Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Милошевић
Нела Милошевић
Асистент
Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство
Кабинет 211
Телефон: +381 11 39 50 875
Образовање
 • Мастер/Специјализација: 2014, Факултет организационих наука, Универзитета у Београду, Узрочно – последични механизам банкарских криза и улога регулатора
 • Диплома: 2012, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Улога инвестиционих банкара у доношењу стратешких одлука предузећа код трансакција спајања и преузимања
Универзитетска звања
 • 2014, Сарадник у настави, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • 2013, Демонстратор, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2014, стручна пракса у Сектору за становништво, Societe Generale Srbija
Професионално искуство
 • Ангажман на пројекту: Establishment of a Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry, EU project, The Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme
 • Факултет организационих наука [2014-]: Семинар „Управљање трошковима и анализа финансијских извештаја у здравственим установама“, предавач.
Истраживачка област
Менаџмент у банкарству, Инвестиционо банкарство, Финансијски менаџмент, Управљање финансијским институцијама
Одабране референце
Монографија међународног значаја (М14)
 • Milosavljevic M, Milanovic N, Milosevic N. (2014). Accrual Accounting in the Public Sector of Adria Countries: Comparative Study, in Adam Marszk (editor) International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014 [ISBN 978-83-7348-584-6, page 31-39].
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)
 • Milošević N, Barjaktarović Rakočević S, Milanović N, The banking for small and medium enterprises, In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-295-1, page 519-525]. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.
 • Milosavljević M, Milanović N, Milošević N. (2014). 'The critique to integral performance measurement systems', In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-295-1, page 589-596]. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.
 • Barjaktarović Rakočević S., Milošević N., Rakočević R., Behavioral finance and investment decisions, SymOrg2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness, Zlatibor, 2014, ISBN: 978-86-7680-295-1
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)
 • Милошевић Н, Барјактаровић Ракочевић С., Улога информационе технологије у рачуноводству, XВИИИ Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2014 – Удружење за управљање пројектима Србије,  Београд, Србија, ISBN: 345-349, 2014.
 • Барјактаровић Ракочевић С, Милошевић Н., Бенковић С. ‘Корпоративно управљање у циљу одрживог развоја финансијских институција’. SPIN – Скуп привредника и научника: “Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост”, Привредна комора Београда, Београд, 2013, ISBN: 978-86-7680-288-3
 • Милошевић Н, Барјактаровић Ракочевић Н., Бенковић С. 'Пројектно финансирање', YUPMA: "Савремене тенденције у пројектном и иновационом менаџменту", Златибор, 2013, ISBN: 978-86-86385-10-9
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • 2014, члан међународне стручне организације “European Finance Association“