Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Цакељић
др Весна Цакељић
Редовни професор
Катедра за менаџмент људских ресурса
Кабинет 208
Телефон: +381 11 39 50 830
Образовање
 • Докторат: 2001, Université Paris 13, La problematique de l'identité dans la nouvelle francophone contemporaine
 • Магистратура: 1988, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Лик уклетог песника у француској поезији XIX и XX века
 • Постдипломске студије – DEA: 1987, Université Paris 4 Sorbonne, Француска
 • Специјализација: 1985, Диплома високих европских студија, Centre Européеn Universitaire de Nancy (CEUN), Француска
 • Диплома: 1981, Филолошки факултет у Београду, Професор француског језика и књижевности
Универзитетска звања
 • 2013. Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2008. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2003. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 1994–1999; 2002– до данас, Факултет организационих наука у Београду, наставник предмета Француски језик струке.
 • 2005–2006. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, наставник два предмета: Француска књижевност XVIII векa, Франкофона књижевност.
 • 1987–1993. Предавач, виши предавач француског језика у вишим школама и на факултетима: Виша грађевинска школа у Београду (5 год), Виша школа ликовних и примењених уметности у Београду (2 год), Учитељски факултет у Јагодини (1 год), Војна академија у Београду (1 год).
 • 1985–1987. Професор француског пословног језика у Институту за унапређење робног промета у Београду (будући Европски универзитет у Београду).
 • 1981–1983. Професор француског језика у више основних и средњих школа, као и у неколико центара за учење страних језика.
Професионално искуство
 • 2003. и 2004. Учествовала у увођењу мастер специјалистичких студија École Centrale Paris (ECP) на Универзитет у Београду. Студије Master Spécialisé (MS) en Génie des Systèmes Industriels délocalisé à Belgrade одвијале су се на Факултету организационих наука у Београду, од 2003. до 2006, и биле су акредитоване од Конференције високих школа Француске.
 • Председник организационог одбора Треће међународне конференције „Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност“, која је одржана на Факултету организационих наука у Београду 26. и 27. 09. 2014.
Истраживачка област
Француски језик за специфичне намене, француски језик за академске намене, Франкофоне књижевности Југа и француска књижевност 20. и 21. века, Проблематика идентитета, постоколонијалне студије: компаративна истраживања
Усавршавање
 • Постдипломске студије у Нансију: 1983–1984, стипендиста CEUN-а.
 • Постдипломске студије на Сорбони: 1986–1987, стипендиста Француске владе.
 • Докторске студије у Паризу: 1998–2001: стипендиста Француске владе.
Одабране референце
 • Cаkeljić, V. Identité de la femme noire dans la nouvelle africaine, Београд, Задужбина Андрејевић, 2007, 144 стр; у збирци ТИ=Посебна издања. ISSN: 1450-801X. ISBN: 978-86-7244-643-2. COBISS.SR-ID 143955724. Књига прихваћена у: Bibliothèque Nationale de France, Paris, FRBNF16132578. Bibliothèque Centre Pompidou, Paris, 846.3.
 • Cаkeljić, V. Management.com, Француски језик у пословању: изрази, ситуације, лексика; двојезични уџбеник: српски, француски, Београд, Просвета, 2008, 293 стр. ISBN: 978-86-07-01861-1. COBISS.SR-ID 152383756.
 • Cаkeljić, V. La nouvelle francophone d’Afrique noire. Écriture et constructions identitaires, Saarbrücken, Presses Académiques Francophones, 2013, 488 стр. ISBN: 978-3-8381-7900-1, EAN: 9783838179001. Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig/ Frankfurt Am Main, idn =1031876294.
 • Cаkeljić, V. Lexique des affaires. Кључне речи менаџмента и информатике: француски–енглески–српски, уџбеничка литература, Београд, Факултет организационих наука, 2013, 93 стр. ISBN: 978-86-7680-276-0. COBISS.SR-ID 198428684.
 • Cаkeljić, V. (приредила) Nouvelles de Serbie (савремене српске приче), Paris, Magellan, 2012, ISBN: 978-2-35074-213-7. Vesna Cakeljić, Avant-propos: http://serbica.u-bordeaux3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=547:le-livre-du-mois-nove....
 • Цакељић, В„Интегрисање Интернета у наставу француског језика менаџмента на универзитету“, Београд, ЛСПБГ, Зборник радова међународне конференције: „Језик струке: теорија и пракса“, у издању Друштва за стране језике и књижевности Србије (ДСЈКС), Универзитет у Београду, 2009, стр. 333-342.
 • Цакељић, В. „Нови изазови у настави француског пословног језика“, Београд, ЛСПБГ, Зборник радова „Језик струке: теорија и пракса“, ДСЈКС, 2011, 940 стр, стр. 631-639.
 • Cаkeljić, V.  „Le microcosme colonial dans C’est fort la France ! de Paule Constant“, ФИЛУМ, Actes du IIe colloque international DEAF 2 (Dire, Écrire, Agir en Français), Крагујевац, 2013, стр. 159-166.
 • Цакељић, В. „Књижевна франкофонија пред искушењем постколонијалних студија“, Крагујевац, Наслеђе, n° 26, 2013, стр. 147-155.
 • Cаkeljić, V. „L’inhumanité de nos sociétés ou le phénomène migratoire selon Marie Ndiaye et Jean Raspail“, Нови Сад, Годишњак Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, vol. 38, iss. 3, 2013, стр. 247-255.
Остала библиографија

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја:

 • Cаkeljić, V. La nouvelle francophone d’Afrique noire. Écriture et constructions identitaires, Saarbrücken, Presses Académiques Francophones, 2013, 488 стр. ISBN: 978-3-8381-7900-1, EAN: 9783838179001. Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig/ Frankfurt Am Main, idn =1031876294.

Радови објављени у научним часописима међународног значаја:

 • Cаkeljić, V. „La Reine de Saba, de Salomon à Senghor“, Београд, ASUKMAU_ n° 2. Afrika – студије уметности и културе, међународни тројезични часопис Музеја афричке уметности (МАУ), 2013, стр. 12-31.

Зборници међународних научних скупова:

 • Цакељић, В. „Интегрисање Интернета у наставу француског језика менаџмента на универзитету“, Београд, ЛСПБГ, Зборник радова међународне конференције: „Језик струке: теорија и пракса“, у издању Друштва за стране језике и књижевности Србије (ДСЈКС), Универзитет у Београду, 2009, стр. 333-342.
 • Цакељић, В. „Нови изазови у настави француског пословног језика“, Београд, ЛСПБГ, Зборник радова „Језик струке: теорија и пракса“, ДСЈКС, 2011, 940 стр, стр. 631-639.
 • Cаkeljić, V. „Le microcosme colonial dans C’est fort la France ! de Paule Constant“, ФИЛУМ, Actes du IIe colloque international DEAF 2 (Dire, Écrire, Agir en Français), Крагујевац, 2013, стр. 159-166.
 • Cаkeljić, V. „L’inhumanité de nos sociétés ou le phénomène migratoire selon Marie Ndiaye et Jean Raspail“, Нови Сад, Годишњак Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, вол. 38, iss. 3, 2013, стр. 247-255.

Националне монографије,тематски зборници:

 • Cаkeljić, V. Identité de la femme noire dans la nouvelle africaine, Београд, Задужбина Андрејевић, 2007, 144 стр; у збирци ТИ=Посебна издања. ISSN: 1450-801X. ISBN: 978-86-7244-643-2. COBISS.SR-ID 143955724. Књига прихваћена у: Bibliothèque Nationale de France, Paris, FRBNF16132578. Bibliothèque Centre Pompidou, Paris, 846.3.

Часописи националног значаја:

 • Цакељић, В„Три моћне жене Мари Ндијај – јединство наративног триптиха“, Бања Лука, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, n° 4/2011, стр. 57-66.
 • Цакељић, В. „Изазови постколонијалног писма франкофоне Африке“, in Есеји о постколонијалној литератури и култури (ур/еd Лубурић Цвијановић, А. и Гордић Петковић, В.), Културни центар Новог Сада, едиција PROSEFEST, 2012, стр. 27-39.
 • Цакељић, В. „Књижевна франкофонија пред искушењем постколонијалних студија“, Крагујевац, Наслеђе, n° 26, 2013, стр. 147-155.

Зборници скупова националног значаја:

 • Цакељић, В. „Постјугословенска књижевност на француском: Змија судбине и Сарајево омнибус,, „Језици и културе у времену и простору“, тематски зборник II/1, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013. стр. 315-324.

Докторска теза:

 • Cаkeljić, V. La problematique de l'identité dans la nouvelle francophone contemporaine, thèse de doctorat soutenue à l'Université Paris-Nord, en 2001. Référence : 01PA131028, mikrofilm (disponible au format microfiche), l'Atelier National de Reproduction des Thèses, Lille, 508 p.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Од 1983. члан Удружења књижевних преводилаца Србије (УКПС).
 • Од 1988. члан Друштва за стране језике и књижевности Србије – ДСЈКС; члан Секције универзитетских наставника страног језика струке – СУНСЈС, у окриљу Друштва; 2013. изабрана за потпредседника Секције.
 • 1992–1996: члан управног одбора Удружења бивших студената Европског Универзитетског Центра из Нансија; организатор неколико културних догађаја од којих је најзначајнији скуп: „Језик и (не)разумевање“, одржан у Студентском културном центру Београда, 22. 04. 1992.
 • Од 2001. члан Centre International Francophone d’Échanges et de Réflexion у Паризу.
 • Од 2006. члан Union Internationale de la Presse Francophone – UPF у Паризу.
Награде и признања
 • 2006. Награда „Лаза Костић“ за књигу Уклети песници, Антологија француске поезије XIX и XX века, Београд, Просвета, 1995; избор, предговор, текстови о песницима и препеви поезије.
 • 2009. први добитник награде „Бранко Јелић“ (коју додељују три институције у Србији) за укупно преводилачко дело и превод сабране поезије Леополда Сенгора, под насловом На позив расе од Сабе, Београд, Paideia, 2009.
 • 2010. Француски орден Витеза Реда Академске палме.