Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Rajković
Teodora Rajković
Asistent
Katedra za upravljanje proizvodnjom i uslugama
Kabinet B008