Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Дмитровић
др Вељко Дмитровић
Доцент
Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство
Кабинет 315
Телефон: +381 11 39 50 871
Образовање
 • Мастер: 2009, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду,  „Визуелни аспекти дизајна производа“
 • Мастер: 2008, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,  „Финансијско извештавање у здравству“
 • Диплома: 2001, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, „Утицај промотивних порука на диференциране сегменте потрошача“
Универзитетска звања
 • 2012. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2002-2007, АД „Компанија Фиделинка“ Суботица
Професионално искуство
 • Оптимизација процеса, смањивање трошкова производње и унапређење финансијских перформанси у а.д. „Соја протеин“ Бечеј, а.д. „Викторија Група“ (2013-2014)
 • Пројекат EVLIA – Претварање добрих идеја у реалност – коришћење интелектуалних добара за финансирање МСП у југоисточној Европи (Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE), Привредна комора Београд (2013 - 2014)
 • „Spring  School 012”, April, 2012, Faculty of Organizational Sciences
 • „Spring  School 011 – Entrepreneur’s reputation in digital age”, 21-25 March, 2011, Faculty of Organizational Sciences
 • Мерење и унапређење пословних перформанси пословног система, Факултет организационих наука у Београду, 2011/2012.
 • TEMPUS пројекат, предмет Управљање финансијама и управљачко рачуноводство, 2011.
 • Обука за менаџмент у здравству – Health Management Training in Serbia, Пројекат финансиран од стране Европске уније – Трошкови здравствене заштите, 2011.
 • „Унапређење начина обрачуна цене коштања производа (залиха) у складу са међународним рачуноводственим стандардима у Заводу за израду новчаница и кованог новца Народне банке Србије, Београд, Топчидер“, 2008.
 • „Примена међународних стандарда серије ISO 9001:2001 – Основа за обезбеђење квалитета Факултета организационих наука“, Подсистем финансија, септембар 2007-2009.
Истраживачка област
рачуноводство, финансијско извештавање, извештавање о интелектуалном капиталу.
Усавршавање
 • 10th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information”, EIASM, Ferrara, Italy, September 2014.
 • Аsее, „Анализа финансијских извештаја“, Београд, 2010.
 • Пословна школа Блед, IМТА, International Management Teachers Academy, Faculty Development Program, Certificate on Finance, Блед (Словенија) јун 2009.
 • Курс „Методика наставе“, Топола, октобар 2008.
 • ECCH Case Teaching Seminar, Bringing the Real World into the classroom, октобар 2007, Београд,
 • Курс «Успешан рад са клијентима» и «Технике продаје», Skills Београд, септембар 2005, Палић.
 • Семинар у организацији Portland State University и Економског факултета у Суботици (Strategic Management, Cost Management, Financial Forecasting, International Negotiation), октобар 2002 - децембар 2003, Суботица,
Одабране референце
 • Dmitrović, V; Жаркић Јоксимовић, Н; Кнежевић С. „Challenge of Reporting on Intellectual Capital“, XVI Симпозијум на смеководителите на Република Македонија „Сметководство, финансиското известување и ревизијата во функција на менаџментот и економксиот развој, Сојуз на сметководители на Република Македонија, Скопје, 2014.
 • Dmitrović, V; Кнежевић, С; Милосављевић, М, „Finansijski izveštaji kao instrumenti poslovnog odlučivanja menadžmentu u uslovima ekonomsko-finansijske krize“, Zbornik apstrakata, 17. Internacionalni naučni skup SM 2012, „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica , Palić, 20.04.2012, ISBN 978-86-7233-304-6.
 • Dmitrović, V, Кнежевић, С; Милосављевић, М: “Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom u savremenom preduzeću”, Računovodstvo i menadžment – RIM, 12. Međunarodna znanstvena I stručna konferencija”, Zagreb-Split, 2011. (21-30) UDK 657.3/657.6/336.2/658.1/658.8, ISBN 978-953-96838-8-5 (celina), ISBN 978-953-7828-00-4 (Svezak II)
 • Обрадовић, Т; Dmitrović, V; Латиновић, М: „Financial Forecasting for Company Valuation Purposes“, Serbian Project Management Journal, 2012, Vol. 2, No. 1, ISSN 2217-7256, p. 62-70.
 • Dmitrović, V „Balanced Scorecard модел у функцији унапређења анализе успеха у здравству“, Financing – научни часопис за економију, број 3, Република Српска, септембар 2011. године (62-68) ISSN 1986-812X
 • Крсмановић, М; Ђурић, М; Dmitrović, V, „A Survey of Student Satisfaction With Distance Learning at Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade”, First International Conference on Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and Tools, ViNOrg, 6-8. July 2011, Ofir, Portugal, printed in Communications in Computer and Information Science Volume 248, 2012, pp 111-117
 • Кнежевић, П. С; Дмитровић, В; Јовановић, М; Обрадовић; Т, „Управљање потраживањима од купаца у функцији подршке успешности пословања“, Management, бр. 58, 2011, (49-58) UDK 005, ISSN 0354-8635
 • Кнежевић, П. С; Милосављевић, М; Дмитровић, В; „Значај стратегијског управљачког рачуноводства за управљање банкама“, Management, бр. 57, 2001, (23-30) UDK 005, ISSN 0354-8635
 • Бенковић, С; Милосављевић, М; Dmitrović, V, „Importance of Project Financing for Economic Development“, Strategic Management – International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol. 14, No. 2, 2009, ISSN 1821-3448, UDC 005.21 (3-12)
 • Жаркић Јоксимовић; Н, Дмитровић, В; Обрадовић, Т: „Значај професионалне етике за квалитет финансијског извештавања“, Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 45, ISSN 0350-2120, UDK 330, 22/2009, (207-213).
Остала библиографија
 • Dmitrović, V; Жаркић Јоксимовић, Н; Кнежевић С. „Challenge of Reporting on Intellectual Capital“, XVI Симпозијум на смеководителите на Република Македонија „Сметководство, финансиското известување и ревизијата во функција на менаџментот и економксиот развој, Сојуз на сметководители на Република Македонија, Скопје. 
 •  Dmitrović, V; Кнежевић, С; Бенковић, „Intellectual Capital as a Key Performance Management in Crisis“, IFSAM, Tokio 2014.
 • Dmitrović, V; Латиновић, М; Обрадовић, T. „Financial Reporting in Contemporary Business Conditions“, XIV Interantional Symposium SYMORG 2012 „Innovative Management & Business Performance“, Zlatibor, 
 • Обрадовић, Т; Dmitrović, V; Латиновић, М. „Performance  Management Methodology: Integrative Approach“, XIV Interantional Symposium SYMORG 2012 „Innovative Management & Business Performance“, Zlatibor, 2014.
 • Латиновић, М, Обрадовић, Т; Dmitrović, V, „Empirical Evidence on Efficiency of Traditional Versus Behavioural Asset-Pricing Models: an Overview“, XIV Interantional Symposium SYMORG 2012 „Innovative Management & Business Performance“, Zlatibor, 2014.
 • Дмитровић, В; Обрадовић, Т; Латиновић, М. „Проблематично питање рачуноводства – извештвање о интелектуалном капиталу“, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента – YUPMA, Београд, 2014.
 • Латиновић, М; Дмитровић, В; Обрадовић, Т. „Вредност управљања односима са купцима у пројектном окружењу“, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента – YUPMA, Београд, 2014.
 • Обрадовић, Т; Латиновић, М; Дмитровић, В. „Вредновање компаније: тржишни приступ“, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента – YUPMA, Београд, 2014.
 • Дмитровић, Dmitrović, V, Т; Латиновић, М, „Brend kao važan element nematerijalne imovine“, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu“, YUPMA 2013, Zlatibor, 7-9. Jun 2013, ISBN 978-86-86385-10-9, 2013.
 • Латиновић, М; Обрадовић, Т; Dmitrović, V, „Performanse menadžmenta ljudskim resursima projektnih organizacija“, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu“, YUPMA 2013, Zlatibor, 7-9. Jun 2013, ISBN 978-86-86385-10-9
 • Обрадовић, Т; Латиновић, М; Dmitrović, V, „Inovativno upravljanje: evolucija koncepta menadžmenta performansi“, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu“, YUPMA 2013, Zlatibor, 7-9. Jun 2013, ISBN 978-86-86385-10-9
 • Dmitrović, V; Кнежевић, С; Лакићевић, А, „Adequacy Asseessment of Human Resources in the Financial Statements“, Book of Abstracts International Scientific Conference „Migration and Labour Market“, University St. Kliment Ohridski, Bitola, University „St. Cyril and Methodus“, Association Mavrovo – Meglen cultural assembly Prilep, October 19 – 20, 2012.
 • Бенковиц, С; Милосављевиц, М; Dmitrović, V, “Towards a Digitalization of Financial Reporting: An Empirical Study in Serbia”, 7th International Conference for Young Researchers: Breakthrough Points of World Economy in the 21th Century, Gödöllő, Hungary, 12 - 14 November, 2012, p.p. 20-26, ISBN: 978-963-269-319-4.
 • Обрадовић, Т; Dmitrović, V; Латиновић, М: „Financial Forecasting for Company Valuation Purposes“, Serbian Project Management Journal, 2012, Vol. 2, No. 1, ISSN 2217-7256, p. 62-70.
 • Lakićević, A; Knežević, S; Stanković, A; Dmitrović, V. „Internal control in the function of raising of management quality in banks“, 15th Toulon-Verona Conference „Excellence ina Services“, International conference quality and service sciences, Israel, 3-4. September, 2012.
 • Dmitrovic, V; Knezevic, S; Obradovic, T. “Intellectual Capital – A Challenge for Adequate Financial Reporting“, XIII Interantional Symposium SYMORG 2012 „Innovative Management & Business Performance“, Zlatibor, 2012.
 • Lakicevic, A; Dmitrovic, V; Knezevic, S. “Collapse of the American Mortgage Market”, XIII Interantional Symposium SYMORG 2012 „Innovative Management & Business Performance“, Zlatibor, 2012.
 • Obradovic, T; Latinovic, M; Dmitrovic, V.Performance Based Success – Myth or Reality”, XIII Interantional Symposium SYMORG 2012 „Innovative Management & Business Performance“, Zlatibor, 2012.
 • Dmitrović, V, Obradović, T., Latinović, M. “Finansijski izveštaji kao realna slika poslovanja u funkciji poslovnog odlučivanja“, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2012 „U susret ekonomiji znanja – upravljanje projektima znanja“, Zlatibor, Srbija, maj 2012, 125-129. ISBN: 978-86-86385-09-3.
 • Obradović, T., Dmitrović, V., Latinović, M. “Vrednovanje kao paradigma finansijskog znanja kompanije“, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2012 „U susret ekonomiji znanja – upravljanje projektima znanja“, Zlatibor, Srbija, maj 2012., 454-458. ISBN: 978-86-86385-09-3.
 • Latinović, M., Obradović, T., Dmitrović, V. “Nagrađivanje na bazi finansijskih mera performansi“, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA 2012 „U susret ekonomiji znanja – upravljanje projektima znanja“ , Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, Srbija, maj 2012. 120-124. ISBN: 978-86-86385-09-3.
 • Dmitrović, V; Knežević, S; Milosavljević, M, „Finansijski izveštaji kao instrumenti poslovnog odlučivanja menadžmentu u uslovima ekonomsko-finansijske krize“, Zbornik apstrakata, 17. Internacionalni naučni skup SM 2012, „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica , Palić, 20.04.2012, ISBN 978-86-7233-304-6.
 • Milosavljevic, M; Dmitrovic, V; Jovanovic, M; Petrovic, N; Bjelica, D, “Information Systems for Planning of Company’s Business and Financing”, 31st International Conference on Organizational Science Development Quality, Innovation Future Organization, 21-23.3.2012, Portoroz, Slovenia.
 • Dmitrović; V, „Balanced Scorecard model u funkciji unapređenja analize uspeha u zdravstvu“, Financing – naučni časopis za ekonomiju, broj 3, Republika Srpska, septembar 2011. godine (62-68) ISSN 1986-812X
 • Knežević, P. S; Dmitrović, V; Jovanović, M; Obradović; T, „Upravljanje potraživanjima od kupaca u funkciji podrške uspešnosti poslovanja“, Management, br. 58, 2011, (49-58) UDK 005, ISSN 0354-8635
 • Obradović, T; Latinović, M; Dmitrović, V; „Upravljanje portfoliom obveznica: pasivne strategije“, SPIN, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011.
 • Obradović, T; Dmitrović, V; Latinović, M: „Application of Contemporary Cost Management Concept in Serbian Local Government“, 13th Toulon-Verona Conference on Quality in Services, Italy, 2011.
 • Latinović, M; Obradović, T; Dmitrović, V, „Real Options and Emerging Markets: An Overview”, BALCOR, 2011.
 • Krsmanović, M; Đurić, M; Dmitrović, V, „A Survey of Student Satisfaction With Distance Learning at Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade”, First International Conference on Virtual and Networked Organizations, Emergent Technologies and Tools, ViNOrg, 6-8. July 2011, Ofir, Portugal, printed in Communications in Computer and Information Science Volume 248,  2012, pp 111-117
 • Dmitrović, V, Knežević, S; Milosavljević, M: “Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom u savremenom preduzeću”, Računovodstvo i menadžment – RIM, 12. Međunarodna znanstvena I stručna konferencija”, Zagreb-Split, 2011. (21-30) UDK 657.3/657.6/336.2/658.1/658.8, ISBN 978-953-96838-8-5 (celina), ISBN 978-953-7828-00-4 (Svezak II)
 • Dmitrović, V; Radulović, V; Benković, S; Kaljević, Z: “Implementacija kapitacije u Republici Srbiji”, Računovodstvo i menadžment – RIM, 12. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija”, Zagreb-Split, 2011. (87-94) UDK 657.3/657.6/336.2/658.1/658.8, ISBN 978-953-96838-8-5 (celina), ISBN 978-953-7828-00-4 (Svezak II)
 • Dmitrović, V; Obradović, T; Latinović, M: „Izvori i merenje intelektualnog kapitala“, XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Projektni menadžment u Srbiji – uspesi i mogućnosti“, Zlatibor, jun, 2011. (240-244)
 • Obradović, T; Dmitrović, V; Latinović, M: „Finansijska ocena projekata: izazovi određivanja diskontne stope“, XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta „Projektni menadžment u Srbiji – uspesi i mogućnosti“, Zlatibor, jun, 2011. (115-119)
 • Knežević, S; Jovanović, M; Dmitrović; V: „Procene učinka konkurenata zasnovane na objavljenim finansijskim izveštajima i strategijsko poslovno odlučivanje“, XVI internacionalni naučni skup SM 2011 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, ISBN 867233286-5
 • Knežević, P. S; Milosavljević, M; Dmitrović, V; „Značaj strategijskog upravljačkog računovodstva za upravljanje bankama“, Management, br. 57, 2011, (23-30) UDK 005, ISSN 0354-8635
 • Dmitrović, V; Đurić, M; Milosavljević, M; “Mutual Dependence of Quality Management in Auto Industry and Specific Demands of Buyers with Respect to Eco Standards”, International Conference “The Economy and Business in Post-Recession” Faculty of Economics Prilep, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Prilep, October, 2010. (A43)
 • Dmitrović, V: “Upravljanje kupcima u periodu krize”,14. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske “Uloga finansijske i računovodstvene profesije u prevazilaženju krize u realnom i finansijskom sektoru”, Banja Vrućica, septembar, 2010, SRRS, Banja Luka, ISBN 978-99938-840-5-7 (453-470)
 • Dmitrović V, Obradović T: „Kapitacija – novi način finansiranja lekara primarne zdravstvene zaštite“, XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, Zlatibor, jun 2010. (A462), ISBN: 978-86-7680-215-9
 • Obradović, T; Dmitrović, V: „Vrednovanje preduzeća primenom metode diskontovanog novčanog toka“, XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, Zlatibor, jun 2010. (A316), ISBN: 978-86-7680-215-9
 • Obradović, T; Dmitrović, V; Kuzmanović, M: „Projektno finansiranje: pretpostavke i opravdanost”, XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta “Strategijski projektni menadžment i projektno liderstvo”, Zlatibor, Srbija, 14-16. maj 2010.
 • Benković, S; Milosavljević, M; Dmitrović, V. „Importance of Project Financing for Economic Development“, Strategic management – International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol. 14, No. 2, 2009, ISSN 1821-3448, UDC 005.21 (3-12)
 • Žarkić Joksimović; N, Dmitrović, V; Obradović, T: „Značaj profesionalne etike za kvalitet finansijskog izveštavanja“, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 45, ISSN 0350-2120, UDK 330, 22/2009, (207-213).
 • Dmitrović, V; Joksimović, I; Benković, S: “Ethics of Financial Reporting in Contemporary Economics”, 10. International Symposium in Management SIM 2009, Management&Competitiveness in Knowledge-Based Society, on 6. and 7. November 2009, Timisoara, Romania.
 • Obradović, T; Dmitrović, V: „Strateško upravljačko računovodstvo – put za izlazak iz krize“, VII skup privrednika i naučnika, Beograd, Fakultet organizacionih nauka “Operacioni menadžment i globalna kriza”, novembar 2009, (549-556), ISBN 978-86-7680-202-9
 • Dmitrović, V; Obradović, T; Žarkić Joksimović, N: „The role of an accounting information system in contemporary conditions”, Accounting and Management Information Systems AMIS 2009 International Conference, Bucharest, Romania, June 2009.
 • Žarkić Joksimović, N; Dmitrović, V; Obradović, T: „Profesionalna etika u funkciji finansijskog izveštavanja o performansama preduzeća“, XIV internacionalni naučni skup SM 2009 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, ISBN 867233223-7, Palić, 2009, UDK 336.146 174.4
 • Obradović, T; Dmitrović, V; Kuzmanović, M: „Upravljanje troškovima projekta putem obračuna troškova po aktivnostima”, XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Srbija, 6-8. jun 2009, (83-87), ISBN 978-86-86385-04-8
 • Benković, S; Milosavljević, M;  Dmitrović, V: „Upravljanje finansijama stvaranjem dodate vrednosti”,YUPMA, Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta:“Projektni menadžment – vizija i strateški ciljevi”, Zlatibor, 06.-08.06.2009, Zbornik  radova, str. 78-82. ISSN: 078-86-86385-04-8
 • Dmitrović V, Obradović T, Žarkić Joksimović prof. dr N: „Upravljanje potraživanjima od kupaca“, XI Internacionalni simpozijum SymOrg 2008, Menadžment i društvena odgovornost, Beograd, 2008.
 • Obradović T, Dmitrović V, Žarkić Joksimović prof. dr N: „Ocena investicionih ulaganja u uslovima neizvesnosti“, XI Internacionalni simpozijum SymOrg 2008, Menadžment i društvena odgovornost, Beograd, 2008.
 • Obradović T, Dmitrović V, Kuzmanović M: „Modeli diskontovanih novčanih tokova: pretpostavke i implikacije“, XII Internacionalni simpozijum iz upravljanja projektima, YUPMA, Zlatibor, 2008.
 • Žarkić-Joksimović, dr. N; Knežević, dr S; Dmitrović, V; Andrić, T: „Upravljanje potraživanjima od kupaca kao važan faktor za rast biznisa u uslovima globalizacije“, Internacionalna konferencija „Biznis i globalizacija“, Ohrid 2007, (267-281)
 • Andrić, T; Kuzmanović, M; Dmitrović, V: „Analiza rizika investicionog projekta“, XI Internacionalni simpozijum iz upravljanja projektima, YUPMA, Zlatibor 2007.
 • Dmitrović, V: „Moderni načini promocije u novoj ekonomiji“ (Modern promotion Ways in the New Economy), Međunarodna konferencija „Izazovi nove ekonomije“ Ekonomskog fakulteta u Prilepu, Ohrid, 2005. ISBN 9989-695-34-2 (359-372) – apstract 147.
 • Dmitrović, V: „The Promotion and Advertising Influences on the Personality of Consumers“ VIII International Symposium of the Management, SIM, 2005, Timisoara, Romania.
 • Dmitrović, V: „Uticaj promocije na ličnost potrošača“, VIII Međunarodni simpozijum SYMORG, Zlatibor, 2002.


Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • EFA European Finance Association, European Economic Association