Савет Факултета

Председник Савета:

Vesna Bogojevic-Arsic

проф. др Весна Богојевић Арсић
редовни професор

Заменик председника Савета:

проф. др Весна Дамњановић,

Чланови Савета Факултета:

Представници Наставно-научног већа Факултета:

 1. проф. др Весна Дамњановић, редовни професор
 2. проф. др Борис Делибашић, редовни професор
 3. проф. др Весна Богојевић Арсић, редовни професор
 4. проф. др Драгослав Словић, редовни професор
 5. проф. др Слађан Бабарогић, редовни професор
 6. проф. др Младен Чуданов, редовни професор
 7. проф. др Милош Милосављевић, ванредни професор
 8. доц. др Марија Богићевић Сретеновић, доцент
 9. доц. др Лена Ђорђевић, доцент
 10. доц. др Нина Турајлић, доцент
 11. доц. др Милена Поповић, доцент
 12. Немања Милановић, асистент

Представници ненаставног особља:

 1. Ранко Радић
 2. Самир Мехмедовић

Представници оснивача:

 1. Зоран Мартиновић, дипл.правник
 2. прим. мр сци. мед. др Александар Јокић
 3. Вукашин Гроздић, мастер андрагог
 4. проф. др Ангелина Његуш
 5. Горан Кнежевић, дипл. економиста
 6. проф. др Бранко Васић
 7. проф. др Владимир Илић
 8. Матија Васић, студент

Представници студената:

 1. Стефан Арсић
 2. Сара Драшковић
 3. Немања Путник
 4. Филип Ранђеловић