Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Обрадовић
др Тијана Обрадовић
Доцент
Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство
Кабинет 214
Телефон: +381 11 39 50 875
Образовање
 • Докторат: 2014, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Концепт управљања организацијом заснован на индикаторима финансијских перформанси
 • Диплома: 2004, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Процена предузећа – основ формулисања пословне стратегије
Универзитетска звања
 • 2013. Асистент, Факултет организационих наука,Универзитет у Београду
 • 2008. Асистент – приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004. Асистент – приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • Од 2011. и тренутно, Пројекат основних истраживања “Истраживање савремених тенденција стратешког управљања применом специјализованих менаџмент дисциплина у функцији конкурентности српске привреде”, евиденциони број - 179081, истраживач-приправник, Министарство за просвету и науку Републике Србије.
 • 2010, Пројекат израде студије изводљивости за пројекта „Заштита од буке на путевима Србије“,сарадник на пројекту, Лабораторија за акустику и предузеће „Јавни путеви Србије“.
 • 2008, пројекат Уједињених нација UNDP PRO2, тренер, Уједињене нације.
 • 2007, Пројекат Привредне коморе Браничевско-пожаревачког округа „Анализа пословања предузећа браничевског и подунавског округа“.
 • 2007, пројекат Студије изводљивости за оснивање академије аудио-визуелних уметности у Београду.
 • 2005, Пројекат „Развој и примена модела финансијске анализе на малим и средњим предузећима“, Привредне коморе Браничевско-пожаревачког округа.
 • 2004, Програм преквалификације вишка војног кадра за цивилна занимања ПРИСМА,предавач,Министарство одбране Републике Србије и Министарство одбране Велике Британије. 
Истраживачка област
Управљачко рачуноводство, Анализа финансијских извештаја, Финансијски менаџмент 
Усавршавање
 • Европска лиценца пословних компетенција EBC*L – Тренинг тренера, ниво А, од 2007. године.
 • Обука за коришћење посебних метода наставе „Case Method Teaching ECCH: Bringing the real world into your classroom“, 2007. године.
 • Програм International Management Teachers Academy – IMTA 2006, Faculty Development Program, Блед, Словенија, сертификат из области Финансија, издат од стране Central and East European Management Association (CEEMAN), 2006. године.
 • Главни програм Београдске отворене школе током школске 2001/2002. године.
 • Летња школа економске политике Г17 Института 2001. године.
Одабране референце
 • Latinović, M., Obradović, T: The Performance of Socially Responsible Investments. In J. Klich (Ed.), Modern Challenges for International Business in Europe (pp. 29-40), 2013. Krakow: Cracow University of Economics. ISBN 978-83-939576-1-3. (M14)
 • Obradović V, Todorović M, Mihić M, Obradović T, Toljaga-Nikolić D: Application of FEAHP Method in Noise Protection Projects Selection: The Case Of Serbian Public Roads, Environmental Engineering and Management Journal, IF (2012)=1,117, eISSN: 1843-3707 (accepted for publication 2014) (M23)
 • Obradović T, Dmitrović V, Latinović M: Performance Management Methdology: Integrative Approach, XIV International Symposium SymOrg jun 2014, 2014, Zlatibor, Srbija. (M33)
 • Obradović, V, Mihić, M, Obradović, T: Ex-Post Project Assessment: What Do We Learn From It? Project Management Symposium: Project Management in a Risky World, August, 2012, University of Texas, Dallas, USA. (M33)
 • Obradović, T, Latinović, M, Dmitrović, V: Performance Based Sucess – Myth or Reality, XIII International Symposium, SymOrg 2012, jun 2012, Zlatibor, Srbija. (M33)
 • Obradović, T, Dmitrović, V, Latinović, M: Application of Contemporary Cost Management Concept in Serbian Local Government, 14th Toulon-Verona Conference, septembar 2011, University of Alicante, Spain. (M33)
 • Dmitrović V, Obradović T, Žarkić Joksimović N: The role of an accounting information system in contemporary conditions, Accounting and Management Information Systems AMIS2009 International Conference, Bucharest, 2009. (M33)
 • Обрадовић Т, Обрадовић В: Интегрално управљање перформансама организације као предуслов конкурентности српске привреде. У: Петровић, Дејан (ур.). Истраживање и анализа повезаности примене специјализованих менаџмент дисциплина и конкурентности српске привреде. Београд: Факултет организационих наука, 2013, стр. 140-158. [ИСБН 987-86-7680-269-2] (М44)
 • Žarkić Joksimović N, Dmitrović V, Obradović T: The Importance of Professional Ethics for the Quality of Financial Reporting, The Annals of the Faculty of Economics Subotica, Faculty of Economics, Subotica 2009, vol. 45, No. 22, ISSN 0350-2120, p. 207-213. (M52)
 • Obradović T, Latinović, M, Dmitrović, V: Inovativno upravljanje: evolucija koncepta menadžmenta performansi, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2013 – Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu, Udruženje za upravljanje projektima Srbije,  Zlatibor, Srbija, jun, 2013. (M63)
Остала библиографија
Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја:
 • Latinović, M., Obradović, T: The Performance of Socially Responsible Investments. In J. Klich (Ed.), Modern Challenges for International Business in Europe (pp. 29-40), 2013. Krakow: Cracow University of Economics. ISBN 978-83-939576-1-3. (M14)
Радови објављени у научним часописима међународног значаја:
 • Obradović V, Todorović M, Mihić M, Obradović T, Toljaga-Nikolić D: Application of FEAHP Method in Noise Protection Projects Selection: The Case Of Serbian Public Roads, Environmental Engineering and Management Journal, IF (2012)=1,117, eISSN: 1843-3707 (accepted for publication 2014) (M23)
 • Latinović, M., Obradović, T: The Performance of Socially Responsible Investments. Entrepreneurial Business and Economics Review, 1(2),  2013, pp. 29-40. ISSN 2353-883X (M23)
Зборници међународних научних скупова:
 • Obradović T, Dmitrović V, Latinović M: Performance Management Methdology: Integrative Approach, XIV International Symposium SymOrg jun 2014, 2014, Zlatibor, Srbija. (M33)
 • Latinović, M., Obradović T., Dmitrović, V: Empirical Evidence on Efficiency of Traditional Versus Behavioural Asset-Pricing Models: An Overview, XIV International Symposium SymOrg jun 2014, 2014, Zlatibor, Srbija. (M33)
 • Dmitrović, V., Latinović, M., Obradović T: Financial Reporting in Contemporary Business Conditions, XIV International Symposium SymOrg jun 2014, 2014, Zlatibor, Srbija. (M33)
 • Latinovic, M, Obradovic, T: Performance of Socially Responsible Investments, International Scientific Conference on International Entrepreneurship and Internationalization of Firms in Visegrad Countries V4, Cracow University of Economics, Poland, Kraków, april, 2014. (M33)
 • Obradović, V, Mihić, M, Obradović, T: Ex-Post Project Assessment: What Do We Learn From It? Project Management Symposium: Project Management in a Risky World, August, 2012, University of Texas, Dallas, USA. (M33)
 • Obradović, T, Latinović, M, Dmitrović, V: Performance Based Sucess – Myth or Reality, XIII International Symposium, SymOrg 2012, jun 2012, Zlatibor, Srbija. (M33)
 • Dmitrović, V, Knežević, S, Obradović, T: Intellectual Capital – a Challenge for Adequate Financial Reporting, XIII International Symposium, SymOrg 2012, jun 2012, Zlatibor, Srbija. (M33)
 • Latinović, M, Obradović, T, Dmitrović, V: Real Options and Emerging Markets: An Overview, 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011),  septembar 2011, Thessaloniki, Greece. (M33)
 • Obradović, T, Dmitrović, V, Latinović, M: Application of Contemporary Cost Management Concept in Serbian Local Government, 14th Toulon-Verona Conference, septembar 2011, University of Alicante, Spain. (M33)
 • Dmitrović V, Obradović T, Žarkić Joksimović N: The role of an accounting information system in contemporary conditions, Accounting and Management Information Systems AMIS2009 International Conference, Bucharest, 2009. (M33)
 • Žarkić Joksimović N, Dmitrović V, Obradović T, Professional Ethics in Function of Financial Reporting About Company Performances, XIV International Scientific Symposium, SM 2009, Strategic management and Decision Support Systems in Strategic Management, Palić, 2009, pgs. 114-115, ISBN 867233224-5. (M33)
 • Žarkić Joksimović N, Knežević S, Dmitrović V, Andrić T: Upravljanje potraživanjima od kupaca kao važan faktor za rast biznisa u uslovima globalizacije, Internacionalna konferencija "Biznis i globalizacija", Ohrid, 2007. (M33)
 • Andrić T, Kuzmanović M, Kuzmanović N: Behavioural models of game theory in finance, 6th International Conference on Organizational Science Development, Creative Organization, Portorož, Slovenia, 2007. (M33)
 • Obradović V, Andrić T, Mihić M: Programme and Project Management in Department of Health as a Quality Improvement Concept, 9th "Toulon – Verona" Conference: Quality in Services, Paisley, Scotland, 2006, pgs. 499-507, IBAN 1-903978-33-5. (M33)
 • Žarkić Joksimović N, Barjaktarović-Rakočević S, Andrić T:  International Federation of  Scholarly Associations of Management –IFSAM,  VIII World Congress, Berlin, Germany, 2006. http://www.ctw-congress.de/ifsam/proceedings.html, broj 00609 (M33)
 • Žarkić Joksimović N, Barjaktarović-Rakočević S, Andrić T: Financial Performance Analysis of Companies – Serbian Municipality Case Study, International Scientific Days 2006, "Competitiveness in the EU - Challenge for the V4 Countries", Nitra, Slovakia, 2006, pgs. 1198-1203, ISBN 80-8069-704-3. (M33)
 • Obradović V, Andrić T, Mihić M: Total Quality Management in Healthcare Organizations, 8th Toulon-Verona Conference: Quality in Services, Palermo, Italy, 2005. (M33)
 • Žarkić Joksimović N, Benković S, Andrić T: Managing Human Capital as the Key Asset of Educational Organizations, 7th Toulon-Verona Conference: Quality in Services, Universite de Sud, Toulon-Var, 2004. (M33)
Националне монографије,тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације:
 • Обрадовић Т, Обрадовић В: Интегрално управљање перформансама организације као предуслов конкурентности српске привреде. У: Петровић, Дејан (ур.). Истраживање и анализа повезаности примене специјализованих менаџмент дисциплина и конкурентности српске привреде. Београд: Факултет организационих наука, 2013, стр. 140-158. [ИСБН 987-86-7680-269-2] (М44)
Часописи националног значаја:
 • Obradović T, Dmitrović V, Latinović M: Financial forecasting for company valuation purposes, Serbian Project Management Journal, 2012, vol. 2, No. 1, ISSN 2217-7256, p. 62-70. (M53)
 • Kuzmanović M, Obradović T: Uloga conjoint analize u istraživanju cenovne osetljivosti novih proizvoda, International Journal ”Management”, Faculty of Organizational Sciences, 2010, vol. 15, No. 54, ISSN 0354-8635, p. 51-58. (M51)
 • Žarkić Joksimović N, Dmitrović V, Obradović T: The Importance of Professional Ethics for the Quality of Financial Reporting, The Annals of the Faculty of Economics Subotica, Faculty of Economics, Subotica 2009, vol. 45, No. 22, ISSN 0350-2120, p. 207-213. (M52)
 • Benković S, Andrić T: Advantages of Leasing as a Mode of Financing Vice Debt Financing, Managament, Number 35, November, 2004. (M51)
Зборници скупова националног значаја:
 • Latinović, M, Dmitrović, V, Obradović, T: Vrednost upravljanja odnosima sa kupcima u projektnom okruženju, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2014 – Udruženje za upravljanje projektima Srbije,  Beograd, Srbija, maj, 345-349, 2014. (M63)
 • Dmitrović, V, Latinović, M, Obradović, T: Problematično pitanje računovodstva – izveštavanje o intelektualnom kapitalu, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2014 – Udruženje za upravljanje projektima Srbije,  Beograd, Srbija, maj,  111-115, 2014. (M63)
 • Obradović, T, Latinović, M, Dmitrović, V: Vrednovanje kompanije: tržišni pristup, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2014 – Udruženje za upravljanje projektima Srbije,  Beograd, Srbija, maj, 102-106, 2014. (M63)
 • Obradović, T, Latinović, M, Dmitrović, V: Inovativno upravljanje: evolucija koncepta menadžmenta performansi, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2013 – Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu, Udruženje za upravljanje projektima Srbije,  Zlatibor, Srbija, jun, 2013. (M63)
 • Dmitrović, V, Obradović, T, Latinović, M: Brend kao važan element nematerijalne imovine, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2013 – Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu, Udruženje za upravljanje projektima Srbije,  Zlatibor, Srbija, jun, 49-53. 2013. (M63)
 • Latinović, M, Obradović, T, Dmitrović, V: Performanse menadžmenta ljudskim resursima projektnih organizacija, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2013 – Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu, Udruženje za upravljanje projektima Srbije,  Zlatibor, Srbija, jun, 125-129. 2013. (M63)
 • Latinović, M, Obradović, T, Dmitrović, V: Nagrađivanje na bazi finansijskih mera performansi, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2012, maj 2012, Zlatibor, Srbija. (M63)
 • Obradović, T, Dmitrović, V, Latinović, M: Vrednovanje kao paradigma finansijskog znanja kompanije, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2012, maj 2012, Zlatibor, Srbija. (M63)
 • Dmitrović, V, Obradović, T, Latinović, M: Finansijski izveštaji kao realna slika poslovanja u funkciji poslovnog odlučivanja, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2012, maj 2012, Zlatibor, Srbija. (M63)
 • Obradović, T, Latinović, M, Dmitrović, V: Upravljanje portfoliom obveznica: pasivne strategije, VIII skup privrednika i naučnika SPIN '11, novembar 2011, Beograd, Srbija. (M63)
 • Dmitrović V, Obradović T: Capitation – A New Way of Financing Primary Health Care Physicians, XII International Symposium “Organizational Sciences and Knowledge Management”, SYMORG 2010, Zlatibor, 2010, ISBN: 978-86-7680-215-9. (M63)
 • Obradović T, Dmitrović V: Company Valuation Using Discounted Cash Flow Method, XII International Symposium “Organizational Sciences and Knowledge Management”, SYMORG 2010, Zlatibor, 2010, ISBN: 978-86-7680-215-9. (M63)
 • Obradović T, Dmitrović V, Kuzmanović M: Project Financing: Assumptions and Justification, XIV International Symposium on Project Management – YUPMA 2010, ISBN 978-86-86385-07-9, Zlatibor, 2010, pgs. 64-68. (M63)
 • Obradović T, Dmitrović V: Strategic Managerial Accounting – The Road Out of Crisis, VII Skup privrednika i naučnika – SPIN ’09, "Operacioni menadžment i globalna kriza”, Fakultet organizacionih nauka, Centar za operacioni menadžment i Privredna komora Srbije, ISBN: 978-86-7680-202-9, Beograd, 2009, str. 549 – 556. (M63)
 • Obradović T, Dmitrović V, Kuzmanović M, Managing Project Costs Using Activity Based Costing Concept, XIII International Symposium on Project Management – YUPMA 2009, ISBN: 978-86-86385-04-8, Zlatibor, 2009, pgs. 83-87. (M63)
 • Dmitrović V, Obradović T, Žarkić Joksimović N: Upravljanje potraživanjima od kupaca, XI Internacionalni simpozijum SymOrg2008, Menadžment i društvena odgovornost, SymOrg, Zlatibor, 2008. (M63)
 • Obradović T, Dmitrović V, Žarkić Joksimović N: Ocena investicionih ulaganja u uslovima neizvesnosti, XI Internacionalni simpozijum SymOrg2008, Menadžment i društvena odgovornost, SymOrg, Zlatibor, 2008. (M63)
 • Andrić T, Dmitrović V, Kuzmanović M: Modeli diskontovanih novčanih tokova: pretpostavke i implikacije, XII International simpozijum iz upravljanja projektima, YUPMA, Zlatibor, 2008. (M63)
 • Andrić T, Kuzmanović M, Dmitrović V: Analiza rizika investicionog projekta, XI International simpozijum iz upravljanja projektima, YUPMA, Zlatibor, 2007. (M63)
 • Kuzmanović M, Andrić T, Obradović V:  Izbor optimalne strategije primenom Konjoint analize i teorije igara, Zbornik radova, Sym-Op-Is'07, Zlatibor, 2007. (M63)
 • Kuzmanović M, Andrić T: Application of Game theory in Finance, X International Symposium SymOrg2006: Organization And Management Changes – Challenges Of European Integrations, Zlatibor, 2006, ISBN 86-7680-086-3. (M63)
 • Barjaktarović-Rakočević S, Andrić T: Research of Place and Role of Education in Business Development, X International Symposium SymOrg2006: Organization and Management Changes – Challenges of European Integrations, Zlatibor, 2006, ISBN 86-7680-086-3. (M63)
 • Žarkić Joksimović N, Andrić T, Barjaktarović-Rakočević S: Project of Financial Analysis of Enterprises from Regional Chamber of Commerce, X International Symposium on Project Management: Managing Organizations by Projects - The New Approach, YUPMA 2006, Zlatibor, 2006, ISBN: 86-86385-00-1, pgs. 445-449. (M63)
 • Radulović O, Kuzmanović M, Andrić T: Istraživanje cenovne osetljivosti novih proizvoda, XXXII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2005, Vrnjačka Banja, 2005. (M63)
 • Kuzmanović M, Andrić T, Radulović O: Metodologija Svetske banke za pripremu i ocenu razvojnih projekata, IX Internacionalni Simpozijum iz upravljanja projektima, YUPMA, Zlatibor, 2005. (M63)
 • Benković S, Andrić T: Prednosti lizinga kao modaliteta finansiranja u odnosu na kredit, IX Međunarodni simpozijum SymOrg2004: Menadžment – ključni faktori uspeha, Zlatibor, 2004. (M63)
 • Andrić T: Metodologija za pripremu i ocenu investicionih projekata Evropske banke za obnovu i razvoj, Zbornik Beogradske otvorene škole, Čigoja, Beograd, 2003.
Магистарске и докторске тезе:
 • Обрадовић Т: Концепт управљања организацијом заснован на индикаторима финансијских перформанси, докторска дисертација, Факултет организационих наука, 2014. (М71)
 • Обрадовић Т: Концепт управљања организацијом заснован на индикаторима финансијских перформанси, приступни рад, Факултет организационих наука, 2013.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Central and East European Management Development Association
 • International Management Teachers Academy Alumni Association
 • Belgrade Open School Alumni Association
Награде и признања
 • Стипендиста Фонда Краљевског Дома Карађорђевића, 2002. године.
 • Стипендиста  Факултета организационих наука, 2002. године.
 • Добитник Стипендије Владе Краљевине Норвешке у оквиру програма “За генерацију која обећава” 2001. године
 • Студента генерације Факултета организационих наука за четврту годину студија, 1001. године.