Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Petrović
Nikola Petrović
Asistent
Katedra za menadžment ljudskih resursa
Kabinet C303