Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Миладиновић
др Слободан Миладиновић
Редовни професор
Катедра за менаџмент људских ресурса
Кабинет 215
Телефон: +381 11 39 50 829
Образовање
 • Докторат: 1999. Филозофски факултет Универзитета у Београду, Социјална репродукција и друштвена свест владајућих елита у Србији и Хрватској пред распад СФРЈ
 • Магистратура: 1993. Филозофски факултет Универзитета у Београду, Истраживање вертикалне покретљивости у југословенском друштву
 • Диплома: 1983. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Социолошки аспекти феномена оартиципације у развијеним капиталистичким земљама
Универзитетска звања
 • 2009, Редовни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004. Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1999. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1993. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1989, Асистент приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 1985-1989, одговорни стручни сарадник у одељењу статистике, руководилац статистичке службе, Институт за социологију и психологије рада – Ергономија, Ниш
Професионално искуство
 • Учествовао у већем броју истраживања и научних пројеката
Истраживачка област
Социологија
Усавршавање
 • 2002/03. Гостујући наставник на технолошком Факултету у Зворнику, универзитет у Источном Сарајеву
Одабране референце
 • Слободан Миладиновић: Elite raspada. Beograd. Službeni glasnik, 2009. str. 289.
 • Слободан Миладиновић: Etnički odnosi i identiteti. Beograd: FON. 2008. str. 147.
 • Слободан Миладиновић: Društvo u raskoraku. Beograd. Nova srpska politička misao. 2008. str. 250.
 • Слободан Миладиновић: Osnovi sociologije organizacije, FON, Beograd, 2007. str. 380.
 • Слободан Миладиновић: Uvod u sociologiju organizacije, FON, Beograd, 2004. str. 380.
 • Slobodаn Milаdinović: Research into attitudes about social change and global models of governance, Management vol. XIX. no. 25/2014. pp. 15-23, DOI: 10.7595/management.fon.2014.0023 ISSN 1820-0222
 • Slobodаn Milаdinović: “Питање еколошке одрживости популационог раста. Teme, vol. XXXVI, br. 2/2012. стр. 581-595.
 • Slobodаn Milаdinović: „Two Faces Of Social Capital In Structural Trends: Bonding And Bridging”, Predrag Cvetičanin, Ana Birešev (eds): Social and Cultural Capital in Western Balkan Societies, Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe & The Institute for Philosophy and Social Theory of the University of Belgrade, Niš – Belgrade, pp. 59-74.
 • Slobodаn Milаdinović: The Function of Information Communication Technology in Creation of Social Capital, Vladimir Urošević (ed): Cyber Crime and the Links to Irregaular Migration and Human Trafficking, Ministry of the Interior of the Republic of Serbia, Belgrade, 2014. pp. 23-92. ISBN978-86-83397-17-4
 • Слободан Миладиновић: Декласирани или на маргини друштвене струkтуре, Социолошки преглед, vol. XLVIII (2014), no. 1, стр. 47–68. ISSN 0085 - 6320
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Југословенско удружење за научно истраживање религије ЈУНИР
 • Српско социолошко друштво ССД
 • Удружење технологија и друштво
 • Члан уредништва часописа:
  • Социолошки преглед
  • Нова српска политичка исао