Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Живковић
др Недељко Живковић
Ванредни професор
Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију
Кабинет 318
Телефон: +381 11 39 50 846
Образовање
 • Диплома: 1997, Универзитет у Београду, Машински факултет
 • Магистратура: 2000, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука,“ Управљање квалитетом у сертификационим телима“
 • Докторат: 2008, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, „Одређивање нивоа квалитета организационих система“
Универзитетска звања
 • 1997-2002, асистент приправник, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • 2002-2006, асистент, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • 2006-2010, асистент, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • 2010- , доцент, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2002-2005, Сарадник на предмету Управљање квалитетом на мастер студијама које се релизују на Факултету организационих наука, Београд у сарадњи са L¢ecole Central, Pariz,.
 • 2006-2011, Водећи аудитор ИСО 9001 и ИСО 22000, Bureau Veritas Certification, Београд
 • 2008-, Руководилац акредитоване метролошке лабораторије за област дужина, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • 2008-2011, Водећи аудитор ИСО 9001, TUV Sava, Beograd
 • 2011- , Водећи аудитор ИСО 9001, Managament Systems Certification d.o.o., Beograd
 • 2014- , Водећи аудитор ИСО 9001, DEKRA Certification, Stuttgart
Професионално искуство
 • 1997-2011, члан и руководилац консултанског тима на пројектима подизања нивоа квалитета организационих система, унапређења процеса и имплементације захтева различитих стандарда система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 22000 итд.) – преко 200 пројеката
 • 1997-2011, предавач на обукама у вези подизања нивоа квалитета организационих система, унапређења процеса и имплементације захтева различитих стандарда система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 22000 итд.) – преко 100 обука
Истраживачка област
Квалитет, Mенаџмент квалитета, Kонтрола квалитета, Унапређење процеса, Стандарди система менаџмента, Оцена усаглашености
Усавршавање
 • 2000, ANSI RAB QMS Lead Auditor Training Course (ISO 9000)
 • 2003, IATCA QMS Lead Auditor Training Course (ISO 9001:2000)
 • 2004, студијски боравак, L¢ecole Central, Pariz,
 • 2006, IRCA  Food Safety Auditor/Lead Auditor Course No.:A17189
 • 2013, студијски боравак, DEKRA  Certification Sp. zo.o., Poland
Одабране референце
 • “Систем квалитета и метрологија”; Живко Митровић; Милић Радовић; Недељко Живковић; Зборник радова са конгреса метролога Југославије; књига И, Савезни завод за мере и драгоцене метале, Београд 1998. године.
 • “Основни приступ управљању квалитетом у саобраћају”; Живко Митровић, Недељко Живковић; ИИ Конгрес о саобраћају; Књига И -Техника 4/99, Савез инжењера и техничара Југославија,1999 године.
 • “Прилог терминологији провера и оцена квалитета”, Живковић Н., "Техника", бр.6, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2002.
 • „Прилог идентификацији показатеља успешности процеса организационог система”, Живковић Н., Јанићијевић И., ЈУСК међународна конвенција о квалитету, Београд, 2006.
 • "Индикатори одрживог развоја локалне заједнице", Живковић Н., Јанићијевић И., Кнежевић Д., Ђурић М..,  Е-Зборник радова Фестивал квалитета 2008. 3. Национална конференција о квалитету живота, Крагујевац, 2008.
 • “Impact of Management Systems Performances on Technological Changes”,  Јанићијевић И.,  Živković N., 20th Annual Conference of the Production and Operations Management Society, Orlando, Florida, may 2009.
 • "Contribution to the strategy of sustainable community developmen", Јанићијевић И.,  Živković N., Кнежевић Д., International conference quality and service sciences, Toulon - Verona , august, 2009.
 • „Determination of the organization systems quality level”Živković N., Кнезевиц Д, Крсмановиц М, et al., Тechnics technologies education management-ttem   Volume: 7   Issue: 1   Pages: Published: 2012
 • „Тypes of food control and application of seven basic quality tools in certified food companies in serbia”, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, Ђекић И, Томашевић И, Živković N., Р. Радовановић, Volume: 5   Issue: 5   Pages: 325-332, Published: 2013
 • „Software quality improvement: a model based on managing factors impacting software quality, Software Quality Journal, Иван Јанићијевић, Маја Крсмановиж, Živković N. & Саша Лазаревић, Volume: 22  Number: 4   Pages: 325-332, Published: 2014

Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Члан Америчке асоцијације за квалитет  (ASQ - American Society for Quality)
 • Представник у групацији акредитованих тела за оцену усаглашености Привредне коморе Србије