Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Штављанин
др Велимир Штављанин
Редовни професор
Катедра за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу
Кабинет 202
Телефон: +381 11 3950801
Образовање
 • Докторат: 2007, Универзитет у Београду Факултет организационих наука, „Управљање доживљајем потрошача засновано на техникама интеракције човека и рачунара
 • Магистратура: 2003, Универзитет у Београду Факултет организационих наука, „Савремене маркетиншке стратегије у дизајнирању нових производа
 • Диплома: 1998, Машински факултет Универзитета у Београду, „Развој модела софтвера за управљање квалитетом услуге"
Универзитетска звања
 • 2013, Ванредни професор, Универзитет у Београду Факултет организационих наука
 • 2007, Доцент, Универзитет у Београду Факултет организационих наука
 • 2003, Асистент, Универзитет у Београду Факултет организационих наука
 • 1999, Асистент - приправник, Универзитет у Београду Факултет организационих наука
 • 1999, Истраживач -  стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије, „Трансфер и дифузија знања и технологија (маркетинг, истраживање иновативне делатности, мала предузећа, методе, порески механизми)”, Универзитет у Београду Факултет организационих наука
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2009 - 2012, члан Савета, Универзитет у Београду Факултет организационих наука
 • 2012 - 2015, члан Савета,  Универзитет у Београду Факултет организационих наука
Професионално искуство
 • „Трансфер и дифузија знања и технологија (маркетинг, истраживање иновативне делатности, мала предузећа, методе, порески механизми)”, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београд, 1999.
 • „Међусобна научно-технолошка и пословна сарадња на подручју развоја и примене савремених метода у рачунарским наукама и информационим технологијама (развој WAP SMS система)”, Енергопројект - ЕНЕРГОДАТА, Београд, 1999.
 • „Обука кадрова из информационих система коришћењем Интернет технологија”, INEX INTEREXPORT, Београд, 2002.
 • „Примена интегрисаних мобилних комуникација и Интернета у банкарству”, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београд, 2002.
 • „Дефинисање стратегије развоја (концепта) и репозиционирање производног програма на тржишту Ваздухопловног завода "ОРАО" Бијељина", Ваздухопловни завод “ОРАО“, Бијељина, Босна и Херцеговина, 2002.
 • „Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције”, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београд, 2002.
 • „Развој информационог система за подршку рада Данског савета за избеглице, као и невладиних организација које раде на решавању проблема избеглих и расељених лица са територије бивше СФРЈ”, Дански савет за избеглице, Београд, 2003.
 • „Електронско пословање“, Јавно предузеће Електродистрибуција Београд, 2003. 
 • „Пројекат обуке официра за цивилна занимања“, Министарство одбране Републике Србије, Београд, Србија и Црна Гора, Министарство одбране Уједињеног Краљевства Велика Британија и Северна Ирска, 2004.
 • „Развој корпоративног портала за перманентно образовање одраслих“, Министраство за науку и екологију Републике Србије, Београд, 2005.
 • „Обука за менаџера производа“, Actavis-Здравље, Лесковац, 2005.
 • „Развој Device Management платформе“, Мобтел – Србија, Београд, 2005.
 • „Израда пројекта „Паук видео наџор“ за праћење возила у реалном времену“, ЈКП „Паркинг сервис“, Београд, 2006.
 • „Процене вредности инофрмационог система за даљинско управљање транспортом, са инсталирањем, конфигурисањем, тестирањем и пуштањем у рад“, ЈКП „Паркинг сервис“, Београд, 2006.
 • „Израда студије оправданости увођења система за управљање царинским складиштима, односно магацинима у пословању ЈКП ‚Паркинг сервис‘ Београд“, ЈКП „Паркинг сервис“, Београд, 2007.
 • „Идејни пројекат портала е-набавке“, Министарство за телекомуникације и информационо друштвоРепублике Србије, Београд, 2007.
 • „Развој система за управљање корпоративним капиталом – студија случаја Енергопројект Холдинг“, Министрарство науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 2008. ТР 13028
 • „Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR)“, ТЕМПУС пројекат број 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија и TEMPUS Foundation, 2008.
 • „Мултимодална биометрија у менаџменту идентитетом“, Министрарство науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 2011. TР 32013

Истраживачка област
Маркетинг менаџмент, Мултимедијалне технологије и комуникације
Усавршавање
 • Курс „Case method teaching – bringing the real world into your classroom“, ECCH, Факултет организационих наука, Београд, 2007.
 • Једномесечни студијски боравак на Manchester Business School, Манчестер, Велика Британија, 2004.
Одабране референце
 • Штављанин Велимир, „Концепт интерактивног маркетинга“ и „Развој нових производа“, поглавља у књизи Филиповић Винка, Костић Станковић Милица, „Маркетинг менаџмент“, ФОН, Београд, 2012. ISBN 978-86-910807-0-9
 • Старчевић Душан, Штављанин Велимир, „Мултимедији“, Факултет организационих наука, Београд, 2013. ISBN 978-86-7680-267-8
 • Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, Milovаnović Miloš, Stаrčević Dušаn, „Adventure Game Learning Platform”, u Trends and Effects of Technology Advancement in the Knowledge Society, editori Miltiadis D. Lytras i Isabel Novo-Corti, IGI Global, стр. 13-23, 2012. DOI: 10.4018/978-1-4666-1788-9.ch002, ISBN13: 9781466617889
 • Milovаnović Miloš, Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, Stаrčević Dušаn, „Multimedia Systems Development“ u Advancing Information Management through Semantic Web Concepts and Ontologies, editori Patricia Ordóñez de Pablos, Héctor Oscar Nigro, Robert Tennyson i Sandra Elizabeth Gonzalez Cisaro, IGI Global, стр. 86-104, 2013. DOI: 10.4018/978-1-4666-2494-8.ch004
 • Jovаnović Mlаđаn, Stаrčević Dušаn, Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, „Motivation and Multimodal Interaction in Model-Driven Educational Game Design“, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A, Vol 41 No 4, 2011. стр. 817-824. ISSN:  1083-4427  doi:10.1109/TSMCA.2011.2132711 (Impact Factor: 2.123) SCI листа
 • Milovаnović Miloš, Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, Sаvković Mаrko, Stаrčević Dušаn: „Wiki as a corporate learning tool: case study for software development company“,  Behaviour & Information Technology, Vol. 31 No. 8, 2012. стр. 767-777.ISSN 0144-929X doi:10.1080/0144929X.2011.642894 (Impact Factor: 0.856) SCI листа
 • Sаvković Mаrko, Štаvljаnin Velimir, Minović Miroslаv, „HCI Aspects of Social Media in Collaboration of Software Developers“, International Journal of Engineering Education, Vol. 29 No. 3, 2013. стр 644–649. ISSN 0949-149X (Impact Factor: 0.360) SCIe листа
 • Minović Miroslаv, Milovаnović Miloš, Štаvljаnin Velimir, Drаšković Božo, Lаzić Đorđe, „Semantic technologies on the mission: Preventing corruption in public procurement“, Computers in Industry, Vol. 65, No. 5, June 2014, стр. 878-890, ISSN 0166-3615, DOI: 10.1016/j.compind.2014.02.003 (Impact Factor: 1.457 2013) SCI листа
 • Предавање по позиву – Штављанин Велимир, „Примена игара на друштвеним медијима у маркетингу“, Зборник радова са XXVII научно-стручног скупа InfoTech 2012, Yurit, Београд, 2012.
Остала библиографија
 • Поглавља у међународним монографијама
  • Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, Milovаnović Miloš, Stаrčević Dušаn, „Adventure Game Learning Platform”, u Trends and Effects of Technology Advancement in the Knowledge Society, editori Miltiadis D. Lytras i Isabel Novo-Corti, IGI Global, стр. 13-23, 2012. DOI: 10.4018/978-1-4666-1788-9.ch002, ISBN13: 9781466617889
  • Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, Milovаnović Miloš, Stаrčević Dušаn, „Adventure Game Learning Platform”, u Computer Engineering: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, edicija Information Resources Management Association, USA, IGI Global, стр. 1022-1032, 2012. DOI: 10.4018/978-1-61350-456-7.ch416, ISBN13: 9781613504567
  • Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, Milovаnović Miloš, Stаrčević Dušаn, „Multimedia Systems Development“ u Advancing Information Management through Semantic Web Concepts and Ontologies, editori Patricia Ordóñez de Pablos, Héctor Oscar Nigro, Robert Tennyson i Sandra Elizabeth Gonzalez Cisaro, IGI Global, стр. 86-104, 2013. DOI: 10.4018/978-1-4666-2494-8.ch004
 •  Часописи међународног значаја
  • Filipović Vinkа, Cicvаrić Slаvicа, Štаvljаnin Velimir, Dаmnjаnović Vesnа, Rаdojičić Zorаn, Žаrkić-Joksimović Nevenkа, Gogić Aleksаndrа, „Uticaj proaktivnog pristupa menadžera zdravstvenih institucija komunikacijskim aktivnostima na zadovoljstvo bolesnika“, Vojnosanitetski pregled, Vol. 67, No. 4, 2010. стр. 267-271. ISSN 0042-8450 doi:10.2298/VSP1004267F (Impact factor 0.199)  SCIe листа
  • Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, Milovаnović Miloš, Stаrčević Dušаn, „Adventure Game Learning Platform“, International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR), Vol. 1 No. 1,  2010, стр. 12-21. ISSN 1947-8429 doi:10.4018/jksr.2010010102
  • Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, Milovаnović Miloš, Stаrčević Dušаn, „User-centered Design of m-Learning System: Moodle On The Go", Journal of Computing Science and Engineering - JCSE, Vol.4, No.1, 2010. стр. 80-95. ISSN 1976-4677
  • Štаvljаnin Velimir, Filipović Vinkа, Kostić – Stаnković Milicа„Social Media in Marketing and Public Relations”, Journal of Information Technology and Application - JITA, Vol. 1  No. 2, 2011. стр. 113-118. ISSN 2232-9625
  • Jovаnović Mlаđаn,Stаrčević Dušаn, Minović Miroslаv, Štаvljаnin Velimir, „Motivation and Multimodal Interaction in Model-Driven Educational Game Design“, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A, Vol 41 No 4, 2011. стр. 817-824. ISSN:  1083-4427  doi:10.1109/TSMCA.2011.2132711 (Impact Factor: 2.123) SCI листа
  •  Миловановић Милош,Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, Савковић Марко, Старчевић Душан: „Wiki as a corporate learning tool: case study for software development company“,  Behaviour & Information Technology, Vol. 31 No. 8, 2012. стр. 767-777.ISSN 0144-929X doi:10.1080/0144929X.2011.642894 (Impact Factor: 0.856) SCI листа
  • Minović Miroslаv,Štаvljаnin Velimir, Milovаnović Miloš, „Educational Games and IT Professionals: Perspectives from the Field“, International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, Vol. 3 No. 4, 2012, стр. 25-38. ISSN: 1947-3478, EISSN: 1947-3486 DOI:10.4018/jhcitp.2012100103
  • Sаvković Mаrko, Štаvljаnin Velimir, Minović Miroslаv, „HCI Aspects of Social Media in Collaboration of Software Developers“, International Journal of Engineering Education, Vol. 29 No. 3, 2013. стр 644–649. ISSN 0949-149X (Impact Factor: 0.360) SCIe листа
  • Minović Miroslаv, Milovаnović Miloš, Štаvljаnin Velimir, Drаšković Božo, Lаzić Đorđe, „Semantic technologies on the mission: Preventing corruption in public procurement“, Computers in Industry, Vol. 65, No. 5, June 2014, стр. 878-890, ISSN 0166-3615, DOI: 10.1016/j.compind.2014.02.003 (Impact Factor: 1.457 2013) SCI листа
 •  Зборници међународних научних скупова
  • Štavljanin Velimir, “Modern marketing strategies involved in new product development and implications on personnel and organization” Collection of Papers from International Scientific Conference on Development of Organisational Sciences “Menadžment Management and Organisation Development”, Portorož, Slovenia, 2003. стр. 377-383. ISBN 961-232-153-1
  • Štavljanin Velimir Starčević Dušan , “An approach to managing customer experience based on HCI techniques”, INFORMS Marketing Science Conference 2004, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands, 2004.
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir,, “Case Study: Mobile Commerce Application Usability“, Abstracts IPSI-2004 MONTENEGRO, 2004. ISBN: 86-7466-117-3
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Kostadinović Igor, „Secure Mobile Banking“, Proceedings of the International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary research IPSI-2005 BELGRADE, 2005. (CD издање) ISBN: 86-7466-117-3
  • Delić Milica, Štavljanin Velimir, „Bayesian inference in marketing research“, Collection of Papers from International Scientific Conference on Development of Organisational Sciences “Synergy of Methodologies”, Portorož, Slovenia, 2005. стр. 801-805.
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Starčević Dušan, Kostadinović Igor, „M-banking and security“, Proceedings of The 7th Balkan Conference on Operational Research „BACOR 05“, Constanca, Romania, 2005. (електронско издање)
  • Filipović Vinka, Damnjanović Vesna, Štavljanin Velimir, Cicvarić Slavica, Vlastelica Tamara, „Marketing Reasearch Of Consumer Satisfaction In High Education Organisation In Serbia“, Proceedings of 9th Toulon-Verona Conference „Exellence in Services“, University of Paisley, Scotland, 2006. стр. 251-260.
  • Minovic Miroslav, Stavljanin Velimir, „Mobile Client for Moodle CMS“, VIPSI-2006 Italy/Serbia/England, 2006. стр. 12. ISBN: 86-7466-117-3
  • Starčević Dušan, Simić Dejan, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, „Corporate portal - management effort integration factor“, Proceedings of International Scientific Conference INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2006 „Competitiveness in the EU - Challenge for the V4 countries", Nitra, Slovak Republic, 2006. стр. 1584-1589. ISBN 80-8069-704-3
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, “Learning Game for Moodle CMS”, Proceedings of the International Conference Vipsi 2007, Bled, Slovenia, 2007.
  • Štavljanin Velimir, Vinka Filipović, Vesna Damnjanović, ”Development of Customer Satisfaction Program in Healthcare Using Customer Experience”, Proceedings of the 1st International Scientific Conference “MARKETING THEORY CHALLENGES IN TRANSITIONAL SOCIETIES”, Maribor, Slovenia, 2007. стр. 159-166. ISBN 978-961-6354-67-7
  • Damnjanović, Vesna, Velimir Štavljanin, Vinka Filipovic, “Process Of Communicating Added Value For Customer Managerial Views from Serbian Companies”, Proceedings of the 1st International Scientific Conference “MARKETING THEORY CHALLENGES IN TRANSITIONAL SOCIETIES”, Maribor, Slovenia, 2007. стр. 23-27. ISBN 978-961-6354-67-7
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Vico Vladimir, „Edukativna strateška igra (V-Strat)“,  Zbornik radova sa 34. konferencije operacionih istraživača SYM-OP-IS 2007, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2007. str 315-318. ISBN 978-86-7680-124-4
  • Starčević Dušan, Simić Dejan, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Milovanović Miloš, Bogićević Marija, „Public E-procurement Service In Serbia“, Proceedings of 11th Toulon-Verona (ICQSS) Conference “Excellence in Services”, Vol. 1, September 4th – 5th, 2008. Florence, Italy, 2008. pp. 411-417. ISBN 978-88-8453-855-0
  • Mladjan Jovanovic, Dusan Starcevic, Velimir Stavljanin, Miroslav Minovic, “Educational Games Design Issues: Motivation and Multimodal Interaction”, Emerging Technologies and Information Systems for the Knowledge Society, First World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 5288, Springer-Verlag Berlin, 2008. str 215-224. ISBN: 978-3-540-87780-6 doi:10.1007/978-3-540-87781-3_24
  • Miroslav Minović, Velimir Štavljanin, Dušan Starčević, Miloš Milovanović, “Usability Issues of E-Learning Systems: Case-Study for Moodle Learning Management System”, On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2008 Workshops, LNCS 5333, Springer Berlin Heidelberg, 2008. str 561-570. ISBN: 978-3-540-88874-1 doi:10.1007/978-3-540-88875-8_79
  • Štavljanin Velimir, „An approach to complex relationship marketing systems development – customer experience case“, Academy of Marketing Annual Conference 2008 “Reflective Marketing in a Material World“, Aberdeen Business School, The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland, 2008. ISBN 978 1 901085  94 5
  • Mladjan Jovanovic, Dusan Starcevic, Velimir Stavljanin, Miroslav Minovic, “Surviving the Design of Educational Games: Borrowing from Motivation and Multimodal Interaction”, Proceeding of the Conference on Human System Interactions 2008, Krakow, Poland, 2008. str 194 – 198. ISBN: 978-1-4244-1542-7 doi: 10.1109/HSI.2008.4581432
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Lazović Miroslav, Milutinović Predrag, “Game-Based Learning Environment”, Proceedings of the International Conference Vipsi 08, Bled, Slovenia, 2008. (CD izdanje) ISBN 86-7466-117-3
  • Špikić Sonja, Čudanov  Mladen, Štavljanin Velimir, „Development of Business Models in Entertainment and Games Software Industry“, Proceedings of the 3rd ICIST 2013 - International Conference on Internet Society Technology, Kopaonik, March 3rd-6th, 2013. стр. 258-263. ISBN: 978-86-85525-12-4
  • Velimir Štavljanin, Uroš Šošević, Ivan Milenković, „Gamified educational website conversion optimization“, Proceedings of the TEEM’14 „Second International Conference on Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality“, Salamanca, Spain, October 1st - 3rd, 2014, стр. 241-246. ISBN: 978-1-4503-2896-8 doi: 10.1145/2669711.2669906
 •  Поглавље у националној монографији
  • Штављанин Велимир, коаутор области „Управљање истраживањем и развојем“ у „Лексикону менаџмента“ редактор Проф. др Петар Јовановић, ФОН, Београд, 2003. ISBN 978-86-7680-156-5
  • Штављанин Велимир, „Друштвени медији“, поглавље у монографији Костић-Станковић Милица, „Интегрисане пословне комуникације“, Факултет организационих наука, Београд, 2011. ISBN 978-86-7680-237-1
 •  Часописи националног значаја
  • Мајсторовић Видосав Д., Штављанин Велимир, „Модел software-а за управљање квалитетом услуге”, Национални научно-стручни часопис „Менаџмент тоталним квалитетом“, Вол. 26  Бр. 3-4, YUSK, Београд, 1998. стр. 13-16. ISSN 0354-9771
  • Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, Старчевић Душан, Петровић Марко, „Примена Ј2МЕ технологија у мобилном банкарству“, Info M, Вол. 3 Бр. 10, Југословенско удружење за мултимедију – ЈУММ, Београд, 2004. стр. 33-37. ISSN 0354-3471
  • Штављанин Велимир, „Примена UML-а у развоју интегрисаних маркетиншких комуникација“, Info-M, Vol. 4 Br. 14, Југословенско удружење за мултимедију – ЈУММ, Београд, 2005. стр. 16-22. ISSN 0354-3471
  • Костић-Станковић Милица, Штављанин Велимир, „Примена софтверских симулација маркетиншких процеса у едукацији“, Info M, Факултет организационих наука, Вол. 6, Бр. 24, 2007. стр. 28-35. ISSN 0354-3471
  • Богићевић Марија, Штављанин Велимир, Симић Дејан, Пантовић Владан, „Интеграција система за управљање знањем, система за едукацију и ХР модула у информационом систему предузећа“, Info M, Факултет организационих наука, Вол. 8 Бр. 30, 2009. стр. 20-26. ISSN 0354-3471
  • Јовановић Бојан, Лазовић Мирослав, Штављанин Велимир, Симић Дејан, Савковић Марко, „Превођење неструктуираног знања у структуирани облик“, Info M, Факултет организационих наука, Вол. 9, Бр. 33, 2010. стр. 13-18. ISSN 0354-3471
  • Штављанин Велимир, Милићевић Весна, Макуљевић Јасмина, „Стратешки приступ маркетингу филма у међународним оквирима“, Маркетинг – Часопис за маркетинг теорију и праксу, Вол. 42 Бр. 2, 2011. стр. 89-96. ISSN 0354-3471
  • Недељковић Наталија, Костић-Станковић Милица, Штављанин Велимир, „XBRL, извештавање и односи са инвеститорима – решење свих проблема или додатно оптерећење?“, Info M, Факултет организационих наука, Вол. 11, Бр. 41, 2012. стр. 15-20. ISSN 14451-4397
  • Костић-Станковић Милица, Штављанин Велимир, Голубовић-Протић Бојана, „Анализа заступљености оглашавања путем Интернета у организацијама у Србији“, Info M, Факултет организационих наука, Вол. 11, Бр. 42, 2012. стр. 04-12. ISSN 14451-4397
 •  Зборници скупова националног значаја
  • Штављанин Велимир, Малешевић Ђока, „Интернет и развој производа”, Зборник радова VII интернационални симпозијум SymOrg 2000, ФОН, Београд, 2000. стр.775-780.
  • Баталов Владимир, Штављанин Велимир, Обреновић Жељко, „Мобилни шалтер”, Зборник радова InfoTeh 2001, Yurit, Београд, 2001. ISBN 86-82831-07-4 (CD издање)
  • Штављанин Велимир, „Савремене маркетинг стратегије и развој производа”, Зборник радова VIII интернационални симпозијум SymOrg 2002, ФОН, Београд, 2002. стр. 403-410.
  • Штављанин Велимир, Пантовић Владан, „Промоција производа високе технологије”, Зборник радова InfoTeh 2002, Yurit, Београд, 2002. (CD издање)
  • Обреновић Жељко, Старчевић Душан, Штављанин Велимир, Баталов Владимир, ”Примена WAP/SMS технологија у банкарству”, Telfor 2002, ЕТФ, Београд, 2002. (онлајн)
  •  Штављанин Велимир, „Примена Интернет технологија у развоју производа”, Зборник радова InfoTeh 2003, Yurit, Београд, 2003. ISBN 86-82831-09-0 (CD издање)
  •  Штављанин Велимир, Миновић Мирослав, Старчевић Душан, Обреновић Жељко, „Примена WAP 2.0 технологија у банкарству”, Зборник радова InfoTeh 2003, Yurit, Београд, 2003. ISBN 86-82831-09-0 (CD издање)
  • Штављанин Велимир, Миновић Мирослав, Старчевић Душан, „ECML и мобилни новчаник“, Зборник радова са 30. конференције операционих истраживача SYM-OP-IS 2003, Математички институт САНУ, Београд, 2003. стр. 187-190. ISBN 86-80593-33-8
  • Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, Старчевић Душан, Добранић Миодраг, „Имплементација мобилног банкарског клијента у Ј2МЕ”, Зборник радова InfoTeh 2004, Yurit, Београд, 2004. (CD издање)
  •  Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, Старчевић Душан, „Мобилни банкарски клијент – аспекти сигурности“, Telfor 2004, ЕТФ, Београд, 2004. (онлајн)
  • Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, Старчевић Душан, Радојчић Срђан, „Студија случаја: употребљивост мобилне апликације за продају“, Зборник радова IX интернационалног симпозијума SymOrg 2004, ФОН, Београд, 2004. (CD издање)
  • Старчевић Душан, Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, Костадиновић Игор, „Device management платформа“, Зборник радова са 49. конференције ЕТРАН-а, свеска 2, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2005. стр. 183-186. ISBN 86-80509-54-X
  • Штављанин Велимир, „Коришћење ДСМ матрице за редукцију времена развоја сложених софтверских система“, Зборник радова „Управљање квалитетом и поузданошћу DQM 2005“, DQM центар, Београд, 2005. стр. 487-493. ISSN 1451-4966
  •  Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, Симић Дејан,  Антић Слободан, Старчевић Душан „Корпоративни портали и е-образовање“, Зборник радова са конференције YU INFO 2006, Златибор, 2006.
  •  Штављанин Велимир, Миновић Мирослав, Старчевић Душан, „WAP портал за образовање“, Зборник радова InfoTeh 2006, Yurit, Београд, 2006. (CD издање) ISBN 978-86-82831-13-6
  • Старчевић Душан, Симић Дејан, Штављанин Велимир, Миновић Мирослав, „Корпоративни портали – употреба и искуства“, Зборник радова X интернационалног симпозијума SymOrg 2006, Златибор, 2006. (CD издање)
  • Дамњановић Весна, Штављанин Велимир, Властелица Тамара, „Пројекат управљања кључним купцима у продајном одељењу“, Зборник радова са X Интернационалног симпозијума из project management-a YUPMA 2006 „Пројектно управљање организацијама – нови приступ“, ФОН, Београд, 2006.
  • Штављанин Велимир, Миновић Мирослав, Старчевић Душан, Богићевић Марија, „Примена мобилних технологија у образовању“, Зборник радова InfoTech 2007, Yurit, Београд, 2007. ISBN 978-86-82831-14-3
  • Богићевић Марија, Миловановић Милош, Штављанин Велимир, Миновић Мирослав, Симић Дејан, Старчевић Душан, „Web портал за јавне набавке“, Зборник радова са XXIII Научно-стручног скупа, InfoTech 2008, Yurit, Београд, 2008. (CD издање) ISBN 978-86-82831-15-0
  • Јовић Марија, Филиповић Винка, Штављанин Велимир, „Web 2.0 маркетинг. Корпоративни блогови“, Зборник радова са VI скупа привредника и научника СПИН’08 „Операциони менаџмент и европске интеграције“, Факултет организационих наука, Београд, 2008. стр. 9-12. ISBN 978-86-7680-164-0
  • Миловановић Милош, Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, Старчевић Душан, “Delivering Moodle CMS to Mobile Devices”, Proceedings of the IEEE Covered International Conference Telfor 08, Београд, 2008. стр. 866-869. ISBN 978-86-7466-337-0
  • Богићевић Марија, Штављанин Велимир, Симић Дејан, Пантовић Владан, „Системи за управљање интелектуалним капиталом“, Зборник радова са XXIV научно-стручног скупа InfoTech 2009, Yurit, Београд, 2009. (CD издање) ISBN 978-86-82831-16-7
  • Старчевић Душан, Штављанин Велимир, Миновић Мирослав, Савковић Марко, „Даљинско управљање уличним паркингом”, Зборник радова са конференције “Информационо комуникацијске технологије: Развој надзора – ICT:DS”, Бања Лука, 2010.
  • Ћорлука Верица, Штављанин Велимир, Миновић Мирослав, Шошевић Урош, Кезеле Бојан, „Модул неге – информациона подршка процеса здравствене неге и рада медицинских сестара и техничара”, Књига сажетака са 4. конгреса о коренима и развоју сестринске професије за медицинске сестре – техничаре Републике Србије, Удружење медицинских сестара – техничара Клиничког Центра Србије “Сестринство”, Лицеј, Београд, 2010.
  • Јовановић Млађан, Старчевић Душан, Миновић Мирослав, Штављанин Велимир, „Model-Driven Development of Educational Games”, Зборник радова са II међународног научно-стручног скуп - Информационе технологије за е-образовање ITeO, Бања Лука, 2010. стр. 35-50. ISBN 978-99955-49-48-0
  • Кезеле Бојан, Старчевић Бојан, Штављанин Велимир, „Примена open source решења у мултимодалној биометрији“, Зборник радова са XXVI научно-стручног скупа InfoTech 2011, Yurit, Београд, 2011. (CD издање) ISBN 978-86-82831-12-9
  • Ковачић Срђан, ћурчић Милан, Миловановић Милош,  Штављанин Велимир, „Додатна заштита банкомата применом биометрије и мобилних телекомуникација“, Зборник радова са XXVI научно-стручног скупа InfoTech 2011, Yurit, Београд, 2011. (CD издање) ISBN 978-86-82831-12-9
  • Латиновић Оља, Миленковић Иван, Старчевић Душан, Штављанин Велимир, „Примена решења технологије отвореног кода у препознавању особе заснованом на гласовном запису“, Зборник радова са XXVII научно-стручног скупа InfoTech 2012, Yurit, Београд, 2012. (CD издање)
  • Штављанин Велимир, „Друштвени медији у образовању“, Зборник радова са IV међунароног научно-стручног скупа - Информационе технологије за е-образовање ITeO, Бања Лука, 2012. стр. 14-24. ISBN 978-99955-49-94-7
  • Штављанин Велимир, „Примена игара на друштвеним медијима у маркетингу“, Зборник радова са XXVII научно-стручног скупа InfoTech 2012, Yurit, Београд, 2012.
 •  Магистарске и докторске тезе
  • Ментор одбрањене докторске дисертације:
   • Марија Јовић, „ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА НА ИЗГРАДЊУ ПОВЕРЕЊА У ОНЛАЈН КУПОВИНУ“, одбрањена 2013. године пред комисијом у саставу: Проф. др Велимир Штављанин, Проф. др Винка Филиповић и Проф. др Хасан Ханић
  • Члан комисија одбрањених докторских дисертација:
   • Славица Цицварић, „СТРАТЕШКА УЛОГА МАРКЕТИНГА И ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ У УНАПРЕДЕЊУ УПРАВЕ И РАЗВОЈУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА“, одбрањена 2010. године пред комисијом у саставу: Проф. др Винка Филиповић, Проф. др Мирјана Дракулић, Доц. др Велимир Штављанин, Проф. др Хасан Ханић, Проф. др Мирко Винтар
   • Саша Пауновић, „ПРИМЕНА МУЛТИМОДАЛНЕ БИОМЕТРИЈЕ У СИСТЕМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА“, одбрањена 2014. године пред комисијом у саставу: Проф. др Душан Старчевић, Проф. др Невенка Жаркић – Јоксимовић, Проф. др Велимир Штављанин, Проф. др Зоран Радојичић, Проф. др Раде Станкић
   • Милош Љубојевић, „МОДЕЛОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ДОЖИВЉАЈА ЛИНЕАРНИХ ИНТЕРНЕТ ВИДЕО САДРЖАЈА“, одбрањена 2014. године пред комисијом у саставу: Проф. др Душан Старчевић, Проф. др Велимир Штављанин, Доц. др Мирослав Миновић,  Доц. др Војкан Васковић, Проф. др Зденка Бабић
 • Техничка и развојна решења
  • Миновић Мирослав, Миловановић Милош, Јовановић Бојан, Богићевић Марија, Штављанин Велимир, Симић Дејан, Старчевић Душан, „Техничко решење – софтверски систем –биометријска ауторизација приступа систему за управљање интелектуалним капиталом“, Факултет Организационих Наука, 2011, решење настало као исход пројекта „Развој система за управљање корпоративним капиталом – студија случаја Енергопројект Холдинг“, Министрарство науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, Србија
  • Старчевић Душан, Миновић Мирослав, Миловановић Милош, Штављанин Велимир, „Техничко решење -  Framework за израду мултимодалних биометријских система“, Факултет организационих наука, 2011, решење настало као исход пројекта „Мултимодална биометрија у менаџменту идентитетом“, Министрарство науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, Србија
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Академија за маркетинг АМ (Academy of Marketing), 
 • Америчка маркетинг асоцијација АМА (American Marketing Association) и 
 • Српска маркетинг асоцијација СеМА.
Награде и признања
 • First World Summit on the Knowledge Society, трећа награда за најбољи рад, Mlađan Jovanović, Dušan Starčević, Velimir Štavljanin i Miroslav Minović, „Educational Games Design Issues: Motivation and Multimodal Interaction”, 2008.