Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Комарчевић
мр Селена Комарчевић
Асистент
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет 209а
Телефон: +381 11 39 50 869
Образовање
 • Мастер: 2012, EDHEC Business School, Nice (France),  смер: Financial Markets, мастер рад: An examination of hedge fund management companies based on the concept of databank transparency
 • Магистратура: 2010, Економски факултет у Београду, смер: International Master in Quantitative Finance, магистарски рад: Value-at-Risk and Extreme Value Theory
 • Диплома: 2004, Факултет организационих наука, смер: информациони системи и технологије, дипломски рад: Стратешко корпоративно финансирање хартијама од вредности
Универзитетска звања
 • 2012-  Асистент, Факултет организационих наука
 • 2005-2011, Асистент приправник, Факултет организационих наука
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2008 - 2011, консултант за управљање ризицима, Центар за инвестиције и финансије
 • 2007-2008, сениор аналитичар за управљање тржишним ризицима, Banca Intesa, Београд            
Истраживачка област
Статистика, Економетрија, Квантитативне финансије, Управљање ризицима
Усавршавање
 • The econometrics of Risk and Return, Summer School of Econometrics and Finance, CEMFI   Madrid, септембар 2007.
Одабране референце
 • Тотић С., Булајић М., Властелица Т., Еmpirical comparison of conventional models and extreme value theory approach in Value-at-Risk assessment, AJBM, 5 (33), 12810-12818, 2011
 • Тотић С., Ђоковић А., Миленковић Н.: Conditional extreme value theory approach in value-at-risk assessment,  XI Balkan Conference on Operational Research Balcor 2013, Београд/Златибор, pp. 716-723, (ISBN 978-86-7680-285-2)
 • Тотић С., Ђоковић А., Миленковић Н.: Hedge fund management companies and databank transparency, XIV Интернационални симпозијум SYMORG, Зборника радова, Јун 2014, Златибор.
Остала библиографија
 • Монографија: Advanced models in Value-at-Risk assessment, Задужбина Андрејевић, 2011