Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Бацковић
Немања Бацковић
Асистент
Катедра за економију, пословно планирање и међународни менаџмент
Кабинет 009
Телефон: +381 11 39 50 919
Образовање
 • Диплома: 2012, Економски факултет, Универзитет у Београду
 • Мастер: 2014, Економски факултет Универзитета у Београду, наслов рада: Анализа ефикасности улагања у обновљиве изворе енергије
Универзитетска звања
 • 2015, Асистент, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • 2013. Сарадник у настави, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
Усавршавање
 • стручно усавршавање на факултету „Wirtschaft Universität“ у Бечу, Аустрија, у оквиру истраживачке области „Internationale Betriebswirtschaft“
 • стручно усавршавање на универзитету „University of California, San Diego“ у оквиру пројекта „Development and integration of renewable energy sources: Progress and lessons learned from the state of California“ и као члан радне групе за економику енергетике департмана „UC San Diego School of Global Policy and Strategy“ универзитета у Калифорнији.

Одабране референце
 • N. Backović, V. Milićević, A. Sofronijević (2016): Strategic Directions in European Sustainable City Management, Chapter 8 in “Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies“, IGI Global, p. 147 – 168, ISBN 978-15-22504-40-5.
 • N. Backović, V. Milićević, B. Ilić (2014): The Importance of Asian Conglomerate Business Models in International Management, XIV International Symposium SYMORG 2014 “New Business Models and Sustainable Competitiveness“, Zlatibor, Serbia, Conference Proceedings.
 • N. Backović, B. Ilić, V. Milićević: The Importance of Wind Energy Economic Efficiency for Sustainable Development, 35th International Conference on Organizational Science Development, 16-18.03.2016., Portorož, Slovenia p. 31-40, ISBN 978-961-232-285-4.
 • N. Backović (2014): Upravljanje troškovima u oblasti vetroenergije, časopis Ekonomske ideje i praksa broj 15, str. 85-96., ISSN 2217-6217.
 • N. Backović (2017): The Role of Regulatory Instruments for Renewable Energy Projects Success: The Case of Colombia, 6th ELAEE/IAEE Latin America Conference “New Energy Landscape: Impacts for Latin America”, April 2-5. 2017., Rio de Žaneiro, Brazil.
 • N. Backović, V. Milićević, B. Ilić (2016): Značaj efektivnih strategija za poslovni uspeh savremenih preduzeća, časopis „Ekonomski vidici“ broj 1, str. 41-50., Društvo ekonomista Beograda, Beograd, ISSN 0354-9135.
 • N. Backović, N. Milošević (2016): Projektno finansiranje u oblasti vetroenergije, XX internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2016, str. 76-80., 19-20. maj 2016. godine, Beograd, Srbija, ISBN 978-86-86385-13-0.
 • V. Milićević, N. Backović, A. Sofronijević (2015): Strategic Orientation of European Management in the Conditions of Globalisation, Strategic Management, Vol. 20 No. 2, p. 49-57, ISSN 2334-6191.
 • N. Backović, B. Ilić, V. Milićević (2017): Managerial Decision Making and Cost Reduction for Wind deployment as an alternative energy, p. 48-56, 27-30th June 2017 Geneva, Switzerland, 32nd International Academic Conference, published by International Institute of Social and Economic Sciences, ISBN 978-80-87927-39-7.
 • V. Milićević, N. Backović, A. Sofronijević (2014): Specifičnosti istočno azijskog menadžmenta relevantne za povećanje ekonomske efikasnosti i konkurentnosti, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici Vol. 50, broj 32, str. 249-263, ISSN 0350-2120.
Истраживачка област
Пословна економија и макроекономија
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
члан међународне асоцијације за економику енергетике „International Association for Energy Economics“
Награде и признања
 • Стипендија асоцијације „International Association for Energy Economics“
 • Стипендија за стручни боравак на Универзитету у Калифорнији, Сан Диегу
 • Стипендија „Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund“
 • Стипендија клуба „Привредник“
Остала библиографија
 • N. Backović, V. Milićević, B. Ilić: Upravljanje zdravstvenim projektima javnog sektora u IT okruženju, YUPMA 2014 – XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, 12-13.05.2014., Beograd, Zbornik radova simpozijuma „Upravljanje projektima u IT okruženju“, str. 205-209, ISBN 978-86-86385-11-6.
 • N. Backović, V. Milićević, A. Sofronijević (2014): Internet Challenges for Contemporary Cultural Management, 10th International Academic Conference IISES (The International Institute of Social and Economic Sciences), Vienna, Austria.
 • N. Backović, V. Milićević, B. Ilić: Uloga BRICS zemalja u savremenoj međunarodnoj ekonomiji, str. 29-38., časopis „Ekonomski vidici“ broj 1, mart 2015. godine, Društvo ekonomista Beograda, Beograd, ISSN 0354-9135.
 • N. Backović, V. Milićević, B. Ilić: Implikacije strategije Evropske unije za Dunavski region na projektni menadžment, XIX internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2015 „Projektni menadžment u Srbiji – novi izazovi“ str. 241-245., 12-14. jun 2015. godine, Zlatibor, Srbija, ISBN 978-86-86385-12-3.
 • N. Backović, V. Milićević, A. Sofronijević: Managing European sustainable cities, p. 110-121, 15th International Academic Conference IISES, Rome, Italy, 14-17 April 2015, ISBN 978-80-87927-08-3.
 • N. Backović, V. Milićević, B. Ilić: Gaining Competitive Advantage in International Business Environment through Smart Products and Services Development, XV International Symposium SYMORG, 10-13.06.2016., Zlatibor, Serbia, Conference Proceedings, pp. 816-823.
 • N. Backović (Ed.): Bank Credit Applications and Advancement Recommendations in Regards to Sustainable Buildings in Turkey, authors: Tülin Altun, Akın Bildik, Gökhan Gökçeoğlu, Chapter 17 in “Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies“, IGI Global, 2016., p. 395-417, ISBN 978-15-22504-40-5.
 • N. Backović, V. Milićević, B. Ilić: Projekti javno-privatnog partnerstva u zemljama u razvoju, XX internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2016, str. 244-248., 19-20. maj 2016. godine, Beograd, Srbija, ISBN 978-86-86385-13-0.
 • N. Milošević, S. Barjaktarović Rakočević, N. Backović: Alternativni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća, XX internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA, str. 239-243., 19-20. maj 2016. godine, Beograd, Srbija, ISBN 978-86-86385-13-0.
 • N. Backović, V. Milićević, B. Ilić: Globalni značaj projekata hidroenergije,  XXI internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2017 „Razvoj projektnog menadžmenta – Savremene tendencije i metodologije“ str. 234-238., 02-04.06.2017. Zlatibor, Srbija, ISBN 978-86-86385-14-7.