Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Миленковић
Немања Миленковић
Асистент
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет 209а
Телефон: +381 11 39 50 869
Образовање
 • Мастер: 2012, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, наслов рада: „Теорија и пракса Ивановићевог одстојања“.
 • Диплома: 2010, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,  наслов рада: „Основне поставке научног рада професора др Бранислава Ивановића“.
Универзитетска звања
 • 2013, Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2011-2013, стручни сарадник у Лабораторији за статистику, Факултет организационих наука
Истраживачка област
Рачунарска статистика
Одабране референце
 • Категорија М20:
  • Petrović, N., Jeremić, V., Ćirović, M., Radojičić, Z. &Milenković, N.: Facebook versus Moodle in Practice, American Journal of Distance Education, Vol 28 (2), 2014, pp. 117-125, (ISSN: 1538-9286), M24.
  • Мilenkovic, N.,Vukmirovic, J., Bulajic, M., &Radojicic, Z.: A multivariateapproach in measuringsocio-economicdevelopment in MENA countries. EconomicModelling, Vol 38, 2014, pp. 604-608, (ISSN: 0264-9993), (IF 2012-0.557), (5-Year Impact Factor: 0.699), M23.
 • КатегоријаM30:
  • Petrović, N., Jeremić, V., Ćirović, M., Milenković, N., &Radaković, J.A.: Assessing the use of flash cards in the higher environmental education classroom, International Conference on Information Communication Technologies in Education – ICICTE 2014, Kos, Greece, pp. 102-110, (ISBN 978-0-9926958-3-5), M33.
  • Ćirović, M., Delibašić, B., Petrović, N., Makajić-Nikolić, D. &Milenković, N.:A ski Slopes Injury Risk Evaluation based on FMEA method, 33thInternationalConference on OrganizationalScienceDevelopment, Portorož, Slovenia 2014, M33.
  • Petrović, N., Jeremić, V., Ćirović, M., Radojičić, Z. &Milenković, N.: Facebook vs. Moodle: what do students really think? International Conference on Information Communication Technologies in Education – ICICTE 2013, Crete, Greece, pp. 413-421, (ISBN 978-99957-0-533-6), M33.
  • Milenković, N., Đoković, A., Milenković, J., Milanović, N. & Vukmirović, D.: Measuring effectiveness of elementary schoole ducation in Serbia - a multivariate statistical approach, 32ndInternationalConference on OrganizationalScienceDevelopment, Portorož, Slovenia 2013, M33.
  • Milenković, N., Đoković, A. & Radojičić, Z.:  A statistical approach to efficiency of elementary school education in Serbia, XIII InternationalSymposiumSymOrg 2012: InnovativeManagementandBusinessPerformance, Zlatibor, 2012, pp. 549-553, (ISBN: 978-86-7680-255-5), M33.
 • КатегоријаМ50:
  • Petrovic, N., Snider, A., Ćirović, M.,&Milenković, N.:Debate in Education for Sustainable Development, Management: JournalforTheoryandPracticeManagement, Vol. 65, pp. 33-39, 2012 (ISSN: 0354-8635), М51.
 • КатегоријаМ60:
  • Миленковић, Н., Đoković, A., Totić, S., &Radojičić, M.: Bruto Drustveni Proizvod i Bruto Nacionalni Dohodak kao indikatori ekonomskog razvoja, SYM-OP-IS 2014, Divčibare
  • Миленковић, Н., Đoković, A., Dobrota, M., Bulajić, M. & Jeremić, V.: Multivarijacioni pristup merenju stanja zdravstvenih sistema u MENA zemljama, SYM-OP-IS 2012, Tara, pp. 609-612, (ISBN: 978-86-7488-086-9), М63.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Члан Статистичког Друштва Србије
Награде и признања
 • Награда за најбољи рад на конференцији 33thInternationalConference on OrganizationalScienceDevelopment, Portorož, Slovenia 2014.