Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Milić
dr Miloš Milić
Docent
Katedra za softversko inženjerstvo
Kabinet B006
Telefon: +381 11 39 50 877