Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Ракићевић
др Зоран Ракићевић
Доцент
Катедра за управљање производњом и услугама
Кабинет 010
Телефон: +381 11 39 50 859
Образовање
 • Мастер: 2013, Факултет организационих наука, Модели и методе решавања проблема распоређивања у планирању производње.
 • Мастер: 2012, Факултет организационих наука, Неки елементи за планирање подршке окружења побољшавању успешности МСП;
 • Диплома: 2009, Факултет организационих наука, Планирање набавке у производним и услужним предузећима;Универзитетска звања
 • 2012, Aсистент, Факултет организационих наука
 • 2011, Сарадник у настави, Факултет организационих наука
 • 2010, Сарадник у настави, Факултет организационих наука


Професионално искуство
 • 2011-2014, Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији, ев. бр. ИИИ 47003, истраживач на пројекту, Факултет организационих наука.
Истраживачка област
Планирање производње и услуга, предузетништво и управљање МСП, операциони менаџмент
Остала библиографија
 • Jаćimović, D., Rаkićević, Z., & Omerbegović-Bijelović, J. (2014). Required and Realized Support to Serbian Agricultural Farms at the Beginning of the XXI Century. Management - – Journal of Theory and Practice, No. 71. pp. 49-55.
 • Rаkićević, Z., LJаmić-Ivаnović, B., & Omerbegović-Bijelović, J. (2014) Survey on entrepreneurial readiness: management vs engineering students in Serbia. Entrepreneurship and management of small and medium enterprises, pp. 551-560. Proceedings of the XIV International Symposium SymOrg 2014: New business models and sustainable competitiveness. Faculty of Organizational Sciences.
 • Kostić, K, Mаrinković, S., Rаkićević, Z. (2013). VBA Driven Spreadsheet Interactive Module for Inventory Control Education. Metalurgia International, No. 5, pp. 260-267. [ISSN 1582-2214]
 • Ракићевић З.,Омербеговић Бјеловић Ј. и Лазић  Рашовић Г.,(2013). SMEs support planning improvement based on its suitable structure. Management – Journal of Theory and Practice, No. 68, pp. 31-40.
 • Атанасов, Н., Ракићевић, З., Лечић-Цветковић, Д. и Омербеговић-Бијеловић, Ј. (2013). Један приступ ка адекватности индикатора покривености тражње залихама, IX Скуп привредника и научника СПИН ’13, стр. 273-280.
 • Ракићевић, З., Јаћимовић, Д. и Омербеговић-Бијеловић, Ј. (2013). Потребна и остварена подршка пољопривредним газдинствима Србије почетком XXI века. IX Скуп привредника и научника СПИН ’13, стр. 197-203.
 • Omerbegović-Bijelović, J., Antić, S., Đorđević, L., Rаkićević, Z. аnd Atаnаsov, N.  (2013). Planning tools for SMEs management quality improvement in supply chains: Case study in water distribution, VII. International Conference on Logistics in Agriculture, Maribor, Slovenia.
 • Ракићевић З., Ивкић И., Савић Г. Анализа ефикасности скијашких центара Србије применом ДЕА методе, XXXX Симпозијум о операционим истраживањима (Сyм-Оп-Ис 2013), Златибор.  стр. 587-592.
 • Atаnаsov, N., Lečić-Cvetković, D., Rаkićević, Z., Omerbegović-Bijelović, J. аnd Đorđević, L. (2013). An approach to lean inventory management by balanced stock cover 2nd International Scientific Conference on Lean Technologies (LeanTech ’13), Belgrade, 5-6 september 2013. str 159-166.
 • Pакићевић З. Којић Ј. (2013). LEKIN - Рачунарски програм za за решавање проблема распоређивања у планирању производње, Инфо М, No. 46, pp. 27-33.
 • Pакићевић З., Којић Ј. (2013). Рачунарски програм LEKIN за решавање проблема распоређивања у планирању производње, XIX Научно-стручна и бизнис конференција – Yu Info 2013, стр. 200-205.
 • Ракићевић З., Омербеговић-Бијеловић Ј. (2012), Планирање адекватне подршке малим и средњим предузећима, Међународна конференција о друштвеном и технолошком развоју (STED 2012), Бања Лука 28-29.
 • Rakićević Z., Omerbegović-Bijelović J., Lazić-Rašović G. (2012). Improvement of SMEs environmental support planning based on new structure of support determination, Conference proceedings of XIII International symposium - SymOrg 2012. pp. 634- 642, Zlatibor.
 • Omerbegović-Bijelović J., Rakićević Z., Vučković M. (2012). SME management quality development by improvement of performances “plans content” and “connection of plans, Conference proceedings of XIII International Symposium - SymOrg 2012. pp. 1622-1632, Zlatibor.
 • Ракићевић З., Омербеговић-Бијеловић Ј., Ивкић И. (2011). Analysing the efficiency of Ski resorts in Serbia using Data Envelopment Analysis, 15th International Scientific Conference on Industrial Systems (IS '11), Novi Sad (Serbia), pp. 506-511.
 • Ракићевић З., Савић Г., Ивкић И. (2011). ДЕА приступ у анализи ефикасности скијашких центара, XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима (Sym-Op-Is 2011), Златибор, стр. 38-41.
 • Омербеговић-Бијеловић Ј., Лазић-Рашовић Г., Ракићевић З. (2010). Управљање процесом отклањања уских грла. SymOrg 2010, Златибор, 09-12. јун 2010, стр. 122.
 • Ракићевић З., Лазић-Рашовић Г., Љамић-Ивановић Б. (2010). Развој малих и средњих предузећа иновирањем технологија, SymOrg 2010, Златибор, 09-12. јун 2010. стр. 449.
 • Добрић В., Ракићевић З., Радојевић Д. (2010). Нови приступ мерењу перформанси ланца снабдевања, XXXVII Симпозијум о операционим истраживањима (Sym-Op-Is 2010), Тара, стр. 431-434.