Савет Факултета

Председник Савета:

Milan Martic

проф. др Милан Мартић
редовни професор

Заменик председника Савета:

проф. др Наташа Петровић

Чланови Савета Факултета:

Представници Наставно-научног већа Факултета:

 1. проф. др Слађан Бабарогић
 2. проф. др Борис Делибашић
 3. проф. др Раде Лазовић
 4. проф. др Марија Кузмановић
 5. проф. др Милан Мартић
 6. проф. др Владимир Обрадовић
 7. проф. др Наташа Петровић
 8. Бисера Андрић Гушавац
 9. Драган Бјелица
 10. др Ана Поледица
 11. др Душан Савић
 12. проф. др Дејан Симић
 13. доц. др Зоран Шеварац

Представници ненаставног особља:

 1. Тихомир Новаковић
 2. Дарјан Радовановић

Представници оснивача:

 1. проф. др Милан Вујанић
 2. Љубиша Вулетић
 3. мр Драгиња Ђурић
 4. Душан Мрвош

Представници студената:

 1. Мома Ковачевић
 2. Тијана Марчетић
 3. Стефан Радибратовић
 4. Коста Орловић