Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Ђурић
др Младен Ђурић
Доцент
Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију
Кабинет 301а
Телефон: +381 11 39 50 807
Образовање
 • Докторат: 2013, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, „Индикатори квалитета људског капитала српске научне заједнице у земљи и свету“ 
 • Мастер: 2008, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, „Модели система друштвене одговорности организација“
 • Диплома: 2007, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, „Менаџмент друштвеном одговорношћу“
Универзитетска звања
 • 2013. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2010. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2009. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2008. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2013-2016. „Improvement of partnership with enterprises by enhancement of a regional quality management potentials in Western Balkans Countries“, TEMPUS пројекат, JP 543662-2013, заменик координатора пројекта за Универзитет у Београду
 • 2014.- , „Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању“, аутор и реализатор, Факултет организационих наука и Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије
 • 2014. -  , „Друштвена (корпоративна) одговорност – стандард ISO 26000 и модели друштвене одговорности организација“, предавач, TMS Academy 
 • 2013-2014. „Развој инфраструктуре Виртуелног универзитета српске дијаспоре (ВУСД) за потребе Срба у региону“, координатор пројекта, Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Влада Републике Србије
 • 2010-2013. „Improvement of Students’ Internship in Serbia”, TEMPUS пројекат, ЈP 510985-2010, заменик координатора пројекта за Универзитет у Београду
 • 2013. „Управљање пројектима и друштвено одговорно пословање МСПД“, Програм „Подршка трговини“, Czech Republic Development Cooperation, 2013.
 • 2013. Промоција монографије „Менаџмент виртуелног универзитета дијаспоре као комплексне организације: виртуелни универзитет српске дијаспоре – настајуће лидерство нације“, организатор и модератор, Факултет организационих наука и Групе за просперитет Србије (ГЕПС)
 • 2012. Развој стандарда за одрживи менаџмент туристичких дестинација “RESUME (Requirements for Sustainable Management of Tourist Destinations)”, Центар за истраживачке и развојне пројекте „ЕcoDev“
 • 2011-2013. Организација студентских пракси у ЈП Завод за уџбенике
 • 2011-2012. Формирање центра за стручну обуку кадрова у Новом Пазару, Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја, Влада Републике Србије
 • 2011. “Master Studies Development Program: Motherland-Diaspora Relationship Management”, WUS (World University Service) Austria, Austrian Development Cooperation
 • 2010-2011. Примена захтева стандарда ISO 9001:2008 у фабрици бетона MB CEMPROM, консултант
 • 2008-2011. „Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia“, TEMPUS пројекат, ETF-JP-00051-2008,
 • 2009-2010. Примена захтева стандарда ISO 9001:2008 на Факултету организационих наука
 • 2008-2009. Развијање индикатора одрживог развоја за општину Пожаревац
 • 2007.Успостављање центара за дијаспору при регионалним привредним коморама, Министарство за дијаспору, Влада Републике Србије
Усавршавање

Одржао је неколико предавања по позиву и учествовао у студијским посетама универзитетима у Грчкој, Италији, Енглеској и Словенији.

Одабране референце
 • Књига Систем менаџмента квалитета, проф. др Јован Филиповић, Младен Ђурић,  ISBN 978-86-7680-209-8, Факултет организационих наука, Београд, 2010.
 • Књига „Oснове квалитета, проф. др Јован Филиповић, Младен Ђурић,  ISBN 978-86-7680-203-6, Факултет организационих наука, Београд, 2009.
 • „Benchmarking diaspora performance as an input for policy makers: a comparative statistical analysis“, Дусан Милошевић, Јован Филиповић, Mlаden Đurić, Марина Доброта, Current Science, 2014, 107(8): 1253-1259. (Важећи IF: 0.833)
 • Benchmarking as a Quality Management Tool in Public Administration“, Дусан Милошевић, Mlаden Đurić, Јован Филиповић, Слободан Ристић, Engineering Economics, 2013, 24(4): 364-372. (Важећи IF: 0.771)
 • „A Survey of Student Satisfaction With Distance Learning at Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade“, Маја Крсмановић, Mlаden Đurić, Вељко Дмитровић, In G. Putnik, M. M. Cruz-Cunha (Ed.) “Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and Tools”, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 248: 111-117, ISBN 978-3-642-31799-6
 • „Service Quality Improvement: The Business Process Management ApproachMlаden Đurić, Иван Јаницијевић, Урос Крстић, Proceedings of SYMORG 2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, pp. 1493-1499.
 • „Standard ISO 26000 and Social Responsibility in the Service of SMEs Sustainability“, Љиљана Вукосављевић, Бојана Јовановић, Mlаden Đurić, Proceedings of SYMORG 2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, pp. 1525-1532.
 • „Differences in Students’ Satisfaction with Distance Learning Studies“, Ана Хорват, Маја Крсмановић, Mlаden Đurić, International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 2012, 6 (6), pp. 246-249.
 • „The Impacts of Organization’s Social Responsibility on Supply Chain ManagementMlаden Đurić, Мирко Вујошевић, Неда Ковачевић, Proceedings of SYMORG 2012: Innovative Management and Business Performance, pp. 476-484.
 • Effects of implementation of the Bologna system of education – case of the University of Belgrade“, Маја Крсмановић, Данка Кнезевић, Mlаden Đurić, Ана Хорват, EDULEARN10 Proceedings, 665-670, Barcelona, July 2010
Остала библиографија
Зборници међународних научних скупова:
 • „Setting Ground for Improvement of Knowledge Management System in the Educational Organization“, Mladen Djuric, Ivan Janicijevic, Sasa Lazarevic, International Scholarly and Scientific Research & Innovation - International Science Index, Vol: 8, No: 11, 2014, eISSN: 1307-6892
 • „Higher Income, Higher Quality of Health – Is it Truth?“, Јаничијевић Иван, Mlаden Đurić, Миленковић Немања, Зивковић Недељко, International Conference of Applied Economics (ELSEVIER), Crete, Greece, 2014
 • „Concepts of Standards and Standardization in Public Administration Journals“,  Јелена Русо, Mlаden Đurić, Proceedings of SYMORG 2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, pp. 1512-1518.
 • „Gender Analysis of Education System Performance in South-Eastern Europe”, Ана Хорват, Јелена Русо, Марина Доброта, Mlаden Đurić, Business Related Scientific Research Conference 2013 (ABSRC 2013 Rome), Rome, Italy, 2013.
 • „Mutual Dependence of Quality Management in Auto Industry and Specific Demands of Buyers with Respect of Eco Standards“, Вељко Дмитровић, Mlаden Đurić, Милос Милосављевић, Proceedings of International Conference: The Economy and Business in Post-Recession, Prilep, Macedonia, 2010
 Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације:
 • „Зборник апстраката 3. Конференције студената индустријског инжењерства и менаџмента“, Миладин Стефановић, Александар Алексић, Mlаden Đurić(уредници), Машински факултет, Центар за квалитет, Крагујевац, 2012, ISBN 978-86-86663-84-9
 • Зборник апстраката 2. Конференције студената индустријског инжењерства и менаџмента“, Миладин Стефановић, Александар Алексић, Mlаden Đurić (уредници),  Машински факултет, Центар за квалитет, Крагујевац, 2011, ISBN 978-86-86663-70-2

 

Часописи националног значаја:
 • Poboljšavanje kvaliteta – suština i načini postizanja“, Јован Филиповић, Mlаden Đurić Kvalitet, 2008, Vol. 18 (1-2): 29-33., ISSN 0354-2408

 

Зборници скупова националног значаја:
 • „Улога иновација у систему менаџмента квалитета са аспекта теорије комплексности“, Зорица Додевска, Младен Ђурић, Зборник радова IX Скупа привредника и научника СПИН ’13, 351-358. Београд, 2013.
 • „Карактеристике и најбоља пракса спредшит корисника са различитим нивооом искуства“, Лена Ђорђевић, Слободан Антић, Младен Ђурић, 19. Конференција YU INFO 2012, март 2013.
 • „Софтвер за планирање и праћење процеса имплементације система менаџмента квалитетом“, Иван Јанићијевић, Младен Ђурић, Недељко Живковић, Ана Хорват, Зборник радова 18. Конференције YU INFO 2012, 311-316, Копаоник, 2012.
 • „Улога организационе културе у систему менаџмента здравља и безбедности на раду“, Маја Крсмановић, Младен Ђурић, Данка Кнежевић, Зборник радова XXXVII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS-2010, Тара, 2010.
 • Јован Филиповић, Зборник радова 34. Националне конференције о квалитету, Крагујевац, 2007.
 • „Модел друштвене одговорности предузећа“, Младен Ђурић, др Јован Филиповић, Зборник радова 34. Националне конференције о квалитету, Крагујевац, 2007.
 • „Подстицаји и ограничења при успостављању HACCP система“, Маја Крсмановић, Данка Кнежевић, Младен Ђурић, Конференција „SymOrg 2010“, Златибор, 2010.
 • „Друштвена одговорност организација - од декларативног усвајања до примене системског приступа“, Младен Ђурић, др Јован Филиповић, Маја Крсмановић, 37. Национална конференција о квалитету, Крагујевац, 2010.
 • „Системи услужног коришћења производа“, Младен Ђурић, проф. др Јован Филиповић, Ана Хорват, 2. Међународна научно-стручна конференција о управљању отпадом, Тара, 2009.
 • „Еко означавање“, Ана Хорват, др Јован Филиповић, Младен Ђурић, Зборник радова 4. Националне конференције о квалитету живота, 85-90, Крагујевац, 2009.
 • „Европска шема еко означавања“, Ана Хорват, др Јован Филиповић, Младен Ђурић, Зборник радова 4. Националне конференције о квалитету живота, 85-90, Крагујевац, 2009.
 • „Димензије друштвене одговорности организација“, Младен Ђурић, др Јован Филиповић, Конференција „SymOrg 2008“, Београд 2008.
 • „Анализа стејкхолдера у функцији одређивања квалитета организационог система“, мр Недељко Живковић, Данка Кнежевић, Младен Ђурић, Конференција „SymOrg 2008“, Београд, 2008.
 • „Друштвена одговорност организација – стандарди и/или законска регулатива“, др Јован Филиповић, др Мирјана Дракулић, Младен Ђурић, Конференција „EKO-JUSTUS I: Право и животна средина у привреди и пракси“, Копаоник, 2008.
 • „Менаџмент и квалитет у образовању“, др Јован Филиповић, Младен Ђурић, др Александар Теодоровић, 56. Научно-стручни скуп психолога Србије „Развој и стандардизација у психологији“, Копаоник, 2008.
 • „Модели квалитета услуге“, Младен Ђурић, др Јован Филиповић, Зборник радова 35. Националне конференција о квалитету, Крагујевац, 2008.
 • „Одређивање индикатора одрживог развоја локалне заједнице“, мр Недељко Живковић, Иван Јанићијевић, Данка Кнежевић, Младен Ђурић, Зборник радова 3. Конференције о квалитету живота, Крагујевац, 2008.
 
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
Од 2011. године члан je комисије за стандард ИСО 26000 - Упутство за друштвену одговорност, при Институту за стандардизацију Србије, где је и део тима који одржава обуке менаџерима српских компанија.
Награде и признања
Као резултат успеха на студијама за стицање високог образовања, крајем 2006. године, добитник признања за најбољe студенте у Србији, од стране EUROBANK EFG.