Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Пантелић
др Огњен Пантелић
Ванредни професор
Катедра за информационе системе
Кабинет 307
Телефон: +381 11 39 50 931
Образовање
 • Докторат: 2012, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Моделирање обуке у области интегрисаних пословних решења засновано на концепту радионице.
 • Магистратура: 2008, Факултет организационих наука,Универзитет у Београду, Модел виртуелне организације за обуку заснован на Ентерприсе Ресоурце Планнинг решењу.
 • Диплома: 2003, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Класификација интелигентних агената.Универзитетска звања
 • 2013, Доцент, Факултет организационих наука,Универзитет у Београду
 • 2008, Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2003, Асистент приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у БеоградуОстало радно искуство и ангажовање
 • 2003,Члан Суда части на Београдском универзитету.
 • 2005-2010, Администратор система учења на даљину, Факултет Организационих Наука, Универзитет у Београду.
 • Лиценциран испитивач за ЕЦДЛ сертификате Факултет Организационих Наука, Универзитет у Београду.Професионално искуство
 • 2005,Пројекат базе података о саобраћајним незгодама на подручју Београда, пројектант базе података,Наручилац: Секретаријат за саобраћај града Београда, Саобраћајни факултет у Београду.
 • 2004-08 „ПРИСМА“ – пројекат преквалификације официра Војске Србије којима престаје војна служба, ЕЦДЛ испитивач, финансирало Министарство одбране Уједињеног Краљевства Велика Британија и Северна Ирска, руководилац др Драгана Б. Вујаклија.
 • 2002-03,"Управљање квалитетом пословних система", Спровођење анализе стања информационог система и информационих технологија, Пројекат технолошког развоја бр. 0230 Републичког министарства за науку и технологију, руководилац: др Живко Митровић.Усавршавање
 • Студијски боравак у Нитри, Словачка на Факултету Економије и Менаџмента, септембар-новембар, 2006Одабране референце
 • Pаjić Anа, Pаntelić Ognjen, Stаnojević Bogdаnа, Representing IT Performance Management as Metamodel, International Journal of Computers Communications & Control, [SCI, Impact factor 2013 = 0.694], ISSN: 1841-9836, Vol. 9, No. 6, 2014.
 • Ognjen Pаntelić, Dаlibor Pešić, Milаn Vujаnić, Drаgаnа B. Vujаklijа, TOWARDS AN ANALYTICAL INFORMATION SYSTEM OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE FUNCTION OF TRAFFIC SAFETY MONITORING, Scientific Research and Essays, DOI - 10.5897/SRE11.1731, IF 0,445 pp 398-409, 2012.
 • Ognjen Pаntelić, Anа Pаjić, Drаgаnа B. Vujаklijа, Mirko Vujošević, EFFECTIVNESS OF INTEGRATED ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS EDUCATION PROGRAM, Technics Technologies Education Management, IF 0.256, Vol. 8, No.2, 5/6.2013, acknowledgment of paper reviews and publication No: 91/24.3.-2012
 • Biljаnа Pаnić, Mirko Vujošević, Ognjen Pаntelić, Tаmаrа Vаlok, “A STOCHASTIC LOCATION PROBLEM OF K-CENTERS ON GRAPH”, Volume of Abstracts, 24th European Conference on Operational Research EURO XIV, pp. 152, Lisbon 2010
 • Ognjen Pаntelić, Drаgаnа B. Vujаklijа, Anа Pаjić, PERFORMANCE EVALUATION OF ERP SYSTEMS TRAINING PROGRAM, Intend 2012, ISBN 978-84-615-5563-5, pp 6068- 74,Valensija 5-7 mart, 2012.
 • Anа Pаjić, Ognjen Pаntelić,Representing Val IT Governance Framework as metamodel, 26th European Conference on Operational Research, Rome 01/07/2013 - 04/07/2013
 • Anа Nikolić, Ognjen Pаntelić, Anа Pаjić, “The Economics of Moving to the Cloud”, XI-th Balkan conference on Operational Research, pp 710-715, ISBN: 978-86-7680-285-2, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, 2013
 • Pаjić Anа, Pаntelić Ognjen, Stаnojević Bogdаnа, Representing IT Performance Management as Metamodel, 5th International Conference on Computers, Communications and Control (ICCCC 2014), ISSN: 1844-4334, Vol. 4, Oradea, Romania, 2014
 • Огњен Пантелић, Мишљен Филип,Upravljanje životnim ciklusom aplikacija korišćenjem Team Foundation Server platform, INFO M, Vol. 49, UDC 004.7 ISSN 1451-4397, 2014
 • Mаjа Kuzmаn,Ognjen Pаntelić, Anа Pаjić, “ DEVELOPING JOOMLA COMPONENT FOR VOTING SYSTEM BASED ON COMPARATIVE ANALYSIS”, SymOrg 2014, Zlatibor 2014Остала библиографија
 • Радови објављени у научним часописима међународног значаја:
  • Ognjen Pаntelić, Dаlibor Pešić, Milаn Vujаnić, Drаgаnа B. Vujаklijа, TOWARDS AN ANALYTICAL INFORMATION SYSTEM OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE FUNCTION OF TRAFFIC SAFETY MONITORING, Scientific Research and Essays, DOI - 10.5897/SRE11.1731, IF 0,445 pp 398-409, 2012.
  • Ognjen Pаntelić, Anа Pаjić, Drаgаnа B. Vujаklijа, Mirko Vujošević, EFFECTIVNESS OF INTEGRATED ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS EDUCATION PROGRAM, Technics Technologies Education Management, IF 0.256, Vol. 8, No.2, 5/6.2013, acknowledgment of paper reviews and publication No: 91/24.3.-2012
  • Pаjić Anа, Pаntelić Ognjen, Stаnojević Bogdаnа, Representing IT Performance Management as Metamodel, International Journal of Computers Communications & Control, [SCI, Impact factor 2013 = 0.694], ISSN: 1841-9836, Vol. 9, No. 6, 2014.
 • Зборници међународних научних скупова,
  • Drаgаnа B. Vujаklijа, Milijа Suknović, Boris Delibаšić, Ognjen Pаntelić, "Mogućnost primene OLAP koncepta za poboljšanje kvaliteta javne uprave", INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2006: "Competitivness in the EU – Challenge for the V4 countries", Faculty of Economics and Management Slovak Agricultural University in Nitra, Slovak Republic, May 17-18, 2006 (CD edition)
  • Ognjen Pаntelić, Drаgаnа B. Vujаklijа, " IMPROVING QUALITY MANAGEMENT IN COUNTRIES IN TRANSITION THROUGH APPLICATION OF ERP SOFTWARE ", 7-th Balkan conference on Operational Research, COBISS.SR-ID 512504668 ,Romania,Constanta 25 – 28 may, 2005, (CD edition)
  • Biljаnа Pаnić, Mirko Vujošević, Ognjen Pаntelić, Tаmаrа Vаlok, “A STOCHASTIC LOCATION PROBLEM OF K-CENTERS ON GRAPH”, Volume of Abstracts, 24th European Conference on Operational Research EURO XIV, pp. 152, Lisbon 2010
  • Ognjen Pаntelić, Drаgаnа B. Vujаklijа, Anа Pаjić, PERFORMANCE EVALUATION OF ERP SYSTEMS TRAINING PROGRAM, Intend 2012, ISBN 978-84-615-5563-5, pp 6068- 74,Valensija 5-7 mart, 2012.
  • Огњен Пантелић, Драгана Бечејски-Вујаклија, “ ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТОМ СОФТВЕРА У ПОСЛОВНОМ СИСТЕМУ ”, ЈУСК - међународна конвенција о квалитету, Београд 2005
  • Anа Pаjić, Ognjen Pаntelić,Representing Val IT Governance Framework as metamodel, 26th European Conference on Operational Research, Rome 01/07/2013 - 04/07/2013
  • Anа Nikolić, Ognjen Pаntelić, Anа Pаjić, “The Economics of Moving to the Cloud”, XI-th Balkan conference on Operational Research, pp 710-715, ISBN: 978-86-7680-285-2, Belgrade & Zlatibor, 7-11 September, 2013
  • Pаjić Anа, Pаntelić Ognjen, Stаnojević Bogdаnа, Representing IT Performance Management as Metamodel, 5th International Conference on Computers, Communications and Control (ICCCC 2014), ISSN: 1844-4334, Vol. 4, Oradea, Romania, 2014
 • Часописи националног значаја:
  • Ognjen Pаntelić, "Integrisana softverska rešenja kao sredstvo obuke za realizaciju poslovnog sistema", Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme Info M, Vol. 26,str 17-21,UDC 007:004, ISSN 1451-4397,2008
  • Ognjen Pаntelić, Drаgаnа Bečejski Vujаklijа, “Upravljanje kvalitetom softvera u poslovnom sistemu”, INFO M br11, , ISSN 1451-4397, UDC 65.01 : 681.3.06,  2004
  • Ognjen Pаntelić, Mišljen Filip, Upravljanje životnim ciklusom aplikacija korišćenjem Team Foundation Server platform, INFO M, Vol. 49, UDC 004.7 ISSN 1451-4397, 2014
 • Зборници скупова националног значаја,
  • Aleksаndаr Lisse, Ognjen Pаntelić, Drаgаnа B. Vujаklijа , "Model procesa nostrifikacije standarda iz oblasti softverskog inžinjerstva", Zbornik radova X međunarodnog skupa SYMORG, COBISS.SR-ID 512946330, CD izdanje, Beograd, Srbija, 7-10 jun 2006
  • Drаgаnа B. Vujаklijа, Ognjen Pаntelić,  "Model analitičkog informacionog sistema o saobraćajnim nezgodama", XXXIII Symopis, ISBN 86-82183-07-2,CD izdanje, Banja Koviljača,3-6 oktobar 2006
  • Drаgаnа B. Vujаklijа, Ognjen Pаntelić,  "ERP softver u funkciji podrške poslovnom odlučivanju", XXXII Symopis, ISBN 86-403-0685-0, CD izdanje, Vrnjačka Banja,3-6 oktobar 2005
  • Ognjen Pаntelić, Drаgаnа B. Vujаklijа, "Zahtevi za kvalitetom softvera u poslovnom sistemu",JUSK - kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama, Beograd, 30. maj- 2.jun 2005, CD izdanje
  • Ognjen Pаntelić, Đukić Romаn, Drаgаnа B. Vujаklijа, "Podrška studentima korišćenjem MS NAV u proizvodnji kroz metodu scenarija",SPIN'09 - VII skup privrednika i naučnika, ISBN 978-86-7680-202-9,CD izdanje, Beograd, 05-06. novembar 2009
  • Ognjen Pаntelić, Drаgаnа Bečejski Vujаklijа, “Upravljanje kvalitetom softvera u poslovnom sistemu”, SymOrg IX, ISBN 86-7680-022-7, Zlatibor 2004
  • Ognjen Pаntelić, Drаgаnа Bečejski Vujаklijа, “Karakteristike inteligentnih softverskih agenata”, SYMOPIS XXXI, COBISS.SR-ID 116101388 , Иришки Венац 2004
  • Mаjа Kuzmаn,Ognjen Pаntelić, Anа Pаjić, “ DEVELOPING JOOMLA COMPONENT FOR VOTING SYSTEM BASED ON COMPARATIVE ANALYSIS”, SymOrg 2014, Zlatibor 2014
 • Магистарске и докторске тезе:
  • Ognjen Pаntelić, "Model virtualne organizacije zasnovane na Enterprise Resource Planning rešenju", Magistarski rad, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija, 2008.
  • Ognjen Pаntelić: „Моделирање обуке у области интегрисаних пословних решења засновано на концепту радионице“, докторска дисертација, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, ментор проф. др Мирко Вујошевић, одбрањена 2012. године.Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • 2003- Члан редакција часописа ИНФОМ – одржавање сајта и рецензент.Награде и признања
 • 2003. године стипендиста Делта банке.
 • 2003- Освајанје првих места у вођењу спортских екипа Факултета организационих наука.