Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Јевтић
др Милош Јевтић
Ванредни професор
Катедра за организацију пословних система
Кабинет 314
Телефон: 011 / 3950 814
Образовање
 • Докторат: 2013, Факултет организационих наука, Приступ пројектовању организације заснован на мерењу усклађености елемената организације
 • Магистратура: 2006, Факултет организационих наука, Лидерство и организационе промене
 • Диплома: 2000, Факултет организационих наука, Организациона структура и промене
Универзитетска звања
 • 2013. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2006. Асистент, Факултет организационих наука,  Универзитет у Београду
 • 2001. Асистент-приправник, Факултет организационих наука,  Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2014, „Пројектовање организационе структуре 7ИТ“, консултант, 7ИТ Загреб
 • 2014, „Пројектовање организационе структуре Завода за спорт и медицину спорта“, консултант, Завод за спорт и медицину спорта
 • 2014, „Реструктурирање Министарства омладине и спорта“, консултант, Министарство омладине и спорта
 • 2012, „Унапређење организације предузећа јавног сектора града Београда применом стандардизације елемената организације и функција подршке основној делатности“, консултант, Град Београд
 • 2010, „Анализа организације ПКБ корпорације“, консултант, ПКБ
 • 2009, „Анализа организационе структуре градских јавних и јавно комуналних предузећа“, консултант, Град Београд
 • 2008, „Пројекат стратешког развоја управљања компанијом Лука Београд“, консултант, Лука Београд
 • 2005, „Унапређење организационе структуре и систематизације послова ЈКП Градска топлана – Крушевац“, консултант, ЈКП Градска топлана – Крушевац
 • 2004, „Макроорганизационо реструктурирање Петрохемије Панчево“, консултант, Петрохемија Панчево
 • 2003, „Организационо реструктурирање Термоелектра – Београд“, консултант, Термоелектро Београд
 • 2003, „Организационо реструктурирање ЈП ЕПС – Електродистрибуција Београд“, консултант, ЕДБ
 • 2001, „Модел организационе структуре – реорганизација – ТRAYAL корпорације“, консултант, Trayal корпорација
Истраживачка област
Организација пословних система
Усавршавање
 • 2004, „Discover Management Program“, IEDC, Bled School of Management, Bled, Slovenia.
 • 2006 (4-16 June), „Faculty Development Program“, International Management Teachers Academy, Bled, Slovenia.
 • 2007 (26-27 Oktobar), „Case Method Teaching - Bringing the Real World into your Classroom", ECCH, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • 2008 (7-9 Јул), workshop „Writing Cases“, ECCH, Monte Carlo.
 • 2012, Human Synergistics workshops: Life Styles Inventory, Organizational Culture Inventory, Organizational Effectiveness Inventory, Beograd
 • 2014, The Hofstede Centre workshop: Organizational Culture and Change, Level A and Level B, Beograd
Одабране референце
 • Čudanov M., Jaško O., 2009, M. Jevtić, "Influence of Information and Communication Technologies on Decentralization of Organizational Structure", Computer Science and Information Systems Journal, Vol.6 No.1, pp. 93-109, DOI: 10.2298/CSIS0901093C IF2011=0,625
 • Ondrej Jaško, Mladen Čudanov, Jovan Krivokapić, M. Jevtić, Gheorghe Săvoiu, Classical solutions for improvement of restructuring process and representation of organizational structure and alternative future solutions of quantum economics“, Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal (ESMSJ), 1(2), pp. 36-46. ISSN: 2247 – 2479
 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, M. Jevtić, „Structure and Functions of Virtual Organization as a Framework for Strategy Design“, The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, Vol.5, No.2, pp. 21-26, 2009, ISSN 1820 – 4511
 • M. Jevtić, Mladen Čudanov, Jovan Krivokapić, “Uticaj promene poslovne strategije na strukturu”, Proceedings of the 16th International Scientific Conference SM2011 Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 19th May 2011, Ekonomski fakultet Srbija.
 • Ondrej Jaško, Živko Dulanović, Mladen Čudanov,M. Jevtić, “Public Administration and Economic Development Strategy in Turbulent Environment as a Function of Stakeholder Competencies”, Proceedings of the 2nd International Symposium on the Development of Public Administration in South East Europe, June 19 - 20, 2008, Ljubljana, Slovenija, CD izdanje.
 • Ondrej Jaško, Nenad Popović, M. Jevtić, Mladen Čudanov, “Implementation of Flexible Organization and Business as a Strategy for Increasing Competitiveness”, Proceedings of the 2nd International Management Conference: In the Times of Global Changes and Uncertainity, University of Presov, 9-10.10.2008, pp. 60-67.
 • Ondrej Jaško, Mladen Čudanov, M. Jevtić, “Attributes of network nodes in virtual organization as elements in process of strategy design and implementation”, Proceedings of 8th Balkan Conference on Operational Research, BALCOR, Zlatibor, 14sep -17sep, 2007, CD izdanje.
 • Ondrej Jaško, M. Jevtić, I.Stefanović, “Employment dynamics and competitiveness of enterprises in Serbia”, International Scientific days, Nitra, 2006.
 • Mladen Čudanov, Ž. Dulanović, M. Jevtić, “The influence of ICT on the size of the firm in modern economy”, International conference - The challenges of the new economy, 14 – 16. october 2005. Ohrid
 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, M. Jevtić, „Comparative analysis of software and ICT project management“, SENET, Bratislava, Slovačka, 2004.
Остала библиографија
 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, M. Jevtić, „Influence of Information and Communication Technologies on Decentralization of Organizational Structure “, Computer science and information systems Journal – COMSIS, Vol.6 No.1, pp 93-109, 2009, DOI: 10.2298/CSIS0901093C IF2011=0,625.
 • Ondrej Jaško, M. Jevtić, Mladen Čudanov, Reorganization in the function of efficiency growth and ownership restructuring“, Internacionalni simpozijum, Portorož, Slovenija, 2003.
 • Živko Dulanović, M. Jevtić, Mladen Čudanov, „Enterprise marketing information system for pesticide distribution“, International scientific days, Nitra, 2004.
 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, M. Jevtić, „Comparative analysis of software and ICT project management“, SENET, Bratislava, Slovačka, 2004.
 • Mladen Čudanov, Ž. Dulanović, M. Jevtić, “The influence of ICT on the size of the firm in modern economy”, International conference - The challenges of the new economy, 14 – 16. october 2005. Ohrid
 • Ondrej Jaško, M. Jevtić, I.Stefanović, “Employment dynamics and competitiveness of enterprises in Serbia”, International Scientific days, Nitra, 2006.
 • Ondrej Jaško, Mladen Čudanov, M. Jevtić, “Attributes of network nodes in virtual organization as elements in process of strategy design and implementation”, Proceedings of 8th Balkan Conference on Operational Research, BALCOR, Zlatibor, 14sep -17sep, 2007, CD izdanje.
 • Ondrej Jaško, Živko Dulanović, Mladen Čudanov, M. Jevtić,“Public Administration and Economic Development Strategy in Turbulent Environment as a Function of Stakeholder Competencies”, Proceedings of the 2nd International Symposium on the Development of Public Administration in South East Europe, June 19 - 20, 2008, Ljubljana, Slovenija, CD izdanje.
 • Ondrej Jaško, Nenad Popović, M. Jevtić, Mladen Čudanov, “Implementation of Flexible Organization and Business as a Strategy for Increasing Competitiveness”, Proceedings of the 2nd International Management Conference: In the Times of Global Changes and Uncertainity, University of Presov, 9-10.10.2008, pp. 60-67. (rad po pozivu, izložen na plenarnoj sesiji)
 • Jovan Krivokapić, Dragoslav Slović, M. Jevtić, Mladen Čudanov, “Proces due diligence-a u funkciji donošenja odluke o integraciji”, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Zbornik radova 14. Naučnog simpozijuma Ekonomskog fakulteta u Subotici, Subotica, Srbija, 21-22. maj 2009. ISBN 978-86-7233-224-7 (Zbornik apstrakata) pp. 50-51. ISBN 978-86-7233-223-0 (Zbornik radova na srpskom i engleskom na CD-u)
 • M. Jevtić, Mladen Čudanov, Jovan Krivokapić, “Uticaj promene poslovne strategije na strukturu”, Proceedings of the 16th International Scientific Conference SM2011 Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 19th May 2011, Ekonomski fakultet Srbija.
 • Stefan Komazec, Ivan Todorović, M. Jevtić, Primena procesnog modela kao osnove za unapređenje organizacione strukture”, XVII Internacionalni naučni skup SM 2012: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Palić, Subotica, 20. April 2012.
 • M. Jevtić, „Liderstvo u promenama“, Beograd , Srbija: Zadužbina Andrejević, 2007, ISBN 978-86-7244-614-2.

Часописи националног значаја:

 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško,M. Jevtić, „Structure and Functions of Virtual Organization as a Framework for Strategy Design“, The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, Vol.5, No.2, pp. 21-26, 2009, ISSN 1820 – 4511 http://www.internetjournals.net/journals/tar/2009/July/Paper%2005.pdf
 • Ondrej Jaško, Mladen Čudanov, Jovan Krivokapić, M. Jevtić, Gheorghe Săvoiu, „Classical solutions for improvement of restructuring process and representation of organizational structure and alternative future solutions of quantum economics“, Econophysics, Sociophysics & Other Multidisciplinary Sciences Journal (ESMSJ), 1(2), pp. 36-46. ISSN: 2247 – 2479
 • Ondrej Jaško,M. Jevtić, Mladen Čudanov, „Primena centara kontrole u cilju povećanja efikasnosti preduzeća“, Strategijski menadžment, Vol. 4/2004, Ekonomski fakultet Subotica, Subotica.
 • Živko Dulanović, Mladen Čudanov,M. Jevtić, „Influence of Information Communication Technology to the Enterprise Size“, Menadžment, Vol. 10, No. 40, 2005.
 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, M. Jevtić, Uticaj informacionih i komunikacionih tehnologija na organizacione performanse“, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme INFO M, Vol. 21, pp 1-8, 2007, ISSN 1451-4397
 • M. Jevtić Mladen Čudanov, Jovan Krivokapić, „The Impact of Business Strategy on Organizational Structure“, Strategic Management Vol. 17 Iss 1, pp. 3-12, 2012.
 • Stefan Komazec, Ivan Todorović,M. Jevtić, Application of the Process-Based Organizational Model as a Basis for Organizational Structure Improvement in Crisis“,
 • Strategic Management Vol. 17 Iss 4, pp. 41-49, 2012.

Зборници скупова националног значаја:

 • M. Jevtić, „Projekat daunsajzinga“, Internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta, YUPMA, Zlatibor, 2002.
 • M. Jevtić, Daunsajzing i promene u organizacionoj strukturi“, Symorg, Zlatibor, 2002.
 • Ondrej Jaško, M. Jevtić, Mladen Čudanov, „Virtualni timovi“, Internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta, YUPMA, Zlatibor, 2003.
 • Ondrej Jaško, Mladen Čudanov, M. Jevtić, „Aspekti projekta restrukturiranja elektroprivrednih sistema“, Internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta, YUPMA, Zlatibor, 2003.
 • Ondrej Jaško, Mladen Čudanov, M. Jevtić, Primena projektne organizacije u procesu organizacionog restrukturiranja“, Internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta, YUPMA, Zlatibor, 2004.
 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, M. Jevtić, Novi koncepti upravljanja softverskim i ICT projektima“, Symorg, Zlatibor, 2004.
 • M. Jevtić, Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, „Principi organizacionog restrukturiranja javnih preduzeća“, Symorg, 2004.
 • Mladen Čudanov, Živko Dulanović, M. Jevtić, Mesto informacionog sistema u 7S modelu“, Zbornik radova – XI internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta Yupma 2005, „Sa projekt menadžmentom u evropske integracije“, Zlatibor, Srbija: YUPMA.
 • Mladen Čudanov, Živko Dulanović,M. Jevtić, „Uticaj informacionih i komunikacionih tehnologija na specijalizaciju“, Zbornik radova IV Skupa privrednika i naučnika – Menadžment tehnologije i inovacija, ključni faktori superiornih operacija i konkurentnosti, Beograd, Srbija, 02-03. novembar 2006, pp 55-62. ISBN 86-7680-096-0
 • Živko Dulanović, Mladen Čudanov, M. Jevtić, „Portfolio pristup upravljanju i organizacija ICT projekata“, Zbornik radova X međunarodnog simpozijuma iz projekt menadžmenta, YUPMA, 15-17. 05, 2006, CD izdanje.
 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, M. Jevtić, „Uticaj informaciono-komunikacionih tehnologija na moć i centralizaciju u organizaciji“, Zbornik radova X međunarodnog skupa SYMORG, Beograd, Srbija, 7-10 jun 2006, CD izdanje.
 • Mladen Čudanov, Živko Dulanović, M. Jevtić, „Modeli organizacione strukture ICT projekata“, Zbornik radova X međunarodnog simpozijuma iz projekt menadžmenta YUPMA, 15-17. 05, 2006, CD izdanje.
 • Mladen Čudanov, Živko Dulanović, M. Jevtić, „Uticaj informacionih i komunikacionih tehnologija na specijalizaciju“, Zbornik radova IV Skupa privrednika i naučnika – Menadžment tehnologije i inovacija, ključni faktori superiornih operacija i konkurentnosti, Beograd, Srbija, 02-03. novembar 2006, pp 55-62. ISBN 86-7680-096-0
 • Ondrej Jaško, Živko Dulanović, M. Jevtić, „Strategije i opravdanost daunsajzinga“, V skup privrednika i naučnika, SPIN ’07, 01-02. novembar 2007, Beograd
 • M. Jevtić, Ondrej Jaško, Živko Dulanović, „Povezanost procesnog pristupa i upravljanja projektima“, III Simpozijum istraživanja i projektovanja za privedu, Beograd, 21-22. decembar 2007.
 • M. Jevtić, Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, „Kriterijumi merenja efikasnosti poslovnih jedinica“, The 11th international symposium „Management and social responsibility“ Symorg, Beograd, Srbija, Septembar 10-13, 2008, CD izdanje
 • Jovan Krivokapić, Živko Dulanović, M. Jevtić, „Modaliteti integracija preduzeća kao odgovori na uticaj savremenog poslovnog okruženja“, Septembar 10-13, 2008, Belgrade, Serbia The 11th international symposium „Management and social responsibility“ Symorg 2008
 • Jovan Krivokapić, Dragoslav Slović, Mladen Čudanov, M. Jevtić, „Analiza organizacionih rešenja za podršku osobama sa invaliditetom“, Zbornik radova VI skupa privrednika i naučnika – Operacioni menadžment i evropske integracije, SPIN ’08, 06-07. novembar 2008, Beograd, pp 136-141. ISBN 978-86-7680-164-0
 • Mladen Čudanov, Ondrej Jaško, Miloš Jevtić, Jovan Krivokapić, „Pojava socijalnih preduzeća u Srbiji“, Zbornik radova VI skupa privrednika i naučnika – Operacioni menadžment i evropske integracije, SPIN ’08, 06-07. novembar 2008, Beograd, pp 227-232. ISBN 978-86-7680-164-0
 • Mladen Čudanov, M. Jevtić, Jovan Krivokapić, „Analiza stepena decentralizacije ka menadžerima IKT-a u organizaciji“, Zbornik radova SPIN - VII Skup privrednika i naučnika – Operacioni menadžment i globalna kriza, Beograd, Srbija, 05-06. novembar 2009. godine, pp. 601-608. ISBN 978-86-7680-202-9.
 • Aleksandra Purić, Slobodan Antić, M. Jevtić, „Primena RFID tehnologije u lancima snabdevanja“, Jun 09-12, 2010, Beograd, Srbija, The 12th international symposium „Organizational Sciences and Knowledge Management“, Symorg 2010.
 • Uroš Bogdanović, M. Jevtić, Milica Misajlovski, „Tenzije u dizajniranju organizacija“, Jun 09-12, 2010, Beograd, Srbija, The 12th international symposium „Organizational Sciences and Knowledge Management“, Symorg 2010.
 • Jovan Krivokapić, Mladen Čudanov, M. Jevtić, „Proces restrukturiranja na primeru preduzeća iz hemijske industrije“, Zbornik radova SPIN - VIII Skup privrednika i naučnika: Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020, Beograd, Srbija, 01-02. Novembar 2011. godine, pp. 27-35, ISBN 978-86-7680-244-9.
 • Ivan Todorović, Stefan Komazec, M. Jevtić, „Benefits of Introducing Holding Institutional Model to Public Sector in the City of Belgrade“, Proceedings of the 13th International Symposium Symorg: Innovative Management & Business Performance, Zlatibor, Serbia, June 5-9, 2012, p. 245, ISBN 978-86-7680-254-8.

Магистарске и докторске тезе:

 • Магистратура: 2006, Факултет организационих наука, „Лидерство и организационе промене“
 • Докторат: 2013, Факултет организационих наука, „Приступ пројектовању организације заснован на мерењу усклађености елемената организације“
Награде и признања
 • 1997. Стипендија Републике Србије
 • 1998. Стипендија Краљевине Норвешке "За генерацију која обећава”