Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Цицварић Костић
др Славица Цицварић Костић
Редовни професор
Катедра за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу
Кабинет 311б
Телефон: +381 11 39 50 935
Образовање
 • Докторат: 2010, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, „Стратешка улога маркетинга и односа с јавношћу у унапређењу управе и развоју електронских услуга“
 • Магистратура: 2005, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, „Интеграција активности маркетинга и односа с јавношћу у процесу развоја бренда“
 • Диплома: 2000, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, „Логистичка функција у CALS окружењу“
Универзитетска звања
 • 2011-данас, Доцент, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • 2005-2011. Асистент, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • 2001-2005. Асистент приправник, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2007-2008, Менаџер за односе с јавношћу, MPC Properties&Merrill Lynch
 • 2007, Директор пословног развоја, Виши консултант, Hauska&Partner International Communications
Професионално искуство
 • 2014, Оснивање Бугарско српске привредне коморе: Стратегија развоја Бугарско српске привредне коморе 2014-2019, Истраживање тржишта српске стране пограничне зоне, Истраживање потреба компанија српске стране пограничне зоне, члан тима, Пројекат суфинансиран од ЕУ преко ИПА програма
 • 2013, Презентација савременог концепта управљања људским ресурсима у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, тренинг запослених у области комуникација, члан тима, Sida - Swedish International Development Cooperation Agency and The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
 • 2013, USAID Business Enabling Project, Иницијативе за унапређење јавне управе у Србији, курсеви из области комуникација и протокола за запослене у владиним институцијама, члан тима, УСАИД
 • 2010, Израда Правила пословног понашања, комуникације и облачења за запослене на Факултету организационих наука и за студенте, члан тима, Факултет организационих наука
 • 2009-2010, Кампања за увођење новог идентитета Факултета организационих наука, члан тима, Факултет организационих наука
 • 2010, Темпус пројекат CONCUR – Курсеви за преквалификацију дипломираних студената у Србији, члан тима, ТЕМПУС
 • 2008-2010, Увођење међународних стандарда квалитета ИСО 9001 на Факултету организационих наука, процеси: Односи с јавношћу, Организација догађаја, Организација испита, члан тима, , Факултет организационих наука
 • 2009, Skills@Work Challenge, Супервизор за јавни наступ такмичења за младе таленте из средњих школа, из 9 земаља југоисточне Европе, Junior Achievement Young Enterprise Europe and British Council
 • 2009, Истраживање задовољства пацијената у здравственом систему Србије, Словеније и Македоније, члан тима
 • 2004-2008, Програм преквалификације вишка војног кадра, члан тима, Министарство одбране Србије, Министарство одбране Велике Британије
 • 2007, Унапређење компетенција запослених у локалној самоуправи у општини Голубац, члан тима, Европска агенција за реконструкцију ЕАР и општина Голубац
 • 2007, The Path of Internationalisation and Integration in the Europe of Region  - пројекат партнерства високо образовних институција у Јужној и Источној Европи, члан Србије у Међународном саветодавном одбору, Fh Joanneum University of Applied Sciences in Graz, Austria
 • 2006, OSCE – Приближавање Парламента јавности, Унапређење капацитета Информативног центра Народне скупштине, члан тима, Мисија ОЕБС у Србији и Црној Гори
 • 2002-2014, Организација међународног симпозијума SymOrg, члан тима, Факултета организационих наука
 • 2002, Бизнис план за конструкцију Менаџмент центра на Факултету организационих наука, члан тима, Факултет организационих наука
 • 2002, Дефинисање стратегије развоја и репозиционирање производног пргорама ваздухопловног завода “Орао”, Бијељина, Босна и Херцеговина, члан тима
 • 2001, Бизнис план за Институт за заштиту биља и животне средине, Београд, члан тима
Истраживачка област
Бренд менаџмент, Комуникације, Релациони маркетинг у јавној управи
Усавршавање
Гостујућа предавања
 • Факултет за управу Универзитета у Љубљани, магистарске студије Менаџмент у управи (заједнички програм Универзитета у Београду и Универзитета у Љубљани), наставник на предмету Односи с јавношћу, 2007 – данас
 • Институт за комуникацијске студије у Скопљу, Македонија, магистарске студије Управљање стратегијским комуникацијама, наставник на предмету Бренд и креативна стратегија, 2014 - данас
 • ISM University of Economics and Management, Литванија, мастер студије, наставник на предмету Међународни маркетинг менаџмент, 2013
 • Faculty of Economics and Management, Slovak Agricultural University in Nitra, Словачка, гостујући предавач на предмету Међународни маркетинг, 2006

Стручна усавршавања

 • 2013, Сертификован тренер, ниво 5/7, Chartered Management Institute, Велика Британија
 • 2008, “Маркетинг алати и технике”, МПЦ Холдинг, Србија
 • 2008, “Business Protocol  and Professional Image”, Статус, Словенија
 • 2007, “Project Management”, Next Level Consulting, Аустрија
 • 2006, "Brand Management and Marketing Communications" The William Davidson Institute at the University of Michigan and Zagreb School of Economics and Management
 • 2006, Marketing Business School - ПР специјализација "Јавни наступ  - медији и презентација"
 • 2005, Integrated Marketing Communications Consulting Agency “Advertising, Sales Promotion and Public Relations” и “Brand Management”, курс одржао Heinz G. Zenk, директор Маркетиншких комуникација Nestlé Deutschland AG, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • 2004, “Academic Skills Advancement”-за асистенте факултета, Београдска отворена школа
 • 2002, “Бизнис план - пракса“ Management Centre Belgrade
Одабране референце
 • Цицварић Костић, С., Филиповић, В., Вукмировић, Ј. (2014). Marketing Orientation and Business Performance of Public Administration, поглавље у монографији: "Innovative Management and Firm Performance – an Interdisciplinary Approach", (Eds) М. Леви Јакшић, С. Барјактаровић Ракочевић, М. Мартић, Palgrave MacMillan, стр. 187-199, ISBN: 978-1-137-40220-2
 • Цицварић Костић, С., Окановић, М., Милосављевић, М., Вукмировић, Ј. (2013). Antecedents of Citizens’ Satisfaction with Local Administration in Serbia, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 40 E/October/2013, 22-34, IF(2012):0.380, SSCI
 • Цицварић Костић, С. (2011). Комуникације и релациони маркетинг: примена у јавној управи, Београд: Задужбина Андрејевић, ISBN 978-86-7244-980-8
 • Окановић, М., Милосављевић, М., Цицварић Костић, С., Властелица Бакић, Т. (2013). Drivers of unpleasant experiences in virtual social network context, TTEM - Technics Technologies Education Management, 8(4) 11/12, 1804-1809, ISSN: 1840-1503, IF(2012): 0.414, SCIe
 • Дамњановић, В., Филиповић, В., Цицварић Костић, С., Новчић, Б., Јаничић, Р. (2011). Managers’ Orientation of Health Care Organization – Comparasion Study of Serbia, Macedonia and Slovenia, HealthMed, 5(6) , Suppl. 1: 2206-2213, IF(2010): 0.331, SCIe
 • Филиповић, В., Цицварић, С., Штављанин, В., Дамњановић, В., Радојичић, З., Жаркић Јоксимовић, Н., Гогић, А. (2010). The Influence of Managers’ Proactive Approach to Healthcare Institutions’ Communication Activities on Patient Satisfaction, Војносанитетски преглед, 67(4): 267-271, IF(2010): 0.199, SCIe
 • Властелица Бакић, Т., Крстовић, Ј., Цицварић Костић, С. (2012). Пословна оправданост друштвено одговорног пословања, Маркетинг, 43(3): 191-198.
 • Крстовић, Ј., Властелица Бакић, Т., Цицварић Костић, С. (2012). The role of business in the society, Management, ISSN 0354-8635 (Serbian ed.), ISSN 1820-0222 (English ed.), 67-72.
 • Цицварић, С., Дракулић, М., Девјак, С., Филиповић, В., Жаркић Јоксимовић, Н., Дамњановић, В., Дракулић, Р., Никодијевић, А. (2009). "Public Administration Relations with Media: The Case of Serbia", поглавље у монографији "Contemporary Issues in Public Policy and Administrative Organization in South East Europe", (Eds) М. Винтар, П. Певцин, Универзитет у Љубљани, Факултет за управу, стр. 313-334, ISBN 978-961-262-017-2
 • Цицварић, С. (2006). Бренд – креирање, позиционирање и одржавање, Београд: Задужбина Андрејевић, ISSN 1450-653X, ISBN 86-7244-563-5
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Друштво Србије за односе с јавношћу (члан Савета 2012-)
 • Стручни жири за доделу годишњих ПРизнања Друштва Србије за односе с јавношћу (2012-2014, 2014-2016)
 • Европска маркетинг академија EMAC-European Marketing Academy (2012 - данас)
 • International Advisory Council of Marketing Practitioners (2011 – данас)
 • Редакциони одбор часописа International Journal of Marketing Principles and Practices (2011 – данас)
Награде и признања
 • Победник XXIV конкурса “Задужбине Андрејевић” за објављивање докторских дисертација и XX конкурса за објављивање магистарских теза
 • Друштво Србије за односе с јавношћу – Награда за најбољи инситутуционални програм односа с јавношћу у 2005. години
 • Најбољи дипломирани студент (генерација 1996/97 Факултет организационих наука)
 • Школарина норвешке Владе за академску изврсност