Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Cvetković
Nikola Cvetković
Asistent
Katedra za operaciona istraživanja i statistiku
Kabinet 209a