Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Милановић
Немања Милановић
Асистент
Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство
Кабинет 401
Телефон: +381 11 39 50 875
Образовање
 • Мастер/Специјализација: 2013, Факултет организационих наука,Универзитет у Београду Планирање развоја предузећа у условима економије знања
 • Диплома: 2010, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду ,Евалуација програма и индикатори успешности
Универзитетска звања
 • 2013, Стручни сарадник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2011, Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2011, план пројектног тима, Консултантска кућа за корпоративне финансије и менаџмент перформанси “GCI Management“, Беч, Аустрија
 • 2010, члан тима на пројекту Тренинг и развој запослених у сектору производње, Coca-Cola HBC Srbija
 • 2010, стручна пракса у Сектору за управљање пројектима, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Beograd
Професионално искуство
 • 2014, пројекат Оптимизација процеса, смањивање трошкова производње и унапређење финансијских перформанси у Соја протеину ад Бечеј, члан пројектног тима, ФОН и Викторија Група ад
 • 2014, семинар Менаџмент људских ресурса и вредновање интелектуалног капитала, предавач, ФОН
 • 2014, семинар Управљање трошковима и анализа финансијских извештаја у здравственим установама, предавач.
Истраживачка област
Финансијски менаџмент, Управљачко рачуноводство, Пројектно финансирање и јавно приватна партнерства, Анализа финансијских извештаја
Усавршавање
 • 2014, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM): 10th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information, University of Ferrara, Italy;
 • 2010, Hof University of Applied Sciences: Training “ERP systems: SAP R/3 Enterprise – Logistics and Finance modules“, Hof, Germany;
 • 2009, Munich International Summer University [2009]: German language course, A2-2 level certificate, Ludwig-Maximilians-Universität München, Munich, Germany.
 • 2008, Учесник пројекта „Добродошли у Немачку – Welcome to Germany 2008“ у организацији Европског покрета у Србији и Владе Савезне Републике Немачке
Одабране референце
Монографија међународног значаја (М14)
 • Milosavljevic M, Milanovic N, Milosevic N. (2014). Accrual Accounting in the Public Sector of Adria Countries: Comparative Study, in Adam Marszk (editor) International Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014 [ISBN 978-83-7348-584-6, page 31-39].
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)
 • Milošević N, Barjaktarović Rakočević S, Milanović N, The banking for small and medium enterprises, In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-295-1, page 519-525]. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.
 • Milosavljević M, Milanović N, Milošević N. (2014). 'The critique to integral performance measurement systems', In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-295-1, page 589-596]. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.
 • Milić, T, Milanović, N, Milićević, V, Ilić, B. : Strategy Creation in the New Economy, Strategica International Conference, Conference proceedings, ISBN: 978-973-711-459-4, page 154-166, Bucharest, Romania, June 27-28, 2013.
 • Milenković, N., Đoković, A., Milenković, J., Milanović, N., Vukmirović, D.: Measuring effectiveness of elementary school education in Serbia – a multivariate statistical approach, 32nd International Conference on Organizational Science Development – SMART ORGANIZATION, Portorož, Slovenia, March 20th – 22nd 2013.
 • Milićević, V., Ilić, B., Milanović, N.: Strategic Options and Company Performance Improvement in International Business, symposium proceedings, XIII International symposium SymOrg 2012, ISBN: 978-86-7680-255-5, June 5-9, 2012, Zlatibor, Serbia.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)
 • Милановић Н, ЖаркићЈоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М. (2013). ‘Савремени модели трансфера знања универзитета ка пословном свету’. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду: У Зборнику радова ТРЕНД 2014 „Развојни потенцијал високог образовања“, Копаоник, Србија, 24-27.02.2014. [ISBN: 978-86-7892-485-9].
 • Јешић, М., Милановић, Н., Шошевић, У.: Организација специјалних догађаја са аспекта пројектног менаџмента, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента – YUPMA 2013, "Савремене тенденције у пројектном и иновационом менаџменту", Зборник радова, ISBN: 978-86-86385-10-9, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, 07-09. јун 2013, стр. 135-139.
 • Милановић, Н., Милићевић, В., Илић, Б.: Програм Европске престонице културе из угла менаџмента и економије, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента – YUPMA 2013, "Савремене тенденције у пројектном и иновационом менаџменту", Зборник радова, ISBN: 978-86-86385-10-9, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, 07-09. јун 2013, стр. 39-43.
 • Милановић, Н., Милићевић, В., Илић, Б.: Економија знања и релевантност пројектног менаџмента, XВИ Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента – YUPMA 2012, "У сусрет економији знања – Управљање пројектима знања", Зборник радова, ISBN: 978-86-86385-09-3, Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, 18-20. мај 2012, стр. 419-423.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • 2014, члан међународне стручне организације “European Finance Association“;
 • 2014, члан Комитета младих Националног нафтног комитета Србије – Светског нафтног савета.
Награде и признања
 • 2011, стипендија „Доситеја“ Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије за студенте мастер академских студија;
 • 2010, стипендија DAAD-a (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) за Интернационалну летњу школу на Универзитету примењених наука у Хофу, Немачка (тронедељна обука за радна SAPR/3 систему у областима логистике и финансија);
 • 2009, стипендија BAYHOST-а (Удружење универзитета Баварске) за похађање једномесечног курса немачког језика у Минхену;
 • 2009,стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије за студенте завршне године основних академских студија;
 • 2008, стипендиста „Удружења универзитета Баварске (BAYHOST)” као један од 60 учесника пројекта „Добродошли у Немачку – Welcome to Germany 2008“ у организацији Европског покрета у Србији и Владе Савезне Републике Немачке;
 • 2007, 2008, стипендија банке „HypoAlpe-Adria-Banka.d. Beograd“ под покровитељством Српског пословног клуба „Привредник“;
 • 2006, стипендија Министарства за образовање и спорт Републике Србије;
 • 2005-2009, награде Факултета организационих наука за најбоље студенте школске 2005/2006, 2006/2007 и 2007/2008. године