Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Комазец
Стефан Комазец
Асистент
Катедра за организацију пословних система
Кабинет 314
Телефон: +381 11 39 50 814
Образовање
 • Мастер: 2013, Факултет организационих наука, Универзитета у Београду, Процесни приступ унапређењу организационе структуре
 • Диплома: 2011, Факултет организационих наука, Универзитета у Београду, Мерење перформанси стратешких алијанси
Универзитетска звања
 • 2014. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2012. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2012, Предавач, Универзитет у Београду - TEMPUS програм из области Менаџмент пословних перформанси;
Професионално искуство
 • 2015, Анализа и оптимизација групе оперативних процеса „Value Added Services“, Стручни консултант, Милшпед доо
 • 2014, Мапирање пословних процеса, Стручни консултант, ЈП Транснафта;
 • 2014, Нормирање радних места, Стручни консултант, ЈП Електромрежа Србије;
 • 2014, Оптимизација и унапређење ефикасности пословних процеса и предлог модела унутрашње организације и систематизације послова, Стручни консултант, ЈКП Паркинг сервис Београд;
 • 2014, Оптимизација организације пословних процеса – мапирање пословних процеса; Стручни консултант, ЈП Електромрежа Србије;
 • 2014, Анализа перформанси организационе структуре јавних и јавних комуналних предузећа у Београду, Стручни консултант, Секретаријат за привреду Града Београда;
 • 2014, Оптимизација процеса, смањење трошкова производње и унапређење финансијских перформанси, Стручни консултант, Soja Protein - Victoria Group;
 • 2013, Могућности и модели реструктурирања јавних предузећа ГО Обреновац, Аутор студије, Синдикат ЈП СКЦ Обреновац;
 • 2013, Анализа утицаја процеса приступања Србије ЕУ на локалне самоуправе у области јавних набавки, Аутор студије, Стална конференција градова и општина – СКГО;
 • 2012, Унапређење организације предузећа јавног сектора ГО Обреновац применом стандардизације система зарада, Стручни консултант, Управа градске општине Обреновац;
 • 2012, Унапређење организације предузећа јавног сектора Града Београда применом стандардизације елемената организације и функција подршке основној делатности, Стручни консултант, Секретаријат за привреду Града Београда;
 • 2011, Унапређење организационе структуре, Стручни консултант, АД Југословенско речно бродарство;
 • 2011, Унапређење организационе структуре, систематизација и вредновање послова, Стручни консултант, ЈКП Топлана-Ваљево;

Истраживачка област
Пројектовање организације, Организационе промене, Реструктурирање, Развој пословних модела, Управљање пословним процесима, Менаџмент јавног сектора
Одабране референце
 • Jaško O., Todorović, I. & Komаzec, S. (2013). The Holding Company as a Possible Institutional Solution for the Public Sector Organization. In Levi Jakšić, M., Barjaktarović Rakočević, S., Martić, M. (Ed.) Innovative Management and Firm Performance: An Interdisciplinary Approach, pp. 165-186. Hampshire, UK: Palgrave MacMillan.
 • Todorović, I., Čudanov, M. & Komаzec, S (2014). Improvement of Organizational Knowledge Transfer through Integration of Functional Silos in Smart Network: Case Study of Public Enterprises. In Ordoñez de Pablos, P., Jovell Turró, L., Tennyson, R. D., Zhao, J. (Ed.) Knowledge Management for Competitive Advantage During Economic Crisis, pp. 299-309. Hershey, PA, USA: Idea Group Publishing. DOI: 10.4018/978-1-4666-6457-9.
 • Krivokapić, J., Todorović, I. & Komаzec, S. (2013). Osnovi organizacije i menadžmenta – praktikum. Beograd, Srbija: Fakultet organizacionih nauka. ISBN: 978-86-7680-277-7 1.
 • Jeraj, M., Marič, M., Todorović, I., Čudanov, M. & Komаzec, S. (2015). The Role of Openness and Entrepreneurial Curiosity in Company’s Growth. Amfiteatru Economic Journal, XVII(38).
 • Todorović, I., Komаzec, S. & Čudanov, M. (2013). Different successful patterns for implementing holding model in public sector. Business Systems Research Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 58-67.
 • Todorović, I., Komаzec, S., Marič, M. & Krivokapić, J. (2013). Cost-Effective Restructuring Based on Process Approach. Organizacija, Vol. 46, No. 4, pp. 157-164. ISSN: 1318-5454.
 • Komаzec, S, Todorović, I. & Jevtić, M. (2012). Application of Process-Based Organization Model as a Basis for Organizational Structure Improvement. Strategic Management, Vol. 17, No. 4, pp. 41-49. ISSN 1821-3448.
 • Komаzec, S., Todorović, I., Krivokapić, Đ & Jaško, O. (2013). Capacities of Local Self-Governments in Serbia for Compliance with EU Directives on Public Procurement. Management - Journal for Theory and Practice, 2013(69), pp. 15-23. DOI: 10.7595/management.fon.2013.0030
 • Komаzec, S, Todorović, I. & Krivokapić, J. (2013). Job Standardization as a Part of Bottom-up Approach to Introducing Holding in Public Sector: Case of Public Enterprises of Belgrade. In Glinskiy, V. V. (Ed.) Challenges of the Modern World: International Scientific and Practice Conference, Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia, pp. 245-251. ISBN: 978-5-7014-0628-3.
 • Todorović, I., Čudanov, M. & Komаzec, S (2012). Interrelationships of Changes in Organizational Structure and Technology. In Ferjan, M., Kljajić Borštnar, M., Marič, M., Pucihar, A., Bernik, M. (Ed.) Quality, Inovation, Future: Proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development, Moderna organizacija, Kranj, Slovenia, pp. 1264-1271. ISBN 978-961-232-254-0.
Остала библиографија
 • Krivokapić, J., Komаzec, S & Todorović, I. (2012). Forms of Financing Mergers and Acquisitions. In Levi Jakšić, M., Barjaktarović Rakočević, S. (Ed.) Proceedings of the 13th International Symposium of Organizational Sciences: Innovative Management & Business Performance, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, Serbia, pp. 726-730. ISBN 978-86-7680-254-8.
 • Komаzec, S, Todorović, I. & Krivokapić, J. (2012). Extending Holding as Institutional Model to Public Sector. In Levi Jakšić, M., Barjaktarović Rakočević, S. (Ed.) Proceedings of the 13th International Symposium of Organizational Sciences: Innovative Management & Business Performance, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, Serbia, pp. 1447-1454. ISBN 978-86-7680-254-8.
 • Todorović, I., Komаzec, S. & Jevtić, M. (2012). Benefits of Introducing Holding Institutional Model to Public Sector in the City of Belgrade. In Levi Jakšić, M., Barjaktarović Rakočević, S. (Ed.) Proceedings of the 13th International Symposium of Organizational Sciences: Innovative Management & Business Performance, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, Serbia, pp. 1455-1461. ISBN 978-86-7680-254-8.
 • Todorović, I., Komаzec, S, Čudanov, M. (2012). Institutional Model Alternatives for Public Sector Organization: Analysis of Holding Approach – Advantages and Issues. In Ivković, M., Pejić Bach, M., Šimičević, V. (Ed.) Proceedings of the IBC 2012 1st International Internet & Business Conference, Udruga za promicanje poslovne informatike – BIT, Zagreb, Croatia, pp. 96-101.
 • Čudanov, M., Todorović, I., Mijatović, I., Komаzec, S (2012). ICT decision-making process improvement: Applied solutions for authority distribution related to strategic ICT issues. In Vranešević, T., Peručić, D., Mandić, M., Hudina, B. (Ed.) 1st International M-Sphere Conference for Multidisciplinarity in Business and Science: Book of Abstracts, Accent, Zagreb, Croatia, p. 14. ISBN: 978-953-99762-9-1.
 • Čudanov, M., Krivokapić, J., & Komаzec, S (2012). Cloud computing as incentive for development of new business model in bioinformatics. Proceedings of the 2nd International Conference on Internet Society Technology and Management - ICIST 2012, Kopaonik, Serbia, February 29th – March 3rd 2012.
 • Čudanov, M., Krivokapić, J., & Komаzec, S (2012). Business Model of Bioinformatic Company in Serbia, Zbornik radova YU INFO 2012 - 18. Konferencija o informacionim i komunikacionim tehnologijama, Kopaonik, Srbija pp. 254-259, ISBN: 978-86-85525-09-4 available online: http://www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2012/default.html
 • Jaško, O., Golubović, D., Komаzec, S & Todorović, I. (2013). Mogućnosti i modeli restrukturiranja javnih preduzeća GO Obrenovac. Obrenovac, Srbija: Sindikat JP SKC Obrenovac. ISBN: 978-86-917331-0-0.
 • Todorović, I., Komаzec, S, Krivokapić, J., Čudanov, M., Jaško, O., Marič, M. (2013). Improving control in organization by introducing process organizational model.In Balantič, Z, Ferjan, M., Kljajić Borštnar, M., Leskovar, R., Marič, M., Pucihar, A. (Ed.) Smart Organization: High Potentials, Lean Organization, Internet of Things: Proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development, Moderna organizacija, Kranj, Slovenia, pp. 1122-1130. ISBN: 978-961-232-264-9.
 • Rajković, I., Todorović, I.,Komаzec, S & Săvoiu, G. (2013). Explaining the Dynamics of Euroisation Using Electric Circuits Models with Empirical Evidence. Econophysics, Sociophysics & other Multidisciplinary Sciences Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 36-41.  ISSN: 2247 - 2479.
 • Jovanović, M., Todorović, I., Komаzec, S & Savić, G. (2013). Measuring the efficiency of universities using DEA models. In Merkač Skok, M., Cingula, M. (Ed.) Knowledge and business challenge of globalization in 2013: conference proceedings of the 5th international scientific conference, Faculty of commercial and business sciences, Celje, Slovenia, pp. 563-596. ISBN: 978-961-6825-83-2.
 • Krivokapić, J., Todorović, I. & Komаzec, S (2013). Job Standardization as a Tool for Improving Allocation of Human Resources in Public and Communal Enterprises in Belgrade. In Tipurić, D., Podrug, N. (Ed.) Proceedings of the 1st International OFEL Conference on Corporate Governance - Organizational, Financial, Ethical and Legal Issues of Corporate Governance, CIRU - Governance Research and Development Centre, Zagreb, Croatia, pp. 963-971. ISBN: 978-953-57413-2-9.
 • Krivokapić, J., Todorović, I., Komаzec, S, Marič, M. & Jevtić, M. (2014). Using Spreadsheet as a Tool in Organizational Analysis. In Proceedings of the 33rd International Conference on Organizational Science Development FOCUS 2020, Portoroz, Slovenia, March 19th-21st, 2014.
 • Jevtić, M., Todorović, I. & Komаzec, S. (2014). Comparison of Different Quantitative Approaches to Assesment of Organizational Culture. In Marković, A., Barjaktarović Rakočević, S. (Ed.) Proceedings of the 14th International Symposium of Organizational Sciences: New Business Models and Sustainable Competitiveness. Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, Serbia, pp. 1289-1297. ISBN: 978-86-7680-295-1.
 • Todorović, I., Komаzec, S & Jevtić, M. (2014). Public Sector Downsizing Through Centralization of Non-Core Functions: Belgrade Case Study. In Marković, A., Barjaktarović Rakočević, S. (Ed.) Proceedings of the 14th International Symposium of Organizational Sciences: New Business Models and Sustainable Competitiveness. Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, Serbia, pp. 1298-1305. ISBN: 978-86-7680-295-1.
 • Jovanović, M., I., Todorović, I. & Komаzec, S (2014). The Need for a Multidisciplinary Approaches in Developing and Implementing a Global Strategy. Econophysics, Sociophysics & other Multidisciplinary Sciences Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 26-32.  ISSN: 2247 – 2479.
 • Jevtić, M., Todorović, I., Komаzec, S & Jaško, O. (2014). Using Revenue per Employee as a Tool for Decision-Making in Public Sector Management. In Book of Abstracts of the IFSAM 12th World Congress "Management in Crisis", Tokyo, Japan, September 2-4.
 • Komаzec, S, Todorović, I. & Jaško, O. (2014). Standardization of Process Management as a Tool for Introducing the Process Approach to Organization. In Mijatović, I., Filipović, J., Horvat, A. (Ed.) Proceedings of 11th International Conference "Standardization, Prototypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration", Faculty of Organizational Sciences, Belgrade, Serbia, pp. 65-73. ISBN: 978-86-7680-299-9.
 • Lukić, M., Marković, G., Matić, I., Pavlović, D., Todorović, I. & Komаzec, S (2014). Correlation between Networking and Citation in Scientific Publishing. In Proceedings of 2nd International Conference on Advanced Education Technology and Management Science AETMS2014, December 25-26, 2014, Hong Kong, China.
Награде и признања
 • Награда Факултета организационих наука за најбољег дипломираног студента одсека за Управљање квалитетом генерације уписане 2007. године;