Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Todorčević
dr Vesna Todorčević
Redovni profesor
Katedra za matematiku
Kabinet 404
Telefon: +381 11 39 50 835
Obrazovanje
 • Doktorat: 2008, Matematički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, “Moduli neprekidnosti kvaziregularnih preslikavanja”
 • Magistratura: 2007, Matematički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, „ Metrički prostori i kvazikonformna preslikavanja“
 • Diploma: 1998, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Univerzitetska zvanja
 • 2019. Redovni profesor, FON
 • 2013. Banredni profesor, FON
Ostalo radno iskustvo i angažovanje
 • 2012, viši naučni saradnik, Matematički institut SANU
Profesionalno iskustvo
 • Učešće na projektu 2011-2015: Metode funkcionalne i harmonijske analize i PDJ sa singularitetima, ev. br. OI 174024, kao viši naučni saradnik na Matematičkom institutu SANU. 
Istraživačka oblast
Geometrijska teorija funkcija
Usavršavanje
 • Univerzitet Turku u Finskoj, stručno usavršavanje tokom  2007 i 2008, poseta kao gostujućeg profesora  Univerzitet Helsinki u Finskoj 2013,2014 kao i Univerzitet Orlean u Francuskoj, 2014.   
Odabrane reference
 • V. Kojić, Quasi-nearly subharmonic functions and conformal mappings, Filomat 21 (2007), no. 2, 243-249./Zbl 05259258/ MR2360893.
 • V. Kojić, M. Pavlović, Subharmonicity of jfjp for quasiregular hamonic functions with applications, J. Math. Anal. Appl. 342 (2008), no. 1, 742-746. / Zbl 1162.31002 / MR2440835.
 • V. Kojić, Bi-Lipschicity of quasiconformal harmonic mappings in the plane, Filomat 23 (2009), no. 1, 85-89 / Zbl 1199.30128 / MR2568617.
 • M. Arsenović, V. Kojić, M. Mateljević, Lipshitz-type spaces and harmonic mappings in the space, Ann. Acad. Sci. Fenn. 35 (2010), no. 2, 379-387. / Zbl 1220.30036 / MR2731697.
 • V. Kojić, M. Vuorinen, On quasiconformal maps with identity boundary values, Trans. Amer. Math. Soc. 363 (2011), 24672479. / Zbl 1226.30024 / MR2763723.
 • D. Kalaj, V. Kojić, Subharmonicity of the modulus of quasiregular harmonic mappings, J. Math. Anal. Appl. 379 (2011), no. 2, 783-787. Zbl 1214.30014 / MR2784358.
 • M. Arsenović, V. Božin, V. Kojić, Moduli of continuity of harmonic quasiregular mappings in Bn, Potential Analysis 34 (2011), no. 3, 283-291. / Zbl 1219.30008 / MR2782974.
 • P. Koskela, V. Kojić, Quasi-Nearly Subharmonic Functions and Quasiconformal Mappings, Potential Analysis 37, (2012), no. 2, 187-196 / Zbl 1252.31005
 • M. Arsenović, V. Kojić, R. Näkki, Boundary modulus of continuity and quasiconformal mappings, Ann. Acad. Sci. Fenn., Math. 37, No. 1, 107-118 (2012) / Zbl pre06077168.
 • P. Koskela, P. Lämmi, V. Kojić, Gromov hyperbolicity and quasihyperbolic geodesics, Annales scientifiques de l’Ecole Normale Superieure, 47, fascicule 5 (2014), 975-990


Ostala bibliografija
Članstva u naučnim i stručnim organizacijama ili asocijacijama:
 • Članstvo u uređivačkim redakcijama Američkog Matematičkog Društva (AMS), kao i Centralblata (Zentralblatt).