Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Јаничић
др Радмила Јаничић
Редовни професор
Катедра за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу
Кабинет 202
Телефон: 00 381 11 3950 891
Образовање
 • Докторат: 2003, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Истраживање међузависности стратешког маркетинг планирања и савремених информационих токова
 • Магистратура: 1997, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Примена квантитативних истраживања у маркетинг одлучивању
 • Диплома: 1992, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Системи за подршку маркетинг одлучивању
Универзитетска звања
 • 2011. Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1993. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • Од 2009, професор на Факутету за пословне студије, Универзитет Медитеран, Подгорица, Црна Гора.
 • 1994 – 1998: Новинар редакције за културу и уметност РТВ „Политика“.
Професионално искуство
 • 2008 – 2012: Предавач на мастер академским студијама „Менаџмент у здравству“, Факултет организационих наука, Медицински факултет и Интернационални комитет за здравствену заштиту Европске Уније.
 • 2003 – 2007: Члан тима за развој стратешког маркетинг плана за здравствене институције у Србији.
 • 2003 – 2005: Предавач на програму ПРИСМА, програм преквалификација војних лица Србије и Црне Горе, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду.
Усавршавање
 • 2014: Гостујући професор на Економском факултету, Универзитет у Подгорици, Црна Гора.
 • 2009: International Management Teachers Academy, IMTA, Business School Bled, IEDC, Slovenia.
 • 2004: Manchester Business School, Program of Resettlement for Serbian and Montenegro Army, UK.
Одабране референце
 • Radmila Janičić, Marija Janković, New Marketing Approach of Montenegro Tourism, Economics&Economy, No.3, ISSN 2336-9213, COBISS.CG-ID 21910544, Podgorica, 2014.
 • Mirjana Starčević, Radmila Janičić, Activities of Public Relations in Servantes Institute, Readers, EBSCO Publishing, No. 36, Pp. 21-29, Belgrade, 2013.
 • Radmila Janičić, Danica Lečić Cvetković, Vinka Filipović, Zoran Vukašinović, Vesna Jovanović, Patients’ Satisfaction as Key Point in Healthcare Services, HealthMed Journal, Vol. 5, No.6, ISSN:1840-2291, eSCI, IF:0.33, 2011.
 • Vesna Damnjanović, Vinka Fiipović, Slavica Cicvarić Kostić, Branka Novčić, Radmila Janičić, Managers’ orientation of health care organization – comparison study of Serbia, Macedonia and Slovenia, HealthMEd Journal, eSCI, Sarajevo, ISSN:1840-2291,IF:0.33, 2011.
 • Zoran Vukašinović, Vesna Bjegović Mikanović, Radmila Janičić, Duško Spasovski, Zorica Živković, Sofija Cerović, Zorica Terzić, Strategic ,Serbia Archive for HealthCare, eSCI, Vol. 137, No. 1-2, Pp. 63-72, Serbian HealthCare Society, Belgrade, 2009.
 • Zorica Terzić, Zoran Vukašinović, Vesna Bjegović Mikanović, Vesna Jovanović, Radmila Janičić, SWOT Analysis, Analitical Method in Process of Planning and Implementation in Development of Orthopedic Institutions,  Serbia Archive for HealthCare, eSCI, Vol. 139, No. 1-2, Pp. 88-93, Serbian HealthCare Society, Belgrade, 2010.
 • Nataša Đukić, Radmila Janičić, Zoran Vukašinović, Zorica Terzić, Collaboration Between Users and the Institution of Public Health as the Basis in Successful Strategic Management, Italian Journal of Public Health, JPH - 7, Vol. 6, No. 1, 2009.
 • Mohamed Alsakit Abulgasem, Radmila Janičić, Vinka Filipović, Mirjana Gligorijević, Measuring the Quality of Banking Services in Banks Operating in Libya, Management, Faculty of Organizational Sciences, ISSN 0354-8635, 2011.
 • Vesna Buha, Radmila Janičić, Vinka Filipović, Mirjana Gligorijević, Virtual Reality in Distante Learning and Marketing Communications, Management, Faculty of Organizational Sciences, ISSN 0354-8635, 2011.
 • Mirjana Gligorijević, Radmila Janičić, Integrated Marketing Communications In B2B Companies’ Brand Building, Economic themes, Kragujevac, Serbia, 2011.
Остала библиографија
 • Vinka Filipović, Radmila Janičić, Strateški marketing, Fakultet organizacionih nauka, 2010.
 • Marija Janković, Radmila Janičić, Social network as Cultural and Communications Phenomena, Media Dialoque, Media Reasearch Center, Vol. VI, No.17, pp.463-477, ISSN 1800-7074, Podgorica, 2013.
 • Jelena Žugić, Radmila Janičić, Media Globalization and Marketing Communications, 3rd AGRIMBA – AVA Congress, Agribusiness and Rural Development as a Global Challenge, Budva, Montenegro, 2013.
 • Vinka Filipović, Radmila Janičić, Slobodanka Krivokapić, Strategic Marketing Planning of Montenegro Tourism, 3rd AGRIMBA – AVA Congress, Agribusiness and Rural Development as a Global Challenge, Budva, Montenegro, 2013.
 • Danijela Šarčević, Radmila Janičić, Perception of Women on Corporate Social Responsibility in Scientific Research Organizations in the Republic of Serbia, Dialectica, Sarajevo, 2012.
 • Mirjana Starčević, Radmila Janičić, Development of Public Relations Activities in Cultural Institutions, Intercultural Journal, No. 4, Pp. 228-239, ISSN 2217-4893, Belgrade, 2012.
 • Vesna Buha, Mirjana Gligorijević, Radmila Janičić, Vinka Filipović, Implemetation of Distance Learning in Serbia, International Science an Technology Conference, Sakarya University, Dubai, 2012.
 • Radmila Janičić, Vinka Filipović, Vesna Damnjanović, Brand Strategies Development Based on Customer Satisfaction, International Conference of Organizational Sciences Development, Portorož, Slovenia, 2011.
 • Radmila Janičić, Vinka Filipović, Integreted Marketing Communication in Education, Conference Fusion and development of East and West Managemet, Shanghai, 2008.
 • Radmila Janičić, Vesna Damnjanović, Vinka Filipović, Brand Strategies Development Based on Customer Satisfaction, International Conference about Future Organizational Development, Portorož, Slovenia, 2011.
 • Radmila Janičić, Vinka Filipović, Luca Brusati, People as Key Point in Social Marketing Strategies, Croatian Congress on Preventive Medicine and Health Promotion, Zagreb, Croatia, 2010.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • International Management Teachers Academy, IMTA, Business School Bled, IEDC, Slovenia.
 • Друштво за односе с јавношћу Србије.
 • Члан тима за израду стратегија за развој националног бренда Црне Горе.