Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Милосављевић
др Милош Милосављевић
Ванредни професор
Катедра за економију, пословно планирање и међународни менаџмент
Кабинет 401
Телефон: +381 11 39 50 875
Образовање
 • Мастер: 2010, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, „Јавноприватна партнерства као модел финансирања инфраструктуре"
 • Диплома: 2007, Економски факултет Универзитета у Београду, „Обрачун по варијабилним трошковима и пословно одлучивање“
Универзитетска звања
 • 2011, Асистент, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • 2009, Сарадник у настави, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
Професионално искуство
 • 2013-2014,BSCCIest – Establishing Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, консултант, IPA
 • 2012 - , FINHED – Towards sustainable and equitable financing of higher education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, EACEA, EuropeanCommission
 • 2010-2013, STREW – Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries, EACEA, EuropeanCommission
 • 2009-2012, CONCUR – Conversion courses for unemployed university graduates in Serbia, EACEA, EuropeanCommission
 • 2011, MSDP - Master Studies Development Program Higher Education and Labor Market, Work Package: Motherland Diaspora Relationship Management, WUS – Austrian Committee
 • 2011-2015,  Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2013-2014, Оптимизација процеса, смањивање трошкова производње и унапређење финансијских перформанси у Соја протеину ад Бечеј, Викторија Група а.д.
 • 2014, Редакцијски систем – Креирање Фотомодула Политике НМ, Политика Новине и Магазини а.д.
 • 2011-2012, Мерење пословних перформанси предузећа у Србији, Факултет организационих наука
 • 2008-2009, Примена међународних стандарда серије ИСО 9001:2001 - Основа за обезбеђење квалитета Факултета организационих наука, Факултет организационих наука
Истраживачка област
финансијски менаџмент, управљачко рачуноводство, финансијски менаџмент у јавном сектору, финансијска анализа
Усавршавање
 • 2009, International Management Teachers Academy, Bled Business School, Slovenia
Одабране референце
 • Barjaktarović Rakočević S, Latinović M, Milosavljević M. (2014). 'Working Capital Management Practices and Financial Performance: Evidence from Serbia', in: Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M. (eds.) 'Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach', Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, pp. 258-262, [ISBN: 978-1-137-40220-2]. (M14)
 • Milosavljevic M, Milanovic N, Milosevic N. (2014). Accrual Accounting in the Public Sector of Adria Countries: Comparative Study, in Daszkiewicz N. and Wach K. (eds)  International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014 (M14) [ISBN 978-83-7348-584-6, page 31-39] (M14)
 • Jovanović P, Žarkić Joksimović N, Milosavljević M. (2013). The efficiency of public procurement centralization: Empirical evidence from Serbian local self-governments. Lex Localis – Journal for Local Self-Governement.  11(4): 883-899. [ISSN: 1581-5374] (if=0.400) (M23)
 • Cicvarić Kostić S, Okanović M, Milosavljević M, Vukmirović J. (2013). Antecedents of citizens’ satisfaction with local administration in Serbia. Transylvanian Review of Administrative Science. 40: 22-34. [ISSN: 1842-2845] (if=0.380) (M23)
 • Milosavljević M, Milanović N, Milošević N. (2014). 'The critique to integral performance measurement systems', In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-254-8]. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade. (M33)
 • Benković S, Milosavljević M, Barjaktarović Rakočević S. (2013). Benefits of implementation public-private partnership in infrastructure financing local government – The case of the Serbia. In Proceedings of 21st NISPAcee Annual Conference, Belgrade, Serbia, 16-18.05.2013. (M33)
 • Жаркић Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М. (2013).Финансијски менаџмент, прво издање. Београд: Факултет организационих наука. [ISBN: 978-86-7680-271-5]. (M42)
 • Poznanić V, Milosavljević M. (2011). Hybrid private-public partnership models. Management – Journal for Theory and Practice of Management,. 58: 59-64. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)]. (M51)
 • Benković S, Milosavljević M, Petrović N. (2013). Potentials of hydroelectric power plant financing through the concept of public-private partnership in Serbia. Organization and Management, 1(154): 23-34. [ISSN: 0137-5466]
 • Milosavljević M. (2014). Standardization of digital reporting - a reflection to the empirical study. In Proceedings of International Conference: Standardization, Prototypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 09-11.09.2014., Belgrade: University of Belgrade, pp. 223-230 [ISBN 978-86-7680-299-9]
Остала библиографија
 • Barjaktarović Rakočević S, Latinović M, Milosavljević M. (2014). 'Working Capital Management Practices and Financial Performance: Evidence from Serbia', in: Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M. (eds.) 'Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach', Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, pp. 258-262, [ISBN: 978-1-137-40220-2]. (M14)
 • Milosavljevic M, Milanovic N, Milosevic N. (2014). Accrual Accounting in the Public Sector of Adria Countries: Comparative Study, in Daszkiewicz N. and Wach K. (eds)  International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014 (M14) [ISBN 978-83-7348-584-6, page 31-39] (M14)
 • Jovanović P, Žarkić Joksimović N, Milosavljević M. (2013). The efficiency of public procurement centralization: Empirical evidence from Serbian local self-governments. Lex Localis – Journal for Local Self-Governement.  11(4): 883-899. [ISSN: 1581-5374] (if=0.400) (M23)
 • Cicvarić Kostić S, Okanović M, Milosavljević M, Vukmirović J. (2013). ‘Antecedents of citizens’ satisfaction with local administration in Serbia’. Transylvanian Review of Administrative Science. 40: 22-34. [ISSN: 1842-2845] (if=0.380) (M23)
 • Benković S, Barjaktarović Rakočević S, Milosavljević M. (2012). ’Private capital participation in financing infrastructure projects in Serbia’. Metalurgia International. 17(1): 140-145. [ISSN: 1582-2214] (if=0.154) (M23)
 • Benković S, Jednak S, Milosavljević M, Žarkić Joksimović N, Kragulj D. (2011). ’Risks of project financing of infrastructure projects in Serbia’. African Journal of Business Management. 5(7): 2828-2836. [ISSN: 1993-8233] (if=1.105). (M23)
 • Milosavljevic M, Zarkic Joksimovic N, Barjaktarovic Rakocevic S, Milosevic N. (2014). 'The transition towards accrual based accounting: experiences from the European public sector entities', In Proceedings of IFSAM International Federation of Scholarly Associations of Management, World Congress in Tokio: "Management in Crisis", Tokio, Japan, 02-04.09.2014, p. 52  (M33)
 • Milosavljević M, Milanović N, Milošević N. (2014). 'The critique to integral performance measurement systems', In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-254-8]. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade. (M33)
 • Benković S, Milosavljević M, Barjaktarović Rakočević S. (2013). ‘Benefits of implementation public-private partnership in infrastructure financing local government – The case of the Serbia’. In Proceedings of 21st NISPAcee Annual Conference, Belgrade, Serbia, 16-18.05.2013. (M33)
 • Benković S, Milosavljević M, Dmitrović V. (2012). ‘Towards a digitalization of financial reporting: An empirical study in Serbia’. In proceedings of 7th International Conference for Young Researchers: Breakthrough Points of World Economy in the 21st Century, Gödöllő, Hungary, 12-14.11.2012, pp. 20-26. [ISBN: 978-963-269-319-4]. (M33)
 • Žarkić Joksimović N, Milosavljević M, Okanović M. (2012). ‘Graduates and entrepreneurship: The role of university business incubators in Serbia’. In proceedings of 8th International Congress of Higher Education: University 2012, Habana, Cuba, 13-17.02.2012, pp. 1855-1864, [ISBN: 978-959-1614-34-6]. (M33)
 • Dmitrović V., Knežević S, Milosavljević, M. (2011). ‘Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom u savremenom preduzeću’, U zborniku radova: Računovodstvo i menadžment – RiM: „12. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija“, Split, Hrvatska, 9-11.06.2011. pp. 87-94. [ISBN: 978-953-96838-8-5]. (M33)
 • Jovanović, M., Milosavljević, M, Išljamović, S. (2010). ‘Management of virtual organizations‘. In proceedings of The Challenges to Economic Theory and Policy in the Aftermath of the Global Economic Crisis’, Skopje, Macedonia, 12-13.11.2010. (M33)
 • Dmitrović V, Đurić M, Milosavljević M. (2010). ‘Mutual dependence of quality management in auto industry and specific demands of buyers with respect of eco standards’. In proceedings of International Conference: “The Economy and Business in Post-Recession”, Prilep, Macedonia, 28.10.2010, pp. 43. Bitola: Faculty of Economics, University St. Kliment Ohridski. [ISBN: 9989-695-34-2]. (M33)
 • Benković S, Milosavljević M. (2009). ‘The true value of your business - Economic Value Added’. In proceedings of International Conference on Management Challenges During Transition’, Tirana, 28-29.04.2009, pp. 361-364. Tirana: Faculty of Economics, University of Tirana. [ISBN: 978-99943-807-8-7]. (M33)
 • Milosavljević M, Jovanović M, Išljamović S. (2011). ‘Project financing of transportation infrastructure projects in Serbia’. In book of abstracts of 30th International Conference on Organizational Science Development: Future organizations, Portorož, Slovenia, p. 132, March 23-25.03.2011, Kranj: Fakultet za organizacijske vede, Univerza v Mariboru. [ISBN: 978-961-232-254-0] . (M34)
 • Milosavljević M, Benković S, Đurić D. (2010). 'Private initiative in project finance: A case of infrastructure development in South East Europe'. In proceedings of 4th Biennial Conference Proceedings: „Managing and Marketing Organizations in an Era of Global Economic Uncertainty and Environmental Complexity“ vol. 4, issue 1, Oulu, Finland, 12-15.07.2010. Oulu: Academy of World Business, Marketing and Management Development. [ISBN: 978-0-9752272-3-7] (M34)
 • Жаркић Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М. (2013). ‘Финансијски менаџмент, прво издање’. Београд: Факултет организационих наука. [ISBN: 978-86-7680-271-5]. (M42)
 • Poznanić V, Milosavljević M. (2011). ‘Hybrid private-public partnership models. Management – Journal for Theory and Practice of Management,. 58: 59-64. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)]. (M51)
 • Knežević, S, Milosavljević, M, Dmitrović, V. (2010). ‘Importance of strategic management accounting for bank management’. Management – Journal for Theory and Practice of Management,. 57: 23-30. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)]. (M51)
 • Milosavljević M, Benković S. (2010). ‘Implementation of the concession mechanism for infrastructure development’. Management – Journal for Theory and Practice of Management, 55: 35-42. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)]. (M51)
 • Benković S, Milosavljević M. (2010). ‘Risks of project financing’. Management – Journal for Theory and Practice of Management, 56: 13-22. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)]. (M51)
 • Бенковић С, Милосављевић М, Барјактаровић Ракочевић С. (2010). ‘Партнерство јавног и приватног капитала у финансирању инфраструктурних пројеката’. Мегатренд ревија: Међународни часопис за примењену економију. 7 (2): 313-328. [ISSN: 1820-3159]. (M51)
 • Benković S, Milosavljević M, Petrović N. (2013). ‘Potentials of hydroelectric power plant financing through the concept of public-private partnership in Serbia‘. Organization and Management, 1(154): 23-34. [ISSN: 0137-5466]
 • Milosavljević M, Benković S. (2009). ‘Modern Aspects of Public Private Partnership’. International Cross-industry Journal, Perspectives of Innovations, Economics and Business. 3: 25-28. [ISSN: 1804-0527 (електронски), ISSN: 1804-0159 (штампано)]. (M52)
 • Benković S, Milosavljević M. (2009). ‘Advantages and disadvantages of project financing’. Management – Journal for Theory and Practice of Management, 52: 31-39. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)]. (M52)
 • Benković S, Milosavljević M, Dmitrović V. (2009). ‘Importance of Project Financing for Developing of Economy’. Strategic management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. 14(2): 3-12. [ISSN: 1821-3448]. (M52)
 • Милосављевић М, Бенковић С. (2013). ‘Мултидисциплинарни преглед мерења перформанси‘. У зборнику радова Деветог скупа привредника и научника СПИН 2013: “Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост”, Београд, Србија, 5-6.11.2013, стр. 32. [ISBN: 978-86-7680-287-6] (M63)
 • Бенковић С, Милосављевић М, Томашевић В. (2013). ‘Улога јавно-приватног партнерства у унапређењу јавног сектора Србије‘. У зборнику радова Деветог скупа привредника и научника СПИН13: Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост, Београд, Србија, 5-6.11.2013, стр. 30. [ISBN: 978-86-7680-287-6] (M63)
 • Жаркић Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М. (2013). ‘Изазови финансирања високог образовања у Србији‘. У зборнику радова ТРЕНД 2013: “Универзитет на тржишту”, Марибор, Словенија, 18-20.02.2013, стр. 58-61. Марибор: Univerza v Mariboru & Универзитет у Новом Саду. [ISBN: 978-86-7892-485-9]. (M63)
 • Окановић М, Милосављевић М, Цицварић Костић С. & Нешковић Е. (2013). ‘Индикатори маркетинг учинка у финансијској ефикасности‘. У зборнику радова Деветог скупа привредника и научника СПИН 2013: „Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост“, Београд, Србија, 5-6.11.2013, стр. 24. [ISBN: 978-86-7680-287-6] (M63)
 • Дмитровић В, Кнежевић С, Милосављевић М. (2012). ‘Финанасијски извештаји као инструменти пословног одлучивања манаџмента у условима економско-финансијске кризе‘. У зборнику радова 17th International Scientific Symposium SM2012: ‘Strategic Management and Overcoming Economic and Financial Crisis’, Суботица-Палић, Србија, април 20, 2012. стр. 34. Суботица: Економски факултет, Универзитет у Новом Саду. [ISBN: ***]. (M63)
 • Барјактаровић Ракочевић С, Латиновић М, Милосављевић М. (2012). ‘Effects of working capital management on profitability in Serbia’. У зборнику радова 13th International symposium SymOrg 2012: „Innovative Management and Business Performance“, Златибор, Србија, 05-09.06.2012, стр. 117. Београд: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [ISBN: 978-86-7680-254-8]. (M63)
 • Милосављевић М, Познанић В. (2011). 'Економска додата вредност као индикатор перформанси ланаца снабдевања’. У зборнику радова YUPMA - Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента: „Пројектни менаџмент у Србији – успеси и могућности”, Златибор, Србија, 10-12.06.2011. стр. 480-484. [ISSN: 078-86-86385-04-8]. (M63)
 • Окановић М, Цицварић Костић С, Милосављевић М. (2011). ‘Комуникациони аспект пројеката јавне управе ка кључним корисницима услуга’. У зборнику радова YUPMA, Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента: „Пројектни менаџмент у Србији – успеси и могућности”, Златибор, Србија, 10.-12.06.2011. стр. 235-239. [ISSN: 078-86-86385-04-8]. (M63)
 • Милосављевић М, Костић К. (2010). ‘A Comprehensive Spreadsheet Audit Model. У зборнику радова Sym-Op-Is XXXVII Симпозијум о операционим истраживањима, Тара, Србија, 21.-24.09.2010. стр. 283.-286. [ISBN: 978-86-335-0299-3]. (M63)
 • Бенковић С, Милосављевић М, Барјактаровић Ракочевић С. (2010). ‘Пројектно финансирање као алат финансирања инфраструктурних пројеката’. У зборнику радова XII Међународног симпозијума организационих наука – SymOrg: “Управљање знањем и организационе науке”, Златибор, Србија, 09.-12.07.2010. Зборник радова (електронски): ISBN: 978-86-7680-216-6, Зборник апстраката, стр. 309-310. Београд: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [ISBN: 978-86-7680-215-9]. (M63)
 • Окановић М, Милосављевић М, Цицварић С. (2010). ‘Лични имиџ у контексту социјалних мрежа’. XII Међународни симпозијум организационих наука – SymOrg: “Управљање знањем и организационе науке”, Златибор, Србија, 09.-12.07.2010. Зборник радова (електронски): ISBN: 978-86-7680-216-6, Зборник апстраката, стр. 205-206. Београд: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [ISBN: 978-86-7680-215-9]. (M63)
 • Милосављевић М, Раденковић Шошић Б. (2010). ‘Интегрисане маркетинг комуникације у туризму: Приступ ефективности’. XII Међународни симпозијум организационих наука – SymOrg: “Управљање знањем и организационе науке”, Златибор, Србија, 09.-12.07.2010. Зборник радова (електронски): ISBN: 978-86-7680-216-6, Зборник апстраката, стр. 260-261, Београд: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [ISBN: 978-86-7680-215-9]. (M63)
 • Ишљамовић С, Јовановић М, Милосављевић М. (2010). ‘Значај пројеката заштите животне средине’. У зборнику радова YUPMA, Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента: “Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно лидерство”, Златибор, Србија, 14.-16.05.2010, стр. 377-381. Београд: Удружење за управљање пројектима Србије. [ISSN: 078-86-86385-04-8]. (M63)
 • Бенковић С, Милосављевић М, Дмитровић В. (2009). ‘Управљање финансијама стварањем додате вредности’. У зборнику радова YUPMA, Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента: “Пројектни менаџмент – визија и стратешки циљеви”. Златибор, 06.-08.06.2009, стр. 78-82. Београд: Удружење за управљање пројектима Србије. [ISSN: 078-86-86385-04-8]. (M63)
 • Латиновић М, Милосављевић М. (2009). ‘Финансијски аспекти ланаца снабдевања’. У зборнику радова СПИН – Скуп привредника и научника: “Операциони менаџмент и глобална криза”, Београд, 05–06.11.2009, стр. 353-360. Београд: Привредна комора Београда и Факултет организационих наука. [ISBN: 978-86-7680-202-9]. (M63)
 • Милановић Н, Жаркић Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М. (2013). ‘Савремени модели трансфера знања универзитета ка пословном свету. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду: У Зборнику радова ТРЕНД 2014 „Развојни потенцијал високог образовања“, Копаоник, Србија, 24-27.02.2014. [ISBN: 978-86-7892-485-9] (М63)
 • Milosavljević M. (2014). Standardization of digital reporting - a reflection to the empirical study. In Proceedings of International Conference: Standardization, Prototypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 09-11.09.2014., Belgrade: University of Belgrade, pp. 223-230 [ISBN 978-86-7680-299-9]
 • Окановић М, Милосављевић М, Цицварић Костић С. (2013). ‘Marketing performance measurement and financial efficiency‘, 15th Symposium on Operational Research Sym-Op-Is , Златибор, Србија 8-12.09.2013, стр. 648. Београд: Факултет организационих наука. [ISBN: 978-86-7680-286-9]. (M64)
 • Милосављевић М. (2010). ‘Јавно приватно партнерство као модел финансирања инфраструктуре’. Београд: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [COBISS.SR-ID 514120858]. (M72)

·         Damnjanović V, Milosavljević M. – finance part writer (2013). ‘Proudly made in Serbia FAS brand challange – Think global act local’, case study. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences.

Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • 2014, SymOrg, New Business Models and Sustainable Competitiveness
 • 2012, SymOrg, Innovations management and business performance
 • 2011, EADC
 • 2010, SymOrg, Organizational sciences and knowledge management