Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Stevanović
Višnja Stevanović
Saradnik u nastavi
Katedra za informacione sisteme
Kabinet 501