Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Marković
dr Vidan Marković
Vanredni profesor
Katedra za informacione sisteme
Kabinet 503