Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Komarčević
mr Selena Komarčević
Asistent
Katedra za operaciona istraživanja i statistiku
Kabinet 209a
Telefon: +381 11 39 50 869
Obrazovanje
 • Master: 2012, EDHEC Business School, Nice (France),  smer: Financial Markets, master rad: An examination of hedge fund management companies based on the concept of databank transparency
 • Magistratura: 2010, Ekonomski fakultet u Beogradu, smer: International Master in Quantitative Finance, magistarski rad: Value-at-Risk and Extreme Value Theory
 • Diploma: 2004, Fakultet organizacionih nauka, smer: informacioni sistemi i tehnologije, diplomski rad: Strateško korporativno finansiranje hartijama od vrednosti
Univerzitetska zvanja
 • 2012-  Asistent, Fakultet organizacionih nauka
 • 2005-2011, Asistent pripravnik, Fakultet organizacionih nauka
Ostalo radno iskustvo i angažovanje
 • 2008 - 2011, konsultant za upravljanje rizicima, Centar za investicije i finansije
 • 2007-2008, senior analitičar za upravljanje tržišnim rizicima, Banca Intesa, Beograd            
Istraživačka oblast
Statistika, Ekonometrija, Kvantitativne finansije, Upravljanje rizicima
Usavršavanje
 • The econometrics of Risk and Return, Summer School of Econometrics and Finance, CEMFI   Madrid, septembar 2007.
Odabrane reference
 • Totić S., Bulajić M., Vlastelica T., Empirical comparison of conventional models and extreme value theory approach in Value-at-Risk assessment, AJBM, 5 (33), 12810-12818, 2011
 • Totić S., Đoković A., Milenković N.: Conditional extreme value theory approach in value-at-risk assessment,  XI Balkan Conference on Operational Research Balcor 2013, Beograd/Zlatibor, pp. 716-723, (ISBN 978-86-7680-285-2)
 • Totić S., Đoković A., Milenković N.: Hedge fund management companies and databank transparency, XIV Internacionalni simpozijum SYMORG, Zbornika radova, Jun 2014, Zlatibor.
Ostala bibliografija
 • Monografija: Advanced models in Value-at-Risk assessment, Zadužbina Andrejević, 2011