Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Јеремић
др Вељко Јеремић
Ванредни професор
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет 319
Телефон: +381 11 39 50 822
Образовање
 • Докторат: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
 • Мастер: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
 • Диплома: Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
Универзитетска звања
 • 2013, доцент, Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
Професионално искуство
 • 2011-2014, Стратешки пројекат 41023 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2011-2014, Стратешки пројекат 32013 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Истраживачка област
рачунарска статистика
Одабране референце
 • Dobrotа, M., Bulаjic, M., Bornmаnn, L., Jeremic, V (2014). A new approach to QS University ranking using composite I-distance indicator: uncertainty and sensitivity analyses. Journal of the Association for Information Science and Technology. In Press. IF 2013 – 2.23.
 • Isljаmovic, S., Jeremic, V., Petrovic, N., Rаdojicic, Z. (2014). Colouring the socio-economic development into green: I-distance framework for countries' welfare evaluation. Quality and Quantity, In Press, IF 0.761.
 •  Zornic, N., Mаrkovic, A., Jeremic, V. (2014). How the top 500 ARWU can provide a misleading rank. Journal of the Association for Information Science and Technology. 65(6), 1303-1304, IF 2013 – 2.23.
 •  Jeremic, V., Jovаnović-Milenkovic, M. (2014). Evaluation of Asian university rankings: position and perspective of leading Indian higher education institutions. Current Science, 106(12), 1647- 1653, IF 2013 – 0.833.
 •  Jeremic, V., Jovanović-Milenkovic, M., Radojicic, Z., & Martic, M. (2013). Excellence with Leadership: the Crown Indicator of SCImago Institutions Rankings IBER Report. El Profesional de la Informacion, 22(5), 474-480, IF 2013 – 0.402.
 •  
 • Seke, K., Petrovic, N., Jeremic, V., Vukmirovic, J., Kilibаrdа, B., & Mаrtic, M. (2013). Sustainable development and public health: rating European countries. BMC Public Health, 13, 77, IF 2013 – 2.32.
 •  Jovаnovic, M., Jeremic, V., Sаvic, G., Bulаjic, M., & Mаrtic, M. (2012). How does the normalization of data affects the ARWU ranking? Scientometrics, 93(2), 319-327, IF 2012 – 2.133.
 •  Јеремиц, В., Булајиц, М., Мартиц, М., Марковиц, А., Савиц, Г., Јеремиц, Д., & Радојициц, З. (2012). An Evaluation of European Countries Health Systems through Distance Based Analysis. Hippokratia, 16(2), 170-174, IF 2012 – 0.589.
 •  Radojicic, Z., & Jeremic, V. (2012). Quantity or quality: What matters more in ranking higher education institutions? Current Science, 103(2), 158-162, IF 2012 - 0.905.
 •  Jeremic, V., Bulаjic, M., Mаrtic, M., & Rаdojicic, Z. (2011). A fresh approach to evaluating the academic ranking of world universities. Scientometrics, 87(3), 587-596, IF 2011 – 1.966.