Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Илић
др Оливер Илић
Редовни професор
Катедра за рачунарски интегрисану производњу и логистику
Кабинет 205
Телефон: +381 11 39 50 820
Е-пошта: ilic.oliver@fon.bg.ac.rs
Образовање
 • Докторат: 1991, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Истраживања и оптимизација распореда ћелија у аутоматизованој флексибилној производњи
 • Магистратура: 1985, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Пројектовање оптималног распореда радних места у производњи
 • Диплома: 1980, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Организација погона и припрема производње ТЕ „Никола Тесла“ – Б у Обреновцу

Универзитетска звања
 • 2003, Редовни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1998, Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1993, Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1991, Aсистент са докторатом, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1986, Aсистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1981, Aсистент-приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду


Остало радно искуство и ангажовање
 • 1985-1990, сарадник у настави, Ваздухопловнотехничка војна академија у Београду (Електротехнички факултет Универзитета у Београду)
 • 1995, руководилац Лабораторије за рачунарски интегрисану производњу, ФОН
 • 2001, председник одбора Института за индустријско инжењерство, ФОН
 • 2004, шеф Катедре за производни и операциони менаџмент, ФОН
 • 2006, шеф Катедре за рачунарски интегрисану производњу и логистику, ФОН
Професионално искуство
 • 1998, Трансфер и дифузија знања и технологија (маркетинг, истраживање, иновативне делатности, мала предузећа, методе, порески механизми), научно-истраживачки пројекат број С.5.36.78.0215 у оквиру Програма технолошког развоја, Министарство за науку и технологију Републике Србије
 • 2005, Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције, научно-истраживачки пројекат број 1910, Министарство науке, технологије и развоја Републике Србије
 • 2006-2010, Истраживање развоја, повезивања и коришћења менаџмента и специјализованих менаџмент дисциплина у нашим предузећима, научно-истраживачки пројекат број 149044Д, Министарство науке и заштите животне средине, Београд
 • 2011-2015, Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији, пројекат интегрисаних и интердисциплинарних истраживања број 47003, ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Министарство науке и технолошког развоја
Истраживачка област
Рачунарски интегрисана производња и логистика
Усавршавање
2002, „Logistique industrielle“ у оквиру програма Mastère Spécialisé en Génie des Systèmes Industriels, Ecole Centrale Paris, ФОН Београд
Одабране референце
 1. ILIĆ, Oliver, “Analysis of the Number of Automated Guided Vehicles Required in Flexible Manufacturing Systems, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1994, 9, 6 (November), pp. 382–389, DOI: 10.1007/BF01748483, Print ISSN: 0268-3768, Online ISSN: 1433-3015, Springer-Verlag, IF 2013: 1.779, http://link.springer.com/article/10.1007/BF01748483
 2. ILIĆ, Oliver,An e-Learning tool considering similarity measures for manufacturing cell formation”, Journal of Intelligent Manufacturing, June 2014, Volume 25, Issue 3, pp. 617-628, DOI: 10.1007/s10845-012-0709-7 (November 2012), Print ISSN: 0956-5515 (Online ISSN: 1572-8145), Springer US, IF 2012: 1.278, http://link.springer.com/article/10.1007/s10845-012-0709-7
 3. ILIĆ, Oliver and Biljаnа CVETIĆ, “A Comparative Case Study of E-Learning Tools for Manufacturing Cell Formation”, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.8, No.3, 2014, pp. 1-15, Paper No.13-00042, [DOI: 10.1299/jamdsm.2014jamdsm0020], ISSN: 1881-3054, The Japan Society of Mechanical Engineers, IF 2012: 0.494, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamdsm/8/3/8_2014jamdsm0020/_pdf
 4. MINIĆ, Tаtijаnа, Brаtislаv PETROVIĆ and ILIĆ, Oliver,A new approach to integral information system of a company for business and sustainable development”, Amfiteatru Economic Journal, Vol. XV• Special No. 7 • November 2013, ISSN: 1582–9146, pp. 769-783, Editor: A.S.E., IF 2012: 0.953, http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=53
 5. ILIĆ, Oliver and Biljаnа CVETIĆ,Solving the assembly line balancing problem in the educational environment”, Metalurgia International, Volume XVII (2012), Number 6, ISSN 1582-2214, pp. 58-62, Publisher: Romanian Metallurgical Foundation, Scientific Publishing House F.M.R., IF 2012: 0.134, http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_6_2012.pdf
 6. ILIĆ, Oliver and Biljаnа CVETIĆ, “Processing the material requirements planning data in the educational environment”, Metalurgia International, vol. XVIII Special Issue no. 4 (2013), ISSN 1582-2214, pp. 95-100, Publisher: Romanian Metallurgical Foundation, Scientific Publishing House F.M.R., IF 2012: 0.134, http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_sp4_2013.pdf
 7. ILIĆ, Oliver i Zoricа TRKULJA, “Kvantitativna analiza automatizovanih protočnih linija uz pomoć računara”, Industrija, XXXVII, 3 (Jul – septembar 2009), Ekonomski institut, Beograd, 2009, str. 59-72, ISSN: 0350-0373, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0373/2009/0350-03730903059I.pdf
 8. ИЛИЋ, Оливер and  Милић РАДОВИЋ, “models of production runs for multiple products in flexible manufacturing system”, Yugoslav Journal of Operations Research - YUJOR, YU ISSN: 0354-0243, Vol. 21, No. 2, Publisher: Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 2011, pp. 307-324, DOI: 10.2298/YJOR1102307I, http://www.yujor.fon.bg.ac.rs/index.php/journal/article/view/956/478
 9. ИЛИЋ, Оливер , Računarski integrisana proizvodnja, FON, Beograd, 2003.
 10. РАДОВИЋ, Милић i ИЛИЋ, Оливер , Proizvodni sistemi: projektovanje, analiza i upravljanje, Primeri i zadaci, Kultura, Beograd, 2000.