, ITRIS, učesnik, FON,
 • 1993, Operaciona istraživanja u upravljanju  preduzećem, Ministarstvo  za  nauku  i  tehnologiju  Republike   Srbije, učesnik, FON,
 • 1996, Petogodišnji strateški projekat, Sistemske nauke i operaciona istraživanja, Ministarstvo  za  nauku  i  tehnologiju  Republike   Srbije, učesnik, FON,
 • 1997, Informacione osnove i obuka radnika, Narodna banka Jugoslavije, Beograd, učesnik, FON,
 • 1999, Informacione osnove i obuka radnika, Elektro-tehničko preduzeće, SVETLOST", učesnik, FON,
 • 2002, Istraživanje i unapređenje menadžmenta i organizacije preduzeća u uslovima tranzicije, (2002-2005), učesnik, FON,
 • 2005, Strateški projekat RS 1910: Istraživanje i unapređenje menadžmenta i organizacije preduzeća u uslovima tranzicije, učesnik, FON,
 • 2005, Projektovanje i razvoj baze podataka - OLAP kocke o saobraćajnim nezgodama na području grada Beograda, projektant skladišta podataka, FON i Saobraćajni Fakultet,  učesnik,
 • 2004-2006, Program prekvalifikacije pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore - PRISMA, predavač, učesnik, FON,
 • 2005-2008, Strateški projekat RS 149044: Moderni trendovi u menadžmentu, učesnik, učesnik, FON,
 • 2008-2009, Razvoj platforme za modelovanje komponenti i dokumentovanje razvijenih modela unutar standardnog procesa dejta majninga (TR 12013),  učesnik, FON,
 • 2011-2014, Interakcija etiopatogenetskih mehanizama parodontopatije i periimplantitisa sa sistemskim bolestima današnjice (III 41008), FON i Stomatološki fakultet, učesnik,
 • 2014-2016, Predviđanje budućih stanja pacijenata: Razvoj i primena brzih, efektivnih i interpretabilnih algoritama za zdravstvo (SCOPES 2014-2016, broj projekta: IZ3Z0_152415), Švajcarska nacionalna naučna fondacije (SNSF)
Istraživačka oblast
Teorija odlučivanja,Sistemi za podršku odlučivanju,Višekriterijumska analiza,Mašinsko učenje,Otkrivanje zakonitosti u podacima,Skladišta podataka,Poslovna inteligencija
Odabrane reference
 • Suknovic M, Delibasic B, Jovanovic M, Vukicevic M, Becejski-Vujaklija D, Obradovic Z (2012) Reusable Components in Decision Tree Induction Algorithms, Computational Statistics. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00180-011-0242-8, ISSN = 0943-4062, IF = 0.482, IF(5) = 0.771
 • Radojević, G, Suknović, M, Scoring models: towards the more realistic approach, Computer Science and Information Systems, Vol. 6, No. 1, p. 45-69, www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=1820-02140901045R, ISSN: 1820-0214, DOI: 10.2298/CSIS0901045R, IF=0.324 za 2010.g., 2009.
 • Delibasic B, Jovanovic M, Vukicevic M, Suknovic M, Obradovic Z (2011) Component-based decision trees for classification, Intelligent Data Analysis 15(5), 671-693, http://dx.doi.org/10.3233/IDA-2011-0489, ISSN: 1088-467X, ISSN = 1088-467X, IF= 0.472, IF(5) = 0.707
 • Sanja Vukovic, Boris Delibasic, Ana Uzelac, Milija Suknovic (2012) A case-based reasoning model that uses preference theory functions for credit scoring, Expert Systems with Applications http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.181, IF=1.854, IF(5)=2.339, ISSN=0957-4174
 • M. Vukicevic, M. Jovanovic, B. Delibasic, S. Isljamovic, M. Suknovic (2012) Reusable component-based architecture for decision tree algorithm design, International Journal on Artificial Intelligence Tools. doi: http://dx.doi.org/10.1142/S0218213012500224, IF=0.25, IF(5)=0.453, 
 • B. Delibasic, M. Vukicevic, M. Jovanovic, M. Suknovic, M., (2012) White-Box or Black-Box Decision Tree Algorithms: Which to Use in Education?, IEEE Transactions on Education, vol.PP, no.99, doi: http://dx.doi.org/10.1109/TE.2012.2217342, IF=0.95, IF(5)=1.177, ISSN=0018-9359
 • Vukicevic M, Kirchner K, Delibasic B, Jovanovic M, Ruhland J, Suknovic M (2012) Finding best algorithmic components for clustering microarray data, Knowledge and Information Systems,http://dx.doi.org/10.1007/s10115-012-0542-5, IF=2,639, IF(5)=2,49, ISSN = 0219-1377
 • Jovanovic M, Delibasic B, Vukicevic M, Suknovic M, Martic M (2014), Evolutionary approach for automated component-based decision tree algorithm design, Intelligent Data Analysis 18(1), 25-42, DOI: http://dx.doi.org/10.3233/IDA-130626, IF (5)= 0.5, ISSN= 1088-467X
 • Vujošević, D, Kovačević, I, Suknović, M, Lalić, N,  A Comparison of the sability of Performing Ad Hoc Querying on Dimensionally Modeled Data Versus Operationally Modeled Data, Decision Support Systems,  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.dss.2012.05.004,  IF=2.135 za 2010.g., 2012.
Ostala bibliografija
Članstva u naučnim i stručnim organizacijama ili asocijacijama:
 • od 2007, član editorijal borda časopisa YUJOR,
 • od 2011, član koordinacionog odbora Evropske radne grupe za Sisteme za podršku odlučivanju (EURO Working Group on Decision Support Systems),
Nagrade i priznanja
 • 2004, najbolji rad na konferenciji YUINFO: Čupić, M., Delibašić, B., Suknović, M., Krulj, D. "Informacioni portali i menadžment znanja"