Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Štavljanin
dr Velimir Štavljanin
Redovni profesor
Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću
Kabinet 202
Telefon: +381 11 3950801
Obrazovanje
 • Doktorat: 2007, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka, „Upravljanje doživljajem potrošača zasnovano na tehnikama interakcije čoveka i računara
 • Magistratura: 2003, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka, „Savremene marketinške strategije u dizajniranju novih proizvoda
 • Diploma: 1998, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, „Razvoj modela softvera za upravljanje kvalitetom usluge"
Univerzitetska zvanja
 • 2013, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
 • 2007, Docent, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
 • 2003, Asistent, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
 • 1999, Asistent - pripravnik, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
 • 1999, Istraživač -  stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, „Transfer i difuzija znanja i tehnologija (marketing, istraživanje inovativne delatnosti, mala preduzeća, metode, poreski mehanizmi)”, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
Ostalo radno iskustvo i angažovanje
 • 2009 - 2012, član Saveta, Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
 • 2012 - 2015, član Saveta,  Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka
Profesionalno iskustvo
 • „Transfer i difuzija znanja i tehnologija (marketing, istraživanje inovativne delatnosti, mala preduzeća, metode, poreski mehanizmi)”, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beograd, 1999.
 • „Međusobna naučno-tehnološka i poslovna saradnja na području razvoja i primene savremenih metoda u računarskim naukama i informacionim tehnologijama (razvoj WAP SMS sistema)”, Energoprojekt - ENERGODATA, Beograd, 1999.
 • „Obuka kadrova iz informacionih sistema korišćenjem Internet tehnologija”, INEX INTEREXPORT, Beograd, 2002.
 • „Primena integrisanih mobilnih komunikacija i Interneta u bankarstvu”, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beograd, 2002.
 • „Definisanje strategije razvoja (koncepta) i repozicioniranje proizvodnog programa na tržištu Vazduhoplovnog zavoda "ORAO" Bijeljina", Vazduhoplovni zavod “ORAO“, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, 2002.
 • „Istraživanje i unapređenje menadžmenta i organizacije preduzeća u uslovima tranzicije”, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beograd, 2002.
 • „Razvoj informacionog sistema za podršku rada Danskog saveta za izbeglice, kao i nevladinih organizacija koje rade na rešavanju problema izbeglih i raseljenih lica sa teritorije bivše SFRJ”, Danski savet za izbeglice, Beograd, 2003.
 • „Elektronsko poslovanje“, Javno preduzeće Elektrodistribucija Beograd, 2003. 
 • „Projekat obuke oficira za civilna zanimanja“, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd, Srbija i Crna Gora, Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velika Britanija i Severna Irska, 2004.
 • „Razvoj korporativnog portala za permanentno obrazovanje odraslih“, Ministrastvo za nauku i ekologiju Republike Srbije, Beograd, 2005.
 • „Obuka za menadžera proizvoda“, Actavis-Zdravlje, Leskovac, 2005.
 • „Razvoj Device Management platforme“, Mobtel – Srbija, Beograd, 2005.
 • „Izrada projekta „Pauk video nadžor“ za praćenje vozila u realnom vremenu“, JKP „Parking servis“, Beograd, 2006.
 • „Procene vrednosti inofrmacionog sistema za daljinsko upravljanje transportom, sa instaliranjem, konfigurisanjem, testiranjem i puštanjem u rad“, JKP „Parking servis“, Beograd, 2006.
 • „Izrada studije opravdanosti uvođenja sistema za upravljanje carinskim skladištima, odnosno magacinima u poslovanju JKP ‚Parking servis‘ Beograd“, JKP „Parking servis“, Beograd, 2007.
 • „Idejni projekat portala e-nabavke“, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvoRepublike Srbije, Beograd, 2007.
 • „Razvoj sistema za upravljanje korporativnim kapitalom – studija slučaja Energoprojekt Holding“, Ministrarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd, 2008. TR 13028
 • „Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR)“, TEMPUS projekat broj 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija i TEMPUS Foundation, 2008.
 • „Multimodalna biometrija u menadžmentu identitetom“, Ministrarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd, 2011. TR 32013

Istraživačka oblast
Marketing menadžment, Multimedijalne tehnologije i komunikacije
Usavršavanje
 • Kurs „Case method teaching – bringing the real world into your classroom“, ECCH, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2007.
 • Jednomesečni studijski boravak na Manchester Business School, Mančester, Velika Britanija, 2004.
Odabrane reference
 • Štavljanin Velimir, „Koncept interaktivnog marketinga“ i „Razvoj novih proizvoda“, poglavlja u knjizi Filipović Vinka, Kostić Stanković Milica, „Marketing menadžment“, FON, Beograd, 2012. ISBN 978-86-910807-0-9
 • Starčević Dušan, Štavljanin Velimir, „Multimediji“, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013. ISBN 978-86-7680-267-8
 • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Starčević Dušan, „Adventure Game Learning Platform”, u Trends and Effects of Technology Advancement in the Knowledge Society, editori Miltiadis D. Lytras i Isabel Novo-Corti, IGI Global, str. 13-23, 2012. DOI: 10.4018/978-1-4666-1788-9.ch002, ISBN13: 9781466617889
 • Milovanović Miloš, Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Starčević Dušan, „Multimedia Systems Development“ u Advancing Information Management through Semantic Web Concepts and Ontologies, editori Patricia Ordóñez de Pablos, Héctor Oscar Nigro, Robert Tennyson i Sandra Elizabeth Gonzalez Cisaro, IGI Global, str. 86-104, 2013. DOI: 10.4018/978-1-4666-2494-8.ch004
 • Jovanović Mlađan, Starčević Dušan, Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, „Motivation and Multimodal Interaction in Model-Driven Educational Game Design“, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A, Vol 41 No 4, 2011. str. 817-824. ISSN:  1083-4427  doi:10.1109/TSMCA.2011.2132711 (Impact Factor: 2.123) SCI lista
 • Milovanović Miloš, Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Savković Marko, Starčević Dušan: „Wiki as a corporate learning tool: case study for software development company“,  Behaviour & Information Technology, Vol. 31 No. 8, 2012. str. 767-777.ISSN 0144-929X doi:10.1080/0144929X.2011.642894 (Impact Factor: 0.856) SCI lista
 • Savković Marko, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, „HCI Aspects of Social Media in Collaboration of Software Developers“, International Journal of Engineering Education, Vol. 29 No. 3, 2013. str 644–649. ISSN 0949-149X (Impact Factor: 0.360) SCIe lista
 • Minović Miroslav, Milovanović Miloš, Štavljanin Velimir, Drašković Božo, Lazić Đorđe, „Semantic technologies on the mission: Preventing corruption in public procurement“, Computers in Industry, Vol. 65, No. 5, June 2014, str. 878-890, ISSN 0166-3615, DOI: 10.1016/j.compind.2014.02.003 (Impact Factor: 1.457 2013) SCI lista
 • Predavanje po pozivu – Štavljanin Velimir, „Primena igara na društvenim medijima u marketingu“, Zbornik radova sa XXVII naučno-stručnog skupa InfoTech 2012, Yurit, Beograd, 2012.
Ostala bibliografija
 • Poglavlja u međunarodnim monografijama
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Starčević Dušan, „Adventure Game Learning Platform”, u Trends and Effects of Technology Advancement in the Knowledge Society, editori Miltiadis D. Lytras i Isabel Novo-Corti, IGI Global, str. 13-23, 2012. DOI: 10.4018/978-1-4666-1788-9.ch002, ISBN13: 9781466617889
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Starčević Dušan, „Adventure Game Learning Platform”, u Computer Engineering: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, edicija Information Resources Management Association, USA, IGI Global, str. 1022-1032, 2012. DOI: 10.4018/978-1-61350-456-7.ch416, ISBN13: 9781613504567
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Starčević Dušan, „Multimedia Systems Development“ u Advancing Information Management through Semantic Web Concepts and Ontologies, editori Patricia Ordóñez de Pablos, Héctor Oscar Nigro, Robert Tennyson i Sandra Elizabeth Gonzalez Cisaro, IGI Global, str. 86-104, 2013. DOI: 10.4018/978-1-4666-2494-8.ch004
 •  Časopisi međunarodnog značaja
  • Filipović Vinka, Cicvarić Slavica, Štavljanin Velimir, Damnjanović Vesna, Radojičić Zoran, Žarkić-Joksimović Nevenka, Gogić Aleksandra, „Uticaj proaktivnog pristupa menadžera zdravstvenih institucija komunikacijskim aktivnostima na zadovoljstvo bolesnika“, Vojnosanitetski pregled, Vol. 67, No. 4, 2010. str. 267-271. ISSN 0042-8450 doi:10.2298/VSP1004267F (Impact factor 0.199)  SCIe lista
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Starčević Dušan, „Adventure Game Learning Platform“, International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR), Vol. 1 No. 1,  2010, str. 12-21. ISSN 1947-8429 doi:10.4018/jksr.2010010102
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Starčević Dušan, „User-centered Design of m-Learning System: Moodle On The Go", Journal of Computing Science and Engineering - JCSE, Vol.4, No.1, 2010. str. 80-95. ISSN 1976-4677
  • Štavljanin Velimir, Filipović Vinka, Kostić – Stanković Milica„Social Media in Marketing and Public Relations”, Journal of Information Technology and Application - JITA, Vol. 1  No. 2, 2011. str. 113-118. ISSN 2232-9625
  • Jovanović Mlađan,Starčević Dušan, Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, „Motivation and Multimodal Interaction in Model-Driven Educational Game Design“, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A, Vol 41 No 4, 2011. str. 817-824. ISSN:  1083-4427  doi:10.1109/TSMCA.2011.2132711 (Impact Factor: 2.123) SCI lista
  •  Milovanović Miloš,Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Savković Marko, Starčević Dušan: „Wiki as a corporate learning tool: case study for software development company“,  Behaviour & Information Technology, Vol. 31 No. 8, 2012. str. 767-777.ISSN 0144-929X doi:10.1080/0144929X.2011.642894 (Impact Factor: 0.856) SCI lista
  • Minović Miroslav,Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, „Educational Games and IT Professionals: Perspectives from the Field“, International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, Vol. 3 No. 4, 2012, str. 25-38. ISSN: 1947-3478, EISSN: 1947-3486 DOI:10.4018/jhcitp.2012100103
  • Savković Marko, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, „HCI Aspects of Social Media in Collaboration of Software Developers“, International Journal of Engineering Education, Vol. 29 No. 3, 2013. str 644–649. ISSN 0949-149X (Impact Factor: 0.360) SCIe lista
  • Minović Miroslav, Milovanović Miloš, Štavljanin Velimir, Drašković Božo, Lazić Đorđe, „Semantic technologies on the mission: Preventing corruption in public procurement“, Computers in Industry, Vol. 65, No. 5, June 2014, str. 878-890, ISSN 0166-3615, DOI: 10.1016/j.compind.2014.02.003 (Impact Factor: 1.457 2013) SCI lista
 •  Zbornici međunarodnih naučnih skupova
  • Štavljanin Velimir, “Modern marketing strategies involved in new product development and implications on personnel and organization” Collection of Papers from International Scientific Conference on Development of Organisational Sciences “Menadžment Management and Organisation Development”, Portorož, Slovenia, 2003. str. 377-383. ISBN 961-232-153-1
  • Štavljanin Velimir Starčević Dušan , “An approach to managing customer experience based on HCI techniques”, INFORMS Marketing Science Conference 2004, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands, 2004.
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir,, “Case Study: Mobile Commerce Application Usability“, Abstracts IPSI-2004 MONTENEGRO, 2004. ISBN: 86-7466-117-3
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Kostadinović Igor, „Secure Mobile Banking“, Proceedings of the International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary research IPSI-2005 BELGRADE, 2005. (CD izdanje) ISBN: 86-7466-117-3
  • Delić Milica, Štavljanin Velimir, „Bayesian inference in marketing research“, Collection of Papers from International Scientific Conference on Development of Organisational Sciences “Synergy of Methodologies”, Portorož, Slovenia, 2005. str. 801-805.
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Starčević Dušan, Kostadinović Igor, „M-banking and security“, Proceedings of The 7th Balkan Conference on Operational Research „BACOR 05“, Constanca, Romania, 2005. (elektronsko izdanje)
  • Filipović Vinka, Damnjanović Vesna, Štavljanin Velimir, Cicvarić Slavica, Vlastelica Tamara, „Marketing Reasearch Of Consumer Satisfaction In High Education Organisation In Serbia“, Proceedings of 9th Toulon-Verona Conference „Exellence in Services“, University of Paisley, Scotland, 2006. str. 251-260.
  • Minovic Miroslav, Stavljanin Velimir, „Mobile Client for Moodle CMS“, VIPSI-2006 Italy/Serbia/England, 2006. str. 12. ISBN: 86-7466-117-3
  • Starčević Dušan, Simić Dejan, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, „Corporate portal - management effort integration factor“, Proceedings of International Scientific Conference INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2006 „Competitiveness in the EU - Challenge for the V4 countries", Nitra, Slovak Republic, 2006. str. 1584-1589. ISBN 80-8069-704-3
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, “Learning Game for Moodle CMS”, Proceedings of the International Conference Vipsi 2007, Bled, Slovenia, 2007.
  • Štavljanin Velimir, Vinka Filipović, Vesna Damnjanović, ”Development of Customer Satisfaction Program in Healthcare Using Customer Experience”, Proceedings of the 1st International Scientific Conference “MARKETING THEORY CHALLENGES IN TRANSITIONAL SOCIETIES”, Maribor, Slovenia, 2007. str. 159-166. ISBN 978-961-6354-67-7
  • Damnjanović, Vesna, Velimir Štavljanin, Vinka Filipovic, “Process Of Communicating Added Value For Customer Managerial Views from Serbian Companies”, Proceedings of the 1st International Scientific Conference “MARKETING THEORY CHALLENGES IN TRANSITIONAL SOCIETIES”, Maribor, Slovenia, 2007. str. 23-27. ISBN 978-961-6354-67-7
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Vico Vladimir, „Edukativna strateška igra (V-Strat)“,  Zbornik radova sa 34. konferencije operacionih istraživača SYM-OP-IS 2007, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2007. str 315-318. ISBN 978-86-7680-124-4
  • Starčević Dušan, Simić Dejan, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Milovanović Miloš, Bogićević Marija, „Public E-procurement Service In Serbia“, Proceedings of 11th Toulon-Verona (ICQSS) Conference “Excellence in Services”, Vol. 1, September 4th – 5th, 2008. Florence, Italy, 2008. pp. 411-417. ISBN 978-88-8453-855-0
  • Mladjan Jovanovic, Dusan Starcevic, Velimir Stavljanin, Miroslav Minovic, “Educational Games Design Issues: Motivation and Multimodal Interaction”, Emerging Technologies and Information Systems for the Knowledge Society, First World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Proceedings, Lecture Notes in Computer Science 5288, Springer-Verlag Berlin, 2008. str 215-224. ISBN: 978-3-540-87780-6 doi:10.1007/978-3-540-87781-3_24
  • Miroslav Minović, Velimir Štavljanin, Dušan Starčević, Miloš Milovanović, “Usability Issues of E-Learning Systems: Case-Study for Moodle Learning Management System”, On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2008 Workshops, LNCS 5333, Springer Berlin Heidelberg, 2008. str 561-570. ISBN: 978-3-540-88874-1 doi:10.1007/978-3-540-88875-8_79
  • Štavljanin Velimir, „An approach to complex relationship marketing systems development – customer experience case“, Academy of Marketing Annual Conference 2008 “Reflective Marketing in a Material World“, Aberdeen Business School, The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland, 2008. ISBN 978 1 901085  94 5
  • Mladjan Jovanovic, Dusan Starcevic, Velimir Stavljanin, Miroslav Minovic, “Surviving the Design of Educational Games: Borrowing from Motivation and Multimodal Interaction”, Proceeding of the Conference on Human System Interactions 2008, Krakow, Poland, 2008. str 194 – 198. ISBN: 978-1-4244-1542-7 doi: 10.1109/HSI.2008.4581432
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Milovanović Miloš, Lazović Miroslav, Milutinović Predrag, “Game-Based Learning Environment”, Proceedings of the International Conference Vipsi 08, Bled, Slovenia, 2008. (CD izdanje) ISBN 86-7466-117-3
  • Špikić Sonja, Čudanov  Mladen, Štavljanin Velimir, „Development of Business Models in Entertainment and Games Software Industry“, Proceedings of the 3rd ICIST 2013 - International Conference on Internet Society Technology, Kopaonik, March 3rd-6th, 2013. str. 258-263. ISBN: 978-86-85525-12-4
  • Velimir Štavljanin, Uroš Šošević, Ivan Milenković, „Gamified educational website conversion optimization“, Proceedings of the TEEM’14 „Second International Conference on Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality“, Salamanca, Spain, October 1st - 3rd, 2014, str. 241-246. ISBN: 978-1-4503-2896-8 doi: 10.1145/2669711.2669906
 •  Poglavlje u nacionalnoj monografiji
  • Štavljanin Velimir, koautor oblasti „Upravljanje istraživanjem i razvojem“ u „Leksikonu menadžmenta“ redaktor Prof. dr Petar Jovanović, FON, Beograd, 2003. ISBN 978-86-7680-156-5
  • Štavljanin Velimir, „Društveni mediji“, poglavlje u monografiji Kostić-Stanković Milica, „Integrisane poslovne komunikacije“, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011. ISBN 978-86-7680-237-1
 •  Časopisi nacionalnog značaja
  • Majstorović Vidosav D., Štavljanin Velimir, „Model software-a za upravljanje kvalitetom usluge”, Nacionalni naučno-stručni časopis „Menadžment totalnim kvalitetom“, Vol. 26  Br. 3-4, YUSK, Beograd, 1998. str. 13-16. ISSN 0354-9771
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Starčević Dušan, Petrović Marko, „Primena J2ME tehnologija u mobilnom bankarstvu“, Info M, Vol. 3 Br. 10, Jugoslovensko udruženje za multimediju – JUMM, Beograd, 2004. str. 33-37. ISSN 0354-3471
  • Štavljanin Velimir, „Primena UML-a u razvoju integrisanih marketinških komunikacija“, Info-M, Vol. 4 Br. 14, Jugoslovensko udruženje za multimediju – JUMM, Beograd, 2005. str. 16-22. ISSN 0354-3471
  • Kostić-Stanković Milica, Štavljanin Velimir, „Primena softverskih simulacija marketinških procesa u edukaciji“, Info M, Fakultet organizacionih nauka, Vol. 6, Br. 24, 2007. str. 28-35. ISSN 0354-3471
  • Bogićević Marija, Štavljanin Velimir, Simić Dejan, Pantović Vladan, „Integracija sistema za upravljanje znanjem, sistema za edukaciju i HR modula u informacionom sistemu preduzeća“, Info M, Fakultet organizacionih nauka, Vol. 8 Br. 30, 2009. str. 20-26. ISSN 0354-3471
  • Jovanović Bojan, Lazović Miroslav, Štavljanin Velimir, Simić Dejan, Savković Marko, „Prevođenje nestruktuiranog znanja u struktuirani oblik“, Info M, Fakultet organizacionih nauka, Vol. 9, Br. 33, 2010. str. 13-18. ISSN 0354-3471
  • Štavljanin Velimir, Milićević Vesna, Makuljević Jasmina, „Strateški pristup marketingu filma u međunarodnim okvirima“, Marketing – Časopis za marketing teoriju i praksu, Vol. 42 Br. 2, 2011. str. 89-96. ISSN 0354-3471
  • Nedeljković Natalija, Kostić-Stanković Milica, Štavljanin Velimir, „XBRL, izveštavanje i odnosi sa investitorima – rešenje svih problema ili dodatno opterećenje?“, Info M, Fakultet organizacionih nauka, Vol. 11, Br. 41, 2012. str. 15-20. ISSN 14451-4397
  • Kostić-Stanković Milica, Štavljanin Velimir, Golubović-Protić Bojana, „Analiza zastupljenosti oglašavanja putem Interneta u organizacijama u Srbiji“, Info M, Fakultet organizacionih nauka, Vol. 11, Br. 42, 2012. str. 04-12. ISSN 14451-4397
 •  Zbornici skupova nacionalnog značaja
  • Štavljanin Velimir, Malešević Đoka, „Internet i razvoj proizvoda”, Zbornik radova VII internacionalni simpozijum SymOrg 2000, FON, Beograd, 2000. str.775-780.
  • Batalov Vladimir, Štavljanin Velimir, Obrenović Željko, „Mobilni šalter”, Zbornik radova InfoTeh 2001, Yurit, Beograd, 2001. ISBN 86-82831-07-4 (CD izdanje)
  • Štavljanin Velimir, „Savremene marketing strategije i razvoj proizvoda”, Zbornik radova VIII internacionalni simpozijum SymOrg 2002, FON, Beograd, 2002. str. 403-410.
  • Štavljanin Velimir, Pantović Vladan, „Promocija proizvoda visoke tehnologije”, Zbornik radova InfoTeh 2002, Yurit, Beograd, 2002. (CD izdanje)
  • Obrenović Željko, Starčević Dušan, Štavljanin Velimir, Batalov Vladimir, ”Primena WAP/SMS tehnologija u bankarstvu”, Telfor 2002, ETF, Beograd, 2002. (onlajn)
  •  Štavljanin Velimir, „Primena Internet tehnologija u razvoju proizvoda”, Zbornik radova InfoTeh 2003, Yurit, Beograd, 2003. ISBN 86-82831-09-0 (CD izdanje)
  •  Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Starčević Dušan, Obrenović Željko, „Primena WAP 2.0 tehnologija u bankarstvu”, Zbornik radova InfoTeh 2003, Yurit, Beograd, 2003. ISBN 86-82831-09-0 (CD izdanje)
  • Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Starčević Dušan, „ECML i mobilni novčanik“, Zbornik radova sa 30. konferencije operacionih istraživača SYM-OP-IS 2003, Matematički institut SANU, Beograd, 2003. str. 187-190. ISBN 86-80593-33-8
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Starčević Dušan, Dobranić Miodrag, „Implementacija mobilnog bankarskog klijenta u J2ME”, Zbornik radova InfoTeh 2004, Yurit, Beograd, 2004. (CD izdanje)
  •  Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Starčević Dušan, „Mobilni bankarski klijent – aspekti sigurnosti“, Telfor 2004, ETF, Beograd, 2004. (onlajn)
  • Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Starčević Dušan, Radojčić Srđan, „Studija slučaja: upotrebljivost mobilne aplikacije za prodaju“, Zbornik radova IX internacionalnog simpozijuma SymOrg 2004, FON, Beograd, 2004. (CD izdanje)
  • Starčević Dušan, Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Kostadinović Igor, „Device management platforma“, Zbornik radova sa 49. konferencije ETRAN-a, sveska 2, Društvo za ETRAN, Beograd, 2005. str. 183-186. ISBN 86-80509-54-X
  • Štavljanin Velimir, „Korišćenje DSM matrice za redukciju vremena razvoja složenih softverskih sistema“, Zbornik radova „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM 2005“, DQM centar, Beograd, 2005. str. 487-493. ISSN 1451-4966
  •  Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Simić Dejan,  Antić Slobodan, Starčević Dušan „Korporativni portali i e-obrazovanje“, Zbornik radova sa konferencije YU INFO 2006, Zlatibor, 2006.
  •  Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Starčević Dušan, „WAP portal za obrazovanje“, Zbornik radova InfoTeh 2006, Yurit, Beograd, 2006. (CD izdanje) ISBN 978-86-82831-13-6
  • Starčević Dušan, Simić Dejan, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, „Korporativni portali – upotreba i iskustva“, Zbornik radova X internacionalnog simpozijuma SymOrg 2006, Zlatibor, 2006. (CD izdanje)
  • Damnjanović Vesna, Štavljanin Velimir, Vlastelica Tamara, „Projekat upravljanja ključnim kupcima u prodajnom odeljenju“, Zbornik radova sa X Internacionalnog simpozijuma iz project management-a YUPMA 2006 „Projektno upravljanje organizacijama – novi pristup“, FON, Beograd, 2006.
  • Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Starčević Dušan, Bogićević Marija, „Primena mobilnih tehnologija u obrazovanju“, Zbornik radova InfoTech 2007, Yurit, Beograd, 2007. ISBN 978-86-82831-14-3
  • Bogićević Marija, Milovanović Miloš, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Simić Dejan, Starčević Dušan, „Web portal za javne nabavke“, Zbornik radova sa XXIII Naučno-stručnog skupa, InfoTech 2008, Yurit, Beograd, 2008. (CD izdanje) ISBN 978-86-82831-15-0
  • Jović Marija, Filipović Vinka, Štavljanin Velimir, „Web 2.0 marketing. Korporativni blogovi“, Zbornik radova sa VI skupa privrednika i naučnika SPIN’08 „Operacioni menadžment i evropske integracije“, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2008. str. 9-12. ISBN 978-86-7680-164-0
  • Milovanović Miloš, Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Starčević Dušan, “Delivering Moodle CMS to Mobile Devices”, Proceedings of the IEEE Covered International Conference Telfor 08, Beograd, 2008. str. 866-869. ISBN 978-86-7466-337-0
  • Bogićević Marija, Štavljanin Velimir, Simić Dejan, Pantović Vladan, „Sistemi za upravljanje intelektualnim kapitalom“, Zbornik radova sa XXIV naučno-stručnog skupa InfoTech 2009, Yurit, Beograd, 2009. (CD izdanje) ISBN 978-86-82831-16-7
  • Starčević Dušan, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Savković Marko, „Daljinsko upravljanje uličnim parkingom”, Zbornik radova sa konferencije “Informaciono komunikacijske tehnologije: Razvoj nadzora – ICT:DS”, Banja Luka, 2010.
  • Ćorluka Verica, Štavljanin Velimir, Minović Miroslav, Šošević Uroš, Kezele Bojan, „Modul nege – informaciona podrška procesa zdravstvene nege i rada medicinskih sestara i tehničara”, Knjiga sažetaka sa 4. kongresa o korenima i razvoju sestrinske profesije za medicinske sestre – tehničare Republike Srbije, Udruženje medicinskih sestara – tehničara Kliničkog Centra Srbije “Sestrinstvo”, Licej, Beograd, 2010.
  • Jovanović Mlađan, Starčević Dušan, Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, „Model-Driven Development of Educational Games”, Zbornik radova sa II međunarodnog naučno-stručnog skup - Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO, Banja Luka, 2010. str. 35-50. ISBN 978-99955-49-48-0
  • Kezele Bojan, Starčević Bojan, Štavljanin Velimir, „Primena open source rešenja u multimodalnoj biometriji“, Zbornik radova sa XXVI naučno-stručnog skupa InfoTech 2011, Yurit, Beograd, 2011. (CD izdanje) ISBN 978-86-82831-12-9
  • Kovačić Srđan, ćurčić Milan, Milovanović Miloš,  Štavljanin Velimir, „Dodatna zaštita bankomata primenom biometrije i mobilnih telekomunikacija“, Zbornik radova sa XXVI naučno-stručnog skupa InfoTech 2011, Yurit, Beograd, 2011. (CD izdanje) ISBN 978-86-82831-12-9
  • Latinović Olja, Milenković Ivan, Starčević Dušan, Štavljanin Velimir, „Primena rešenja tehnologije otvorenog koda u prepoznavanju osobe zasnovanom na glasovnom zapisu“, Zbornik radova sa XXVII naučno-stručnog skupa InfoTech 2012, Yurit, Beograd, 2012. (CD izdanje)
  • Štavljanin Velimir, „Društveni mediji u obrazovanju“, Zbornik radova sa IV međunaronog naučno-stručnog skupa - Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO, Banja Luka, 2012. str. 14-24. ISBN 978-99955-49-94-7
  • Štavljanin Velimir, „Primena igara na društvenim medijima u marketingu“, Zbornik radova sa XXVII naučno-stručnog skupa InfoTech 2012, Yurit, Beograd, 2012.
 •  Magistarske i doktorske teze
  • Mentor odbranjene doktorske disertacije:
   • Marija Jović, „ISTRAŽIVANJE UTICAJA MARKETING STRATEGIJA NA IZGRADNJU POVERENJA U ONLAJN KUPOVINU“, odbranjena 2013. godine pred komisijom u sastavu: Prof. dr Velimir Štavljanin, Prof. dr Vinka Filipović i Prof. dr Hasan Hanić
  • Član komisija odbranjenih doktorskih disertacija:
   • Slavica Cicvarić, „STRATEŠKA ULOGA MARKETINGA I ODNOSA S JAVNOŠĆU U UNAPREDENJU UPRAVE I RAZVOJU ELEKTRONSKIH USLUGA“, odbranjena 2010. godine pred komisijom u sastavu: Prof. dr Vinka Filipović, Prof. dr Mirjana Drakulić, Doc. dr Velimir Štavljanin, Prof. dr Hasan Hanić, Prof. dr Mirko Vintar
   • Saša Paunović, „PRIMENA MULTIMODALNE BIOMETRIJE U SISTEMIMA ZA UTVRĐIVANJE IDENTITETA“, odbranjena 2014. godine pred komisijom u sastavu: Prof. dr Dušan Starčević, Prof. dr Nevenka Žarkić – Joksimović, Prof. dr Velimir Štavljanin, Prof. dr Zoran Radojičić, Prof. dr Rade Stankić
   • Miloš Ljubojević, „MODELOVANJE KVALITETA DOŽIVLJAJA LINEARNIH INTERNET VIDEO SADRŽAJA“, odbranjena 2014. godine pred komisijom u sastavu: Prof. dr Dušan Starčević, Prof. dr Velimir Štavljanin, Doc. dr Miroslav Minović,  Doc. dr Vojkan Vasković, Prof. dr Zdenka Babić
 • Tehnička i razvojna rešenja
  • Minović Miroslav, Milovanović Miloš, Jovanović Bojan, Bogićević Marija, Štavljanin Velimir, Simić Dejan, Starčević Dušan, „Tehničko rešenje – softverski sistem –biometrijska autorizacija pristupa sistemu za upravljanje intelektualnim kapitalom“, Fakultet Organizacionih Nauka, 2011, rešenje nastalo kao ishod projekta „Razvoj sistema za upravljanje korporativnim kapitalom – studija slučaja Energoprojekt Holding“, Ministrarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd, Srbija
  • Starčević Dušan, Minović Miroslav, Milovanović Miloš, Štavljanin Velimir, „Tehničko rešenje -  Framework za izradu multimodalnih biometrijskih sistema“, Fakultet organizacionih nauka, 2011, rešenje nastalo kao ishod projekta „Multimodalna biometrija u menadžmentu identitetom“, Ministrarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd, Srbija
Članstva u naučnim i stručnim organizacijama ili asocijacijama:
 • Akademija za marketing AM (Academy of Marketing), 
 • Američka marketing asocijacija AMA (American Marketing Association) i 
 • Srpska marketing asocijacija SeMA.
Nagrade i priznanja
 • First World Summit on the Knowledge Society, treća nagrada za najbolji rad, Mlađan Jovanović, Dušan Starčević, Velimir Štavljanin i Miroslav Minović, „Educational Games Design Issues: Motivation and Multimodal Interaction”, 2008.