Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Шеварац
др Зоран Шеварац
Ванредни професор
Катедра за софтверско инжењерство
Кабинет 305
Телефон: +381 11 39 50 853
Образовање
 • Докторат: 2012., ФОН, Софтверско инжењерство интелигентних система
 • Магистратура: 2009., ФОН, Хибридни интелигентни агент
 • Диплома: 2004., ФОН, Апликациони оквир за развој неуронских мрежа


Универзитетска звања
 • 2012., Доцент, ФОН
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2007-2014. суоснивач и пројектант софтвера, NetLinkSolutions doo, Београд
 • 2013., оснивач и руководилац Центра за развој софтвера отвореног кода на ФОН-у
 • 2014., члан програмског савета за мултидисциплинарне докторске студије за Биомедицинско инжењерство и технологије нa  Универзитету у Београду
Професионално искуство
 • 2011-2014, Инфраструктура за електронски подржано учење, , истраживач, ФОН
 • 2008-2010, Софтвер за подршку учењу преко  Web-a, истраживач, ФОН
 • 2006-2007, Електронски консалтинг у области заваривања, истраживач, ФОН
 • 2005-2007, Web интелигенција и електронско учење, истраживач, ФОН
 • 2006. Ariadne, истраживач, ФОН
 • 2006. Istraživački web portali, истраживач, ФОН

Одабране референце
 • Z. Ševаrаc, V. Devedžić, J. Jovаnović, "Adaptive Neuro-Fuzzy Pedagogical Recommender", Expert Systems With Applications, 2012, ISSN 0957-4174, vol. 39, no. 10, pg. 9797–9806 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.02.174    (impact factor: 1,924)
 • Pocаjt, V., Ševаrаc, Z., Kovаčević, A., Smаrt Metаls: a new method for metal identification based on fuzzy logic, Journal of Chemometrics,  John Wiley & Sons, Ltd.,  2009. (impact factor: 1,367), DOI 10.1002/cem.1251
 • Z. Ševаrаc, Neuroph – софтверски фрејмворк отвореног кода за развој неуронских мрежа, Инфо М, вол. 11, бр. 43, стр. 40-44, 2012.
 • Sevarac, Z., Neuro fuzzy reasoner for student modeling, Sixth International Conference on Advanced Learning Technologies, 2006.
 • B. Jаnćić, M. Medenicа, D. Ivаnović, A. Mаlenovic, Z. Ševаrаc, Artificial neural networks in chromatographic behavior analysis of indinavir and its impurities, The 26th edition of the International Symposium on Chromatography, Kopenhagen, Danska, 2006.
 • Z. Ševаrаc, G.NJielengа, Building Smart Java Applications with Neural Networks, Using the Neuroph Framework, Java One 2012, San Francisko, SAD, 2012.
 • Patterns for Modularity: What Modules Don’t Want You to Know, Z. Sevarac, J.Tulach, A. Epple, Java One 2012, San Francisko, SAD, 2012.
 • Ševаrаc Z., Reimers S., Tulаch J., Building Rich Visual Tools in Java, Java One 2013, San Francisko, SAD, 2012.
 • Zorаn Ševаrаc, Vlаdаn Devedžić, Java Mind Reader, Java One 2013, San Francisko, SAD, 2012.
 • Антон Еппле, Зоран Шеварац, Jaroslav TulachNetBeans Platform BOF, Java One 2013, San Francisko, SAD, 2013.
 • Zoran Ševarac, Vladan Devedžić, Building Smart Raspberry PI Applications Using Neural Networks, Java One 2014, San Francisko, SAD, 2014.
 • Jаmes NJeаver, Seаn Phillips, Zorаn Ševаrаc, José Peredа, JаvаFX 3D: Advanced Application Development, Java One 2014, San Francisko, SAD, 2014.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
Награде и признања