Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Радојичић
др Зоран Радојичић
Редовни професор
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет 209а
Телефон: +381 11 39 50 822
Образовање
 • Докторат: 2007, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • Магистратура: 2001, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • Мастер/Специјализација:
 • Диплома: 1994, Универзитет у Београду, Факултет организационих наукаУниверзитетска звања
 • 2011, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2011, Универзитет у Новом Саду, Темпус програм
Професионално искуство
 • 2011- и даље, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Истраживачка област
Рачунарска статистика
Усавршавање
 • Ласло Телеки Институт, Будимпешта
 • Централноевропски Универзитет, Будимпешта.
Одабране референце
 • Title: Long-term OutcomeAfterAdmissionforAcuteSevereUlcerativeColitisinOxford: The 1992-1993 Cohort

Author(s):Bojić, D.; Rаdojičić, Z.; Nedeljković-Protić, M.; etal.

Source: InflammatoryBowelDiseasesVolume: 15 Issue: 6 Pages: 823-828 Published: 2009

TimesCited: 25

 • Title: A fresh approach to evaluating the academi cranking of world universities

Author(s): Jeremić, V.; Bulаjić, M.; Mаrtić, M.; Rаdojičić, Z.;etal.

Source: ScientometricsVolume: 87 Issue: 3 Pages: 587-596 Published: 2011

TimesCited: 23

 • Title: Evaluatingthehealthofnations: a Libyanperspective

Author(s): Al-Lаgilli, S. A. M.; Jeremić, V.; Seke, K.; Rаdojićić, Z.;etal.

Source: LibyanJournalofMedicineVolume: 6 Published: 2011

TimesCited: 19

 • Title: A NovelApproachtoEvaluatingSustainableDevelopment

Author(s): Rаdojičić, Z.; Isljаmović, S.; Petrović, N.; etal.

Source: ProblemyEkorozwojuVolume: 7 Issue: 1 Pages: 81-85 Published: 2012

TimesCited: 17

 • Title: Measuringhealthofcountries: a novelapproach

Author(s): Jeremić, V.; Seke, K.; Rаdojičić, Z.; etal.

Source: HealthmedVolume: 5 Issue: 6 Pages: 1762-1766 Published: 2011

TimesCited: 17

 • Title: HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND SUSTAINABILITY: WHAT'S THE CORRELATION?

Author(s):Jeremić, V.; Z.; Isljаmović; Petrović, N.; Rаdojičić, Z.;etal.

Source: MetalurgiaInternationalVolume: 16 Issue: 7 Pages: 63-67 Published: 2011

TimesCited: 17

 • Title: Associationofincreasedparathyroidhormonewithneuroendocrineactivationandendothelialdysfunctioninelderlymenwithheartfailure

Author(s): Lončаr, G.; Božić, B.; Dimković, S.; Rаdojičiž, Z.;etal.

Source: JournalofEndocrinologicalInvestigationVolume: 34 Issue: 3 Pages: E78-E85 Published: 2011

TimesCited: 16

 • Title: TOWARDS A FRAMEWORK FOR EVALUATING ICT INFRASTRUCTURE OF COUNTRIES: A SERBIAN PERSPECTIVE

Author(s):JJeremić, V.; Vukmirović, D.; Rаdojičić, Z.; etal.

Source: MetalurgiaInternationalVolume: 16 Issue: 9 Pages: 15-18 Published: 2011

TimesCited: 15

 • Title: Relationship Between High Circulating AdiponectinWithBoneMineralDensityandBoneMetabolisminElderlyMalesWithChronicHeartFailure

Author(s): Božić, B.; Lončаr, G.; Prodаnović, N.; Rаdojičić, Z.;etal.

Source: JournalofCardiacFailureVolume: 16 Issue: 4 Pages: 301-307 Published: 2010

TimesCited: 12

 • Title: MarkersofOxidativeDamageandAntioxidantEnzymeActivitiesasPredictorsofMorbidityandMortalityinPatientsWithChronicHeartFailure

Author(s): Rаdovаnović, S.; Sаvić-Rаdojevic, A.; Pljesа-Ercegovаc, M.; Rаdojičić, Z.;etal.

Source: JournalofCardiacFailureVolume: 18 Issue: 6 Pages: 493-501 Published: 2012

TimesCited: 10 Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Статистичко друштво Србије
Награде и признања
 • ConstantinusInternationalAward 2013, VialtoConsutancy, GoldMedal