Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Даниловић
др Милош Даниловић
Доцент
Катедра за рачунарски интегрисану производњу и логистику
Кабинет 010
Телефон: +381 11 39 50 879
Образовање
 • Докторат: 2011, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • Мастер: 2011, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Проблем квадратне асигнације у рачунарски интегрисаној производњи
 • Диплома:  2009, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Проблем квадратне асигнације у рачунарски интегрисаној производњи
Универзитетска звања
 • 2012. Асистент у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2010.-2012. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Истраживачка област

Управљање ланцима снабдевања, Проблем локације, Проблеми редоследа и распореда у производњи, Хеуристике, Теорија графова..

Одабране референце
 1. Dаnilović, M. and Васиљевић, D.,'A novel relational approach for assembly system supply planning under environmental uncertainty’, International Journal of Production Research,Vol. 52(13), 2014.,IF=1.323, M21.
 2. Васиљевић, Д. and Dаnilović, M., ‘Handling ties in heuristics for the permutation flow shop scheduling problem’, Journal of Manufacturing Systems, DOI: 10.1016/j.jmsy.2014.11.011., IF=1.847, M21.
 3. Васиљевић, Д. and Dаnilović, M., ‘A novel linear algorithm for shortest paths in networks’, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol. 30(2), 2013., IF=0.22, M23.
 4. Dаnilović, M., Илић, О. and Цветић, Б., 'MRP for complex assembly systems under environmental uncertainty, New business models and sustainable competitiveness - SYMORG, Zlatibor, 2014.
 5. Даниловић, M., 'Примена алгоритама за наjкраће путање у мрежама у проблемима вишеетапног процеса управљања', XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS, Златибор, 2011., ISBN: 978-86-403-1168-7.
 6. Васиљевић, Д., Тркуља, З. and Dаnilović, M., 'Towards an extended set of production line performance indicators’, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 25(5-6), 2014.
 7. Даниловић, M., Илић, O.,'Алгоритам прорачуна временског размака производње за проблем редоследа у проточној радионици', Конференција о рачунарским наукама и информационим технологијама - YU INFO, Копаоник, 2012., ISBN: 978-86-85525-09-4.
 8. Dаnilović, M., Илић, O.,'Mathematical Models and Techniques for Quadratic Assignment Problem’,XIII International Symposium on Innovative Management and Business Performance- SYMORG 2012., Златибор, 2012., ISBN: 978-86-7680-254-8.
 9. Даниловић, M., 'Генерализација НЕХ хеуристике у пермутационим flowshopпроблемима', XXXIXСимпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS, Тара, 2012. године, ISBN: 978-86-7488-086-9.
 10. Даниловић, М., Илић, О., Нова формализација и проширење фазе уметања у NEH хеуристици',Конференција о рачунарским наукама и информационим технологијама - YU INFO, Копаоник, 2013.,ISBN: 978-86-85525-11-7.

Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
Члан техничког одбора међународног Симпозијума привредника и научника – SPIN.
Награде и признања
Награђен новчаном наградом у јануару 2012 за куповину књига од стране Наставно-научног већа за најбоље постигнуте резултате у анонимној анкети студената за оцену квалитета вежби.