Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Jovanović
dr Predrag Jovanović
Docent
Katedra za organizaciju poslovnih sistema