Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Миловановић
др Милош Миловановић
Редовни професор
Катедра за информационе технологије
Кабинет 217
Телефон: +381 11 39 50 894
Образовање
 • Докторат: 2013, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Примена CBIR техника у биометријској идентификацији особа на основу хода
 • Мастер: 2009, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Напредни графички едитор за спецификацију едукативних игара
 • Диплома: 2007, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Графички едитор за спецификацију едукативних игара
Универзитетска звања
 • 2014. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2010. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2008. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2007 – 2008, Инжењер информационих система, Belgrade Information Technologies
 • TEEM 2013, International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, Salamanca, Spain, November 14-15, 2013, programme commitee member
 • ECTEL 2013, EIGHTH EUROPEAN CONFERENCE ON TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING, Workshop on solutions that enhance informal learning recognition, Paphos, Cyprus, September 17 – 21, 2013, programme commitee member
 • CISTI 2014, 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Barcelona, Spain, June 18-21, 2014, programme commitee member
 • TEEM 2014, 2nd International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, Salamanca, Spain, October 1-3., Chair of track: Gamification ecosystems
 • 15.10.2013., Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Application of CBIR techniques for the purpose of biometric identification based on human gait, Research seminar
 • 12.11.2013., Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid, Spain, Walking in Colors: Human Gait Recognition Using Kinect and CBIR, Research seminar
Професионално искуство
 • 2011-2013, ЕУ пројекат: Life-Long Learning Programme: “TRAILER – Tagging, Recognition and Acknowledgment of Informal Learning ExpeRiences“, 519141-LLP-1-2011-1-ES-KA3- KA3MP.
 • 2011-2014, Примена мултимодалне биометрије у менаџменту идентитета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, уговор број ТР-32013.
 • 2010, Платформа за учење на даљину са системом за видео конференције, ФОН, Београд.
 • 2008-2010, Управљање интелектуалним капиталом – студија случаја Енергопројект Холдинг, Министарство науке и технолошког развоја, Република Србија, Београд, ТР-13028.
Истраживачка област
Биометрија, Интеракција човек-рачунар, Мултимедији, Учење засновано на играма, Мобилно рачунарство, Рачунарске мреже
Усавршавање
 • 2008, Best Student Recognition Event, IBM Laboratory, Zurich, Switzerland
 • 2009, Certified Scrum Master, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade
 • 2010 – 2011:  CCNA (Cisco Certified Network Associate)
Одабране референце
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Uroš Šošević, “Visualisation of Student Learning Model in Serious Games“, Computers in Human Behavior, Accepted for publication
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Velimir Štavljanin, Božo Drašković, Đorđe Lazić, “Semantic technologies on the mission: Preventing corruption in public procurement“, Computers in Industry, Online, DOI: 10.1016/j.compind.2014.02.003
 • Milan Vukičević, Sandro Radovanović, Miloš Milovanović and Miroslav Minović, “Cloud Based Meta-learning System for Predictive Modeling of Biomedical Data“, The Scientific World Journal, Online first 2014, Article ID 859279, DOI: 10.1155/2014/859279
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Dušan Starčević, “Walking in colors: Human gait recognition using Kinect and CBIR”, IEEE MultiMedia, Vol. 20, No 4, pp. 28-36, DOI: 10.1109/MMUL.2013.16, 2013
 • Uroš Šošević, Ivan Milenković, Miloš Milovanović, Miroslav Minović, ‘Support Platform for Learning about Multimodal Biometrics‘, Journal of Universal Computer Science, Vol 19, No 11, pp 1684-1700, 2013
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Dušan Starčević, ‘Interoperability Framework for Multimodal Biometry: Open Source in Action‘, Journal of Universal Computer Science, Vol 18,  No 11,  pp 1558-1575, 2012
 • Miloš Jovanović, Milan Vukićević, Miloš Milovanović, Miroslav Minović, ‘Using data mining on student behavior and cognitive style data for improving e-learning systems: a case study’, International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol 5, No 3, pp 597-610, 2012, DOI: 10.1080/18756891.2012.696923
 • Ivana Kovačević, Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Patricia Ordóñez de Pablos, Dušan Starčević, ‘Motivational Aspects of Different Learning Contexts: “My Mom Won’t Let Me Play This Game…”‘, Computers in Human Behaviour, Vol 29, No 2, pp 354 – 363, 2013, DOI: 10.1016/j.chb.2012.01.023
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, ‘Learning Object Repurposing for Various Multimedia Platforms‘, Multimedia Tools and Applications, DOI: 10.1007/s11042-011-0964-1
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Velimir Štavljanin, Marko Savković, Dušan Starčević, ’Wiki as a Corporate Learning Tool: Case Study for Software Development Company‘, Behaviour & Information Technology, DOI:10.1080/0144929X.2011.642894
Остала библиографија

Међународни часописи:

 • Uroš Šošević, Lena Đorđević, Miloš Milovanović, “Impact of Screen Aspect Ratio on Reading Electronic Material”, International Journal of Engineering Education, Vol 29, No 3, pp 602–609, 2013
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, ‘Modelling Knowledge and Game Based Learning: Model Driven Approach‘, Journal of Universal Computer Science, Vol 17, No 9, pp. 1241 – 1261
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Ivana Kovačević, Jelena Minović, Dušan Starčević ‘Game design as a learning tool for the course of Computer Networks’, International Journal of Engineering Education, Special Issue on LEARNING THROUGH PLAY IN ENGINEERING EDUCATION, Vol 27, No 3, (2011) 498 – 508.
 • Miroslav Minović, Velimir Štavljanin, Miloš Milovanović, ‘Educational Games and IT Professionals: Perspectives from the Field‘, International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, Vol 3, No 4, pp. 25 – 38, 2012.
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Jelena Minović, Dušan Starčević, ‘Integrating an Educational Game in Moodle LMS‘, International Journal of Distance Learning Technologies, Vol. 10, No. 4, pp. 17 – 25, 2012.
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, Mlađan Jovanović, ‘Learning objects in educational games’, Int. Journal of Technology Enhanced Learning, Vol 2, No 4 / 2010, pp. 336 – 346
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Velimir Štavljanin, Dušan Starčević, ‘Adventure Game Learning Platform’, Int. Journal of Knowledge Society Research, Vol 1, No 1 / 2010, pp. 12 – 21
 • Miroslav Minović, Velimir Štavljanin, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, ‘User-centered Design of m-Learning System: Moodle On The Go’, Journal of Computing Science and Engineering, Special Issue on Mobile and Networking Technologies for Modeling Social Applications and Services, Vol. 4, No. 1, pp. 80-95, 2010
 • Minović Miroslav, Milovanović Miloš, Jovanović Bojan, Starčević Dušan, ’Managing Intelectual Capital – case study of Energoprojekt holding’, Info M, vol. 8, br. 30, str. 33-38, 2009
 • Milovanović Miloš, Minović Miroslav, Lazović Miroslav, Starčević Dušan, ‘Applying games in education’, Info M, vol. 7, br. 27, str. 35-39, 2008
Поглавља у монографијама:
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Dušan Starčević, “Multimedia Systems Development”, Chapter in Advancing Information Management through Semantic Web Concepts and Ontologies, pp 86 – 104, IGI Global, USA,DOI:10.4018/978-1-4666-2494-8.ch004, ISBN13: 9781466624948, 2013
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Dejan Simić, Dušan Starčević, “Implementing Authentication in an E-Procurement System”, Chapter in E-procurement Management for Successful Electronic Government Systems, pp 157-168, IGI Global, USA,DOI: 10.4018/978-1-4666-2119-0.ch010, ISBN13: 9781466621190, 2013
 • Miroslav Minović, Velimir Štavljanin, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, “Adventure Game Learning Platform”, Chapter in Computer Engineering: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, pp. 1022-1032, IGI Global Press, USA, DOI: 10.4018/978-1-61350-456-7.ch416, ISBN13: 9781613504567, 2012
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Ivana Kovačević, Jelena Minović, Dušan Starčević, “Motivational and Cognitive Aspects of applying Educational Games as a Learning Tool”, Chapter in Handbook of Research on Serious Games as Educational, Business and Research Tools: Development and Design, Eds: Maria Manuela Cruz-Cunha (Polytechnic Institute of Cavado and Ave, Portugal), IGI Global Press, USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-0149-9, ISBN13: 9781466601499, February 2012
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, “Knowledge Management in Educational Games”, Chapter in Knowledge Management and Drivers of Innovation in Services Industries, Editor(s): Patricia Ordoñez de Pablos (University of Oviedo, Spain) and Miltiadis D. Lytras (The American College of Greece, Greece), IGI Global Press, USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-0948-8, ISBN13: 9781466609488, April 2012
 • Mlađan Jovanović, Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, Miltiadis Lytras, “Games for Learning: Challenges and Experiences”, Chapter in Semantic Web Personalization and Context Awareness: Management of Personal Identities and Social Networking, IGI Global, 2010;
 • Miroslav Minović,  Miloš Milovanović, Dušan Starčević, ‘Using Learning Objects in Games’, Communications in Computer and Information Science, Vol. 111, Springer-Verlag Berlin, 2010
 • Miroslav Minović,  Miloš Milovanović, Dusan Starcevic, Mlađan Jovanović, ‘Knowledge Modeling for Educational Games’, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5736, Springer-Verlag Berlin, 2009
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Ivana Kovačević, Jelena Minović, Dušan Starčević, ‘Effectiveness of Game-based learning: influence of cognitive style’, Communications in Computer and Information Science, Vol. 49, Springer-Verlag Berlin, 2009;
 • Miroslav Minović,  Miloš Milovanović, Dusan Starcevic, Mlađan Jovanović, ‘Usability issues of e-Learning systems: Case-study for Moodle Learning Management System’, Lecture notes in Computer Science, Vol. 5333, Springer Berlin / Heidelberg, 2008;
Конференције:
 • Miroslav Minovic, Milos Milovanovic, ‘Real-time Learning Analytics in Educational games‘, Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality TEEM 2013, Salamanca, Spain, November 14 – 15, 2013
 • M. A. Conde, F.J. García-Peñalvo, V. Zangrando, A. García-Holgado, A. M. Seoane-Pardo, M. Alier, N. Galanis, D. Griffiths, M. Johnson, J. Janssen, F. Brouns, H. Vogten, A. Finders, P. Sloep, M. A. Marques, M. C. Viegas, G. R. Alves, E. Waszkiewicz, A. Mykowska, M. Minovic, M. Milovanovic, Enhancing informal learning recognition through TRAILER project, In proceeding of: Workshop on Solutions that Enhance Informal Learning Recognition (WEILER 2013)., At Paphos, Cyprus, 2013.
 • Milovanovic Miloš, Minovic Miroslav, Starcevic Dušan, “New Gait Recognition Method Using Kinect Stick Figure and CBIR”, 2012 20th Telecommunications Forum (TELFOR), ISBN:978-1-4673-2984-2, pp. 1323-1327
 • Uroš Šoševic, Ivan Milenkovic, Bojan Kezele, Miloš Milovanovic, Miroslav Minovic, “elBio – framework for learning multimodal biometrics“, XIV Simposio Internacional de Informática Educativa SIIE 2012, Andorra la Vella, Andorra, 29 al 31 de octubre de 2012
 • Miloš Milovanovic, Miroslav Minovic, Bojan Kezele, Dušan Starcevic, “Gait recognition using KINECT device“, XXXIX Operational Research Symposium SYM-OP-IS 2012, Tara, Serbia, 2012
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, “Acquisition of biometric data using KINECT device“, INFOTECH 2012, Vrnjacka Banja, Serbiа
 • Uroš Šošević, Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Maja Joksović, Dalibor Vučić, “Signature recognition systems – open source solutions overview“,  INFOTECH 2012, Vrnjacka Banja, Serbia
 • Kovačić Srđan, Ćurčić Milan, Milovanović Miloš, Štavljanin Velimir, “ATM system safety increase, using biometry and mobile telecommunications“, InfoTech 2011, Vrnjačka Banja, Serbia
 • Vukićević Milan, Milovanović Miloš, Jovanović Miloš, Minović Miroslav, Delibašić Boris, “Using generic decision trees for predicting students performance – moodle case study“, InfoTech 2011, Vrnjačka Banja, Serbia
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, ‘Using Learning Objects in Games’, ThirdWorld Summit on the Knowledge Society WSKS 2010, Corfu, Greece, September 22-24, 2010
 • Miloš Milovanović, Marija Bogicević, Miroslav Lazović, Dejan Simić, Dušan Starčević, Choosing Authentication Techniques in e-Procurement System in Serbia, Fifth International Workshop on Frontiers in Availability, Reliability and Security (FARES 2010) Krakow, Poland
 • Jelena Minović, Miroslav Minović, Miloš Milovanović, ‘Educational game for learning of Markowitz model‘, ITeO 2010, Banja Luka, Bosnia and Hercegovina, 2010
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Marija Bogićević, ‘Corporative Education – SAP Enterprise Learning‘, SymOrg 2010, Zlatibor, Serbia, 2010
 • Miroslav Lazović, Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Dušan Starčević, ’Computer Game Design as a Learning Tool’, IADIS International Conference on Game and Entertainment Technologies 2009, Algarve, Portugal, 2009
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Mladjan Jovanović and Dušan Starčević, ‘Model Driven Development of User Interfaces for Educational Games’, HSI 09, Catania, Italy, 2009;
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Miroslav Lazović, Dušan Starčević, ’Mobile educational game: adventure anywhere’, 11th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI) 2009, Bonn, Germany, 2009
 • Minović M., Milovanović M., Lazović M., Starčević D., ‘XML Application For Educative Games’, Proceedings of European Conference on Games Based Learning ECGBL 08, Barcelona, Spain, 307–31, 2008
 • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Lazović Miroslav, Milutinović Predrag, “Game-Based Learning Environment”, Proceedings of the International conference VIPSI 08, Bled, Slovenia, 2008
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, Velimir Štavljanin, Dušan Starčević, “Delivering Moodle CMS to Mobile Devices”, Proceedings of the IEEE covered International conference TELFOR 08, Belgrade, Serbia, 2008
 • Miroslav Minović, Miloš Milovanović, Miroslav Lazović, Predrag Milutinović, “Educative Game Development Platform”, Proceedings of the International conference SYM-OP-IS 08, Soko Banja, Serbia, 2008
 • Miloš Milovanović, Miroslav Minović, “Xml Definition Of Educative Games”, Proceedings of the IEEE covered International conference INFOTECH 08, Vrnjacka Banja, Serbia, 2008

Техничка решења:

 • Мирослав Миновић, Милош Миловановић, Бојан Јовановић, Велимир Штављанин, Душан Старчевић, Софтверски систем - корпоративни портал за управљање интелектуалним капиталом, Техничко решење, ТР-13028,  мај 2010. године, Београд, Руководилац пројекта: проф. др Душан Старчевић, М85.
 • Мирослав Миновић, Милош Миловановић, Бојан Јовановић, Марија Богићевић, Велимир Штављанин, Дејан Симић, Душан Старчевић, Софтверски систем – биометријска ауторизација приступа систему за  управљање интелектуалним капиталом, Техничко решење, ТР-13028,  јануар 2011. године, Београд, Руководилац пројекта: проф. др Душан Старчевић, М85.
 • Душан Старчевић, Мирослав Миновић, Милош Миловановић, Дејан Симић, Марија Богићевић, Мултимедијална база мултимодалних биометријских података, Техничко решење, ТР-32013, децембар 2011. године, Руководилац пројекта: проф. др Душан Старчевић, М85.
 • Старчевић Душан, Мирослав Миновић, Миловановић Милош, Велимир Штављанин, Оквир за развој мултимодалних биометријских система, Техничко решење, ТР-32013, децембар 2011. године, Руководилац пројекта: проф. др Душан Старчевић, М85.
 • Душан Старчевић, Мирослав Миновић, Милош Миловановић, Дејан Симић, Велимир Штављанин, Урош Шошевић, Проширење фрејмворка за рад у мрежном окружењу са мултимодалним биометријским системима, Техничко решење, ТР-32013, децембар 2012. Године, Руководилац пројекта: проф. др Душан Старчевић, М85.
 • Милош Миловановић, Мирослав Миновић, Душан Старчевић, Нови систем за биометријску идентификацију особа на основу хода, Техничко решење, ТР-32013, децембар 2013. Године, Руководилац пројекта: проф. др Душан Старчевић, М82.
 • Мирослав Миновић, Милош Миловановић, Урош Шошевић, Иван Миленковић Платформа за помоћ при учењу о мултимодалним биометријским системима, Техничко решење, ТР-32013, децембар 2013. Године, Руководилац пројекта: проф. др Душан Старчевић, М84.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) member
 • Association for Computing Machinery (ACM) member
 • European Association for Biometrics (EAB) member and National contact point
Награде и признања
 • Jun, 2013 - Best in Doctoral Consortium Award, 6th IAPR International Conference on Biometrics
 • Maj, 2014 – Годишња плакета Друштва за информатику Србије за објављен изузетан научни рад из области информатике