Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Милошевић
др Павле Милошевић
Доцент
Катедра за управљање системима
Кабинет 211
Телефон: +381 11 39 50 852
Образовање
 • Мастер инжењер организационих наука - електронско пословање и управљање системима: 2012, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду „Софтверска подршка за примену интерполативне Булове алгебре
 • Дипломирани инжењер организационих наука - информациони системи и технологије: 2011, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, „Конзистентна фази логика и њена програмска реализацијаИстраживачка област
Рачунарска интелигенција, Машинско учење, Анализа временских серија, Моделовање и управљање системима, Хеуристичке методе оптимизације


Одабране референце
 • Milošević, P., Petrović, B., Rаdojević, D., Kovаčević, D., (2014) A Software Tool for Uncertainty Modeling using Interpolative Boolean Algebra, Knowledge-Based Systems 62, 1-10. DOI:10.1016/j.knosys.2014.01.019 ISSN:1571-0653 (M21, IF2013:3.058)
 • Milošević, P., Petrović, B., Rаdojević, D., Kovаčević, D., (2014) DE-VNS: Self-adaptive Differential Evolution with crossover neighborhood search for continuous global optimization, Computers and Operations Research 52(part B), 157-169. DOI:10.1016/j.cor.2013.12.009 ISSN:0305-0548 (M21, IF2013:1.718)
 • Poledicа, A., Milošević, P., Drаgović, I., Petrović, B., Rаdojević, G., (2014) Modeling consensus using logic-based similarity measures, Soft Computing, accepted for publication. DOI:10.1007/s00500-014-1476-5 ISSN:1432-7643 (print) ISSN:1433-7479 (online) (M22, IF2013:1.304)
 • Rаkićević, A., Milošević, P., Poledicа, A., (2014) Sistem za evaluaciju finansijskih performansi kompanije zasnovan na logičkom pristupu, Info M 51, 48-54. UDC:658.787:519.7 ISSN:1451-4397
 • Milošević, P., Nešić, I., Poledicа, A., Rаdojević, D., Petrović, B., (2013) Models for Ranking Students: Selecting Applicants for a Master of Science Studies, Soft Computing Applications – Advances in Intelligent Systems and Computing 195, Springer, Berlin, 93-103. ISBN:978-3-642-33940-0 (print), 978-3-642-33941-7 ISSN:2194-5357
 • Milošević, P., Poledicа, A., Drаgović I., Petrović, B., Rаdojević, D., (2013) Logic-based Similarity Measures for Consensus, in: Mladenоvić, N., Savić, G., Kuzmanović, M., Makajić Nikolić, M., Stanojević, M., (Eds.) Proceedings of the 11th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR-13), 473-481. ISBN:978-86-7680-285-2
 • Poledicа, A., Milošević, P., Drаgović I., Rаdojević, D., Petrović, B., (2013) A Consensus Model in Group Decision Making Based on Interpolative Boolean Algebra, in: Pasi, G., Montero, J., Ciucci, D., (Eds.) Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-13), Atlantis Press, Amsterdam, 648-654. DOI:10.2991/eusflat.2013.98 ISBN:978-90786-77-78-9 (online), ISSN:1951-6851, volume 32.
 • Kovаčević, D., Mlаdenović, N., Milošević, P., Petrović, B., Dobrić, V., (2013) Comparative analysis of continuous global optimization methods, Cahiers du GERAD, Research Report. ISSN:0711-2440
 • Milošević, P., Rаdojević, D., Petrović, B., (2012) Software Realization of Interpolative Boolean algebra, in: Kahraman, C., Kerre, E. E., Bozbura, F. T. (Eds.), Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making: Proceedings of the 10th International FLINS Conference, World Scientific Publishing Co., Singapore, in appendix. ISBN:978-981-4417-73-0
 • Kovаčević, D., Petrović, B., Milošević, P., (2012) Estimating Differential Evolution crossover parameter with VNS approach for continuous global optimization, Electronic Notes in Discrete Mathematics 39, 257-264. DOI:10.1016/j.endm.2012.10.034 ISSN:1571-0653Остала библиографија
 • Радови у часописима међународног значаја (M20):
  • Milošević, P., Petrović, B., Rаdojević, D., Kovаčević, D., (2014) A Software Tool for Uncertainty Modeling using Interpolative Boolean Algebra, Knowledge-Based Systems 62, 1-10. DOI:10.1016/j.knosys.2014.01.019 ISSN:1571-0653 (M21, IF2013:3.058)
  • Kovаčević, D., Mlаdenović, N., Petrović, B., Milošević, P., (2014) DE-VNS: Self-adaptive Differential Evolution with crossover neighborhood search for continuous global optimization, Computers and Operations Research 52(part B), 157-169. DOI:10.1016/j.cor.2013.12.009 ISSN:0305-0548 (M21, IF2013:1.718)
  • Poledicа, A., Milošević, P., Drаgović, I., Petrović, B., Rаdojević, G., (2014) Modeling consensus using logic-based similarity measures, Soft Computing, accepted for publication. DOI:10.1007/s00500-014-1476-5 ISSN:1432-7643 (print) ISSN:1433-7479 (online) (M22, IF2013:1.304)
 • Радови саопштени на скупу међународног значаја штампани у целини (M33):
  • Milošević, P., Nešić, I., Poledicа, A., Rаdojević, D., Petrović, B., (2013) Models for Ranking Students: Selecting Applicants for a Master of Science Studies, Soft Computing Applications – Advances in Intelligent Systems and Computing 195, Springer, Berlin, 93-103. ISBN:978-3-642-33940-0 (print), 978-3-642-33941-7 ISSN:2194-5357
  • Нешић, И., Милошевић, П., Ракићевић, А., Петровић, Б., Радојевић, Д., (2013) Modeling Candlestick Patterns with Interpolative Boolean Algebra for Investment Decision Making, Soft Computing Applications – Advances in Intelligent Systems and Computing 195, Springer, Berlin, 105-115. ISBN: 978-3-642-33940-0 (Print), 978-3-642-33941-7 ISSN: 2194-5357
  • Поледица, А., Милошевић, П., Драговић И., Радојевић, Д., Петровић, Б., (2013) A Consensus Model in Group Decision Making Based on Interpolative Boolean Algebra, in: Pasi, G., Montero, J., Ciucci, D., (Eds.) Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-13), Atlantis Press, Amsterdam, 648-654. DOI:10.2991/eusflat.2013.98 ISBN:978-90786-77-78-9 (online), ISSN:1951-6851, volume 32.
  • Костић, Ј., Бакајац М., Милошевић, П., Поледица, А., (2013) Ranking of Banks using Logical Aggregation, in: Mladenоvić, N., Savić, G., Kuzmanović, M., Makajić Nikolić, M., Stanojević, M., (Eds.) Proceedings of the 11th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR-13), 3-11. ISBN:978-86-7680-285-2
  • Милошевић, П., Поледица, А., Драговић И., Петровић, Б., Радојевић, Д., (2013) Logic-based Similarity Measures for Consensus, in: Mladenоvić, N., Savić, G., Kuzmanović, M., Makajić Nikolić, M., Stanojević, M., (Eds.) Proceedings of the 11th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR-13), 473-481. ISBN:978-86-7680-285-2
  • Милошевић, П., Радојевић, Д., Петровић, Б., (2012) Software Realization of Interpolative Boolean algebra, in: Kahraman, C., Kerre, E. E., Bozbura, F. T. (Eds.), Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making: Proceedings of the 10th International FLINS Conference, World Scientific Publishing Co., Singapore, in appendix. ISBN:978-981-4417-73-0
  • Милошевић, П., Нешић, И., Петровић, Б., (2012) Ranking Students for Master Studies Using Logical Aggregation, in: Levi Jakšić, M., Barjaktarović Rakočević, S. (Eds.), Proceedings of the XIII International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management and Business Performance, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 290-295. ISBN:978-86-7680-255-5
  • Нешић, И., Милошевић, П., Петровић, Б., (2012) Candlestick modelling using Interpolative Boolean Algebra for financial forecasting, in: Леви Јакшић, М., Барјактаровић Ракочевић, С. (Eds.), Proceedings of the XIII International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management and Business Performance, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 793-801. ISBN:978-86-7680-255-5
  • Ковачевић, Д., Петровић, Б., Милошевић, П., (2012) Estimating Differential Evolution crossover parameter with VNS approach for continuous global optimization, in: Sifaleras, A., Urošević, D., Mladenović, N. (Eds.), Conference Proceedings of the EURO Mini Conference XXCIII on Variable Neighbourhood Search, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 257-264. ISBN:978-86-7680-260-9
 • Радови саопштени на скупу међународног значаја штампани у изводу (M34):
  • Ковачевић Д., Милошевић П., Петровић Б., (2013) Continuous DE-VNS for Solving Very Large Optimization Problems, Book of Abstracts of the 11th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR-13), 10. ISBN:978-86-7680-279-1
  • Ковачевић, Д., Младеновић, Н., Петровић, Б., Милошевић, П., (2012) Comparison of heuristics for solving very large nonlinear nonconvex problems, Book of Abstracts of the EURO MINI Conference XXCIII on Variable Neighbourhood Search Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, 3-4.
 • Радови у часописима националног значаја (M50):
  • Ракићевић, А., Милошевић, П., Поледица, А., (2014) Sistem za evaluaciju finansijskih performansi kompanije zasnovan na logičkom pristupu, Info M 51, 48-54. UDC:658.787:519.7 ISSN:1451-4397
  • Ковачевић, Д., Петровић, Б., Милошевић, П., (2012) Estimating Differential Evolution crossover parameter with VNS approach for continuous global optimization, Electronic Notes in Discrete Mathematics 39, 257-264. DOI:10.1016/j.endm.2012.10.034 ISSN:1571-0653
 • Радови саопштени на скупу националног значаја штампани у целини (M63):
  • Милошевић, П., Радојевић, Д., Петровић, Б., (2012) JFuzzyIBAConvertor/Translator of Logical Expression to Generalized Boolean Polynomial, in: Ćirović, G. (Ed.), Zbornik radova XXXIX simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2012, Visoka građevinska škola, Beograd, 357-360. ISBN:978-86-7488-086-9.
 • Истраживачки извештаји:
  • Ковачевић, Д., Младеновић, Н., Петровић, Б., Милошевић, П., (2013) DE-VNS: Self-Adaptive Differential Evolution with Crossover Neighbourhood Search for Continuous Global Optimization, Cahiers du GERAD, Research Report. ISSN:0711–2440
  • Ковачевић, Д., Младеновић, Н., Милошевић, П., Петровић, Б., Добрић, В., (2013) Comparative analysis of continuous global optimization methods, Cahiers du GERAD, Research Report. ISSN:0711-2440Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • IEEE 
 • EUSFLAT - Европска асоцијација за фази логику и технологије.