Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Бенковић
др Слађана Бенковић
Редовни професор
Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство
Кабинет 402
Телефон: +381 11 39 50 826
Образовање
 • Докторат: 2004, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Управљање развојем и модалитети развоја предузећа
 • Магистратура: 2000, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Примена cost-benefit анализе у оцени инфраструктурних пројеката
 • Диплома: 1997, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Примена benefit-cost анализе у оцени инвестиционих пројеката
Универзитетска звања
 • 2014. Редовни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2010. Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2005. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Боеограду
 • 2001. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1997. Стручни сарадник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање

Ангажовање на другим факултетима Универзитета у Београду

 • од 2009. године наставник основних академских студија на предмету Пословне финансије на Шумарском факултету, Универзитета у Београду
 • од 2009. године наставник мастер студија Менаџмент у систему здравствене заштите на предмету Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите на Медицинском факултету, Универзитета у Београду

Остало

 • од априла 2007. године је рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • од 2011. године у четворогодишњем мандату је члан одбора за управљање Задужбином Ђоке Влајковића и заменика председника одбора за управљање Задужбином Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.
 • од јануара 2014. године је председник одбора за управљање Задужбином Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића
 • од 2011. до 2014. године у више наврата жирирала у такмичењима решавања студија случаја, студената факултета у региону југоисточне Европе које организује консултантска кућа Ernest&Young
 • рецензент је међународног часописа Social Indicators Research
 • члан је уређивачког одбора часописа Менаџмент – часопис за теорију и праксу менаџмента, који издаје Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
 • од јесени 2012. године члан је међународног издавачког одбора часописа Controller Info, који издаје Мagyar controlling egyesulet
Професионално искуство
 • Истраживачки пројекат: „Challenges of applying new teaching methodologies in South East European Universities“, U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, 2008-2009.
 • European Agency Union (“Funding Agency“) the implementation of the project “Training in Health Service Management” EuropeAid/124022/D/SER/YU in Serbia (“Beneficiary Country”) as lead of the consortium formed by GVG (DE), In Develop AB (SE), NI-CO (UK) and Enterprise LSE Ltd. (UK), 2009-2010.
 • Развојни пројекат: „EFFECT Serbia - training project tailored to meet the needs of FAG dealers“, Collaboration contract between MIP Politecnico di Milano and FOS, Belgrade University, Milan, July 07th 2011. (сарадник на пројекту)
 • Стратешки пројекат: „Infrastructure for Technology Inhanced Learning in Serbia“, Министарство просвете и науке, Републике Србије, извођач пројекта Факултет организационих наука, Универзитета у Београду, Београд, 2011-2015. (сарадник на пројекту)
 • Темпус пројекат EFTJP [00051-2008]: „CONCUR – Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia”, пројекат је финансиран од стране Eвропске комисије, Подизвођач пројекта: Универзитет у Београду, руководилац: проф. др Мирјана Дракулић, Београд, 2010-2012. (сарадник на пројекту)
 • Темпус пројекат FINHED [530 550]: „Towards Sustainable and Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia“ пројекат је финансиран од стране Европске комисије, Извођач пројекта: Универзитет у Београду, руководилац: проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, Београд, 2012-2015. (заменик руководиоца и сарадник на пројекту)
Истраживачка област
Модалитети финансирања развојних пројеката предузећа, Јавно-приватна партнерства као модел финансирања, Оцена исплативости улагања и процена тока новца, Очекивани приноси и трошак капитала предузећа, Технике оцењивања исплативости улагања, Одређивање структуре капитала предузећа
Усавршавање
 • током 2007/2008 академске године, гостовала је на The George Washington University (GWU), по основу истрживачког програма везаног за социјално и организационо учење. Њен боравак у USA је подржан од стране Junior Faculty Development Programкоји је основан од стране U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs. Ментор на GWU је био професор дрGeorge Jabour, Department of Finance, School of Business
 • Август 2010, похађала је тренинге под називом: Economics of Health Systems и Economic Evaluation of Health Care, наQueen Margaret University, Institute for International Health & Development (IIHD), Edinburgh, Shotland, UK
Одабране референце
 • Dragana Makajić Nikolić, Sandra Jednak, Slađana Benković, Vladimir Poznanić: Project finance risk evaluation of the Electric power industry of Serbia, Energy Policy, No. 39, 2011, pp. 6168–6177. http://.dx.doi:10.1016/j.enpol.2011.07.017
 • Познанић В, Бенковић С, Једнак С: Ризици пројектног финансирања инфраструктурних пројеката, Индустрија, Економски институт, Београд, Vol. 39(1), 2011, стр. 111-142, ISSN 0350 – 0373
 • Benković S, Barjaktarović Rakočević S, Zeremski A: The participation of financial institutions in project financing of infrastructure projects, Индустрија, Економски институт, Београд, Vol. 40(1), 2012, стр. 149-171, ISSN 0350-0373.
 • Stančić P, Čupić M, Barjaktarović Rakočević S, Benković S: Dominant shareholder, board structure and bank performance: evidence from Serbia, Индустрија, Економски институт, Београд, Vol. 40(2), 2012, стр. 51-67, ISSN 0350-0373
 • Benković S, Makojević N, Jednak S: Possibilities for development of the Electric power industry of Serbia throughout private source financing of small hidropower plants, Renewable energy, No. 50, 2013, pp. 1053-1059, http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2012.08.042.
 • Жаркић Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М: Финансијски менаџмент, ФОН, Београд, 2013. ( 500 стр, ISBN: 978-86-7680- 271-5)
 • Dobrota M, Benković S: Comparing ’Ex-Cathedra’ and II Supported Teaching Methods and Techniques, Policy of Teaching Practice, Croatian Journal of Education, Vol.16; Специјално издање No.3, pp: 91-108, 2014. ISSN: 1848-5189.
 • Mandic K, Delibasic B, Knezevic S, Benkovic S: Analysis of the financial parameters of Serbian banks through the application of the Fuzzy AHP and TOPSIS methods, Economic Modelling, Vol. 43, December 2014, pp. 30-37, http://.dx.doi:10.1016/j.econmod.2014.07.036.
Остала библиографија

Монографије

 • Žarkić Joksimović N, Benković S, Jovanović N: The impact of public procurement on the implementation of public-private partnerships, in: Maja Levi Jaksic, Sladana Barjaktarovic Rakocevic & Milan Martic (eds), Inovative Management and Firm Performance An Interdisciplinary Approach, Palgrave Macmillan, London, UK, 2014, pp. 91-105, ISBN: 978-1-137-40220-2
 • Benković S, Barjaktarović Rakočević S, Žarkić Joksimović N: Potentials of the electric power industry financing in Serbia through public-private partnership, in: Nelly Daszkiewicz & Krzistof Wach (eds), Business Environment and Its Internationalisation – Selected Evidences from CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology Publishers, Gdańsk 2014, pp. 79-89, ISBN 978-83-7348-584-6

Међународне конференције

 • Žarkić Joksimović N, Benković S: Implementation of Public-Private Partnership Concept in Infrastructure Financing in Serbia, Quality, Innovation, Future, 31st International Conference on Organizational Science Development, Порторож, Словенија, 2012, стр. 1423 – 1428. ISBN: 978-961-232-254-0
 • Benković S, Barjaktarović Rakočević S: The implementation of learning methods and techniques in the Serbian University Classroom, 15th Toulon Verona Conference, Rishon Lezion, Israel, 2012, стр. 1-7, ISBN: 978-88-904327-2-9
 • Benković S, Milosavljević M, Dmitrović D: Towards a digitalization of financial reporting: An empirical study in Serbia, 7th International Conference for Young Researchers: Breakthrough Points of World Economy in the 21st Century, Gödöllő, Hungary, 12 - 14 November, 2012, стр. 20-26, ISBN: 978-963-269-319-4
 • Benković S, Milosavljević M, Barjaktarović Rakočević S: The benefits of implementing public-private partnership in local government infrastructure financing – the case of Serbia,The 21st NISPAcee Annual Conference "Regionalisation and Inter-regional Cooperation”, Belgrade, Serbia, May 16-18, 2013, стр. 1-10, ISBN: 978-80-89013-68-5
 • Benković S, Zipovski Lj: Municipal bonds as a model of project financing of infrastructure projects, XIV International Symposium: New business models and sustainable competitiveness, Zlatibor, Serbia, Jun, 2014. pp. 633-641, ISBN: 978-86-7680-295-1
 • Veljko Dmitrović, Snežana Knežević, Slađana Benković, Draginja Đurić: Intellectual Capital as a Key Performance Management in Crisis, IFSAM 2014 World Congress in Tokyo, Japan, September 2-4, 2014

Радови у научном часопису националног значаја објављени у целини

 • Бенковић С, Милосављевић М: Ризици пројектног финансирања, Маnagement, Година XV, Број 56, септембар, стр. 13-21, ISSN: 0354-8635, 2010
 • Бенковић С: Ефикасност примене јавно-приватног партнерства на унапређење инфраструктуре, Management- часопис за теорију и праксу менаџмента, Година XVI, Број 58, Март, стр. 37-42, ISSN: 0354-8635, 2011
 • Барјактаровић Ракочевић С, Бенковић С, Кнежевић С: Корпоративно управљање у банкама у Србији, Management - часопис за теорију и праксу менаџмента, Vol. 16(61), 2011. стр. 5-13.  ISSN 1820-0222; COBISS.SR-ID188378124 
 • Бенковић С, Ракочевић Барјактаровић С: Утицај закона о финансирању инфраструктуре од стране јавно-приватног партнерства, Facta universitatis - series: Economics and Organization, Vol. 8(4), 2011, стр. 401-409, ISSN 0354 – 4699 УДЦ 334.752 338.49:336.13 COBISS.SR ID=515052698
 • Benković S, Dobrota M: Application of teaching methods and techniques in Serbian Universities: progress over time, Management - часопис за теорију и праксу менаџмента, Vol. 17 (63), 2012, стр. 35-43, ISSN 1820-0222; COBISS.SR-ID188378124
 • Jovanović P, Benković S: Improvements in organizing public procurement at the local self-government level in Serbia, Management - часопис за теорију и  праксу менаџмента, Vol. 17 (64), 2012, стр. 25 - 32, ISSN 1820-0222; COBISS.SR-ID188378124
 • Benković S, Milosavljević M, Petrović N: Potentials of hydroelectric power plant financing through the concept public-private partnership in Serbia, Organization and Management, The committee on organizational and management sciences &Warsaw School of Economics, No. 1, (154), 2013, pp. 23-33. ISSN 0137-5466, http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/oik/kwartalnik_oik/2013_1/2013_154/2013_NR_1%28154%29_EN.pdf