Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Zornić
Nikola Zornić
Asistent
Katedra za organizaciju poslovnih sistema
Kabinet 319